Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja toiminta-alueet

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa kehittää vesihuoltoa. Kehittämissuunnitelman laatimisvelvollisuus on v. 2014 poistunut kunnilta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.4.2010 edellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman. 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei ole tällaista esitystä tehnyt, laitosta kuultuaan.

Toiminta-alue on hyväksytty 27.9.2010 ja toiminta-alueen laajennuspäätös on tehty 12.12.2011. 

Toistaiseksi kehittämissuunnitelmaa ei olla päivittämässä.

Toiminta-aluetta ollaan päivittämässä 2021-2022 aikana.


Suunnitelmat  liitteineen:
 


Vesihuollon kehittämissuunnitelma
Liite 1 Kehittämistoimenpiteet
Liite 2 Asutuksen sijoittuminen
Suunnitelmakartta

Toiminta-aluekartta

Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupunginviraston teknisellä osastolla.