Veden laatu

Seuraamme veden laatua vesinäytteillä, joita otamme hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti joka toinen kuukausi eri näytteenottopisteistä.

Uusimmat näytetulokset 6.10.2020

Verkosto, 5 kohdetta
Lähtevä vesi

Mahdollisista poikkeavuuksista ja uusintanäytteistä kerromme myös tällä sivulla. Kaikki uusimmat tulokset ovat myös nähtävillä teknisen toimen ilmoitustaululla.

Veden kovuus on usein kysytty asia. Vaihteluväli 8 näytteenottopisteessä lokakuussa 2020 oli 3,6 - 6,4 °dh = 0,65 - 1,1 mmo/l  (=pehmeä-keskikova). 

Keskimäärin verkostovesi oli pehmeää (~ 4,7 °dh / 0,83 mmo/l).

Lisätiedot:

puh. 050 568 9221 / terveystarkastaja

puh. 040 653 8746 / vesihuoltolaitos