Veden laatu

Seuraamme veden laatua vesinäytteillä, joita otamme hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti joka toinen kuukausi eri näytteenottopisteistä.

Uusimmat näytetulokset 1.12.2020

Verkosto, 4 kohdetta
Verkosto, 1 kohde
Lähtevä vesi


Mahdollisista poikkeavuuksista ja uusintanäytteistä kerromme myös tällä sivulla. Kaikki uusimmat tulokset ovat myös nähtävillä teknisen toimen ilmoitustaululla.

Veden kovuus on usein kysytty asia. Vaihteluväli 7 näytteenottopisteessä joulukuussa 2020 oli 4 - 7,4 °dh = 0,72 - 1,3 mmo/l  (=pehmeä-keskikova). 

Keskimäärin verkostovesi oli keskikovaa (~ 5,61 °dh / 1 mmo/l).

Lisätiedot:

puh. 050 568 9221 / terveystarkastaja

puh. 040 653 8746 / vesihuoltolaitos