Veden laatu

Seuraamme veden laatua vesinäytteillä, joita otamme hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti noin joka toinen kuukausi eri näytteenottopisteistä.

Uusimmat näytetulokset 7.2.2023

Testausseloste 1
Testausseloste 2

Mahdollisista poikkeavuuksista ja uusintanäytteistä kerromme myös tällä sivulla. Kaikki uusimmat tulokset ovat myös nähtävillä teknisen toimen ilmoitustaululla. 

Veden kovuus on usein kysytty asia. Vaihteluväli 3 näytteenottopisteessä helmikuussa 2023 oli 0,44 - 1,1 mmo/l  (=pehmeä-keskikova). 

Keskimäärin verkostovesi oli pehmeää  (0,76 mmo/l).


THL: Suomalainen talousvesi on laadultaan erittäin hyvää
Lisätiedot:

puh. 044 700 5709 / terveystarkastaja

puh. 040 653 8746 / vesihuoltolaitos