Veden laatu

Seuraamme veden laatua vesinäytteillä, joita otamme hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti joka toinen kuukausi eri näytteenottopisteistä.

Uusimmat näytetulokset 2.4.2019

Virvoitusjuomatehdas, Kylänpään ja Tuunan alue
Kaukolankoti
Palttila, Untamala, Puntari lähtevä vesi
Vesitorni (3.4.19)


Mahdollisista poikkeavuuksista ja uusintanäytteistä kerromme myös tällä sivulla. Kaikki uusimmat tulokset ovat myös nähtävillä teknisen toimen ilmoitustaululla.

Veden kovuus on usein kysytty asia. Vaihteluväli 6 näytteenottopisteessä huhtikuussa 2019 oli 4,0 - 7,2 °dh = 0,72 - 1,3 mmol/l  (= pehmeä-keskikova). 

Keskimäärin verkostovesi oli pehmeää (~ 5,08 °dh / 0,91 mmo/l).


Terveyskeskuksen vesinäytteessä 2.10.2018 oli heterotrofinen pesäkeluku 210 pmy/ml eli tavanomaista korkeampi.  STM ei ole antanut suositusarvoa tälle. Arvoon on syynä todennäköisesti terveyskeskuksessa juuri tehdyt putkistokorjaukset. 

Vesi on käyttökelpoista talousvettä, mutta uusintanäyte tullaan kuitenkin ottamaan joko terveyskeskuksesta tai toisesta  lähellä olevasta kohteesta. Tuloksesta tiedotetaan tällä sivulla.

Pesäkeluku kuvaa yleistä veden mikrobiologista laatua ja kattaa laajan joukon haitattomia mikrobeja. 


*) Terveyskeskuksen uusintavesinäytteessä 16.10.2018 heterotrofinen pesäkeluku oli laskenut ja oli vain 30 pmy/ml.Koveron koulun vesinäytteessä 7.8.2018 rauta- ja alumiinipitoisuudet ylittivät suositellut enimmäispitoisuusarvot:
- Rauta:  210 µg/l - laatutavoite <200 µg/l
- Alumiini: 1200 µg/l - laatutavoite <200 µg/l
Todennäköinen syy pitoisuusylityksiin on Koveron runkolinjan viallisen venttiilin vaihtotyö 11.6.2018, jolloin vesi oli kytkettynä pois.
Lisäksi Koveron koulussa ei ole kesäkautena ollut käyttöä ja vesi on seissyt koulun verkostossa.
Koululta on otettu uusintanäyte, ja tuloksista ilmoitetaan heti tällä sivulla, kun laboratoriotulos on saatu.

Koveron koulu 20.8.2018
Koveron koululta 20.8.2018 otetussa uusintavesinäytteessä alumiinipitoisuus ylitti edelleen suositusarvon. Rautapitoisuus oli laskenut.
- Rauta:  73 µg/l - laatutavoite <200 µg/l
- Alumiini: 440 µg/l - laatutavoite <200 µg/l
Jatkotoimenpiteitä suunnitellaan. Koveron koulun veden käyttäjiä on tiedotettu asiasta.

Koveron koulu 28.8.2018
Koveron koulun vesijohtoverkostoa huuhdeltiin reippaasti ja uusintavesinäytteet 28.8.2018 osoittivat, että tästä oli hyötyä. Alumiinipitoisuus täyttää laatutavoitteen <200 µg/l.
- Näyte 1:  alumiini 54 µg/l
- Näyte 2:  alumiini 43 µg/l
Radonpitoisuus  tutkittiin 27.9.2016 Untamalan, Palttilan ja Puntarin ottamoiden lähtevän veden näytteistä. Kaikkien tulos oli <30 Bq/l.
Tulokset täyttivät STM:n laatusuosituksen (300 Bq/l) ja laatuvaatimuksen (1000 Bq/l). 

Lisätiedot:

puh. 050 568 9221 / terveystarkastaja

puh. 040 653 8746 / vesihuoltolaitos