Veden laatu

Seuraamme veden laatua vesinäytteillä, joita otamme hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti joka toinen kuukausi eri näytteenottopisteistä.

Uusimmat näytetulokset 1.10.2019

Verkostovesinäytteet (5 kpl)
Lähtevän veden näytteet (3 kpl)

Mahdollisista poikkeavuuksista ja uusintanäytteistä kerromme myös tällä sivulla. Kaikki uusimmat tulokset ovat myös nähtävillä teknisen toimen ilmoitustaululla.

Veden kovuus on usein kysytty asia. Vaihteluväli 8 näytteenottopisteessä lokakuussa 2019 oli 4,0 - 6,8 °dh = 0,71 - 1,2 mmol/l  (=pehmeä-keskikova). 

Keskimäärin verkostovesi oli keskikovaa (~ 5,24 °dh / 0,93 mmo/l).


Radonpitoisuus  tutkittiin 1.10.2019 Untamalan, Palttilan ja Puntarin ottamoiden lähtevän veden näytteistä. Kaikkien tulos oli <50 Bq/l.

Tulokset täyttivät STM:n laatutavoitteen (<300 Bq/l). 

Lisätiedot:

puh. 050 568 9221 / terveystarkastaja

puh. 040 653 8746 / vesihuoltolaitos