Veden laatu

Seuraamme veden laatua vesinäytteillä, joita otamme hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti joka toinen kuukausi eri näytteenottopisteistä.

Uusimmat näytetulokset 4.2.2020

Verkostovesinäytteet, 5 kohdetta
Lähtevän veden näytteet, 3 kpl

Mahdollisista poikkeavuuksista ja uusintanäytteistä kerromme myös tällä sivulla. Kaikki uusimmat tulokset ovat myös nähtävillä teknisen toimen ilmoitustaululla.

Veden kovuus on usein kysytty asia. Vaihteluväli 8 näytteenottopisteessä helmikuussa 2020 oli 4,1 - 5,4 °dh = 0,72 - 0,95 mmo/l  (=pehmeä-keskikova). 

Keskimäärin verkostovesi oli pehmeää (~ 4,5 °dh / 0,80 mmo/l).

Lisätiedot:

puh. 050 568 9221 / terveystarkastaja

puh. 040 653 8746 / vesihuoltolaitos