Liittyminen, ohjeet, ehdot

Vesi- ja viemäriliittymän rakentaminen edellyttää aina sopimuksen ja työtilauksen tekemistä.

Sopimukseen kirjaamme liitoskohdat, padotuskorkeudet, liittymismaksut ja maksuehdot.

Sopimusehdoissa ja vesihuoltolaitoksen yleisissä toimitusehdoissa määritellään ehdot verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käytöstä.

Toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on oikeus ja velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

 

Vesihuoltolaitoksen liitostyöohjeet
Yleiset toimitusehdot 
* Huom! Kohta 11. Erimielisyydet
  Kuluttajavalituslautakunta on nyt kuluttajariitalautakunta.
  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttaja-asiakkaan tulee olla ensin yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)
Sopimusehdot
Toiminta-aluekartta


Uudet ehdot 1.1.2022 alkaen:


Yleiset toimitusehdot
Sopimusehdot