Liittyminen, ohjeet, ehdot

Vesi- ja viemäriliittymän rakentaminen edellyttää aina sopimuksen ja työtilauksen tekemistä.

Sopimukseen kirjaamme liitoskohdat, padotuskorkeudet, liittymismaksut ja maksuehdot.

Sopimusehdoissa ja vesihuoltolaitoksen yleisissä toimitusehdoissa määritellään ehdot verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käytöstä.

Toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on oikeus ja velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

 

Vesihuoltolaitoksen liitostyöohjeet
Yleiset toimitusehdot 1.1.2022
Sopimusehdot

Toiminta-aluekartta