Vesihuoltolaitos

Ajankohtaista

Vedenjakelun keskeytys 3.4.2017 klo 24 alkaen

sekä uudelleen 5.4.2017 klo 22 alkaen  seuraavan vuotavan venttiilin vaihtotyön vuoksi.

Joudumme uudestaan sulkemaan vedenjakelun suurelta alueelta ensi yönä runkovesijohdossa olevan vuodon takia.
Vesikatko alkaa 22:00 ja kestää arviolta 4-5h.
Vaikutusalue: Valkojärven alue, Talanranta, Motomäki, Kaukola, Metsälä ja Soukainen.

Lisää vesikatkoja on valitettavasti tulossa lähiaikoina korjaustöiden takia vk 14 - 15. Lyhyitä katkoksia on laajasti eripuolilla vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Katkokset johtuvat 3.4.2017 havaitun runkovesivuodon korjauksen yhteydessä todetuista toimimattomista runkovesijohdon venttiileistä. Venttiilien korjaustarpeen selvittämiseksi vedenjakelu joudutaan keskeyttämään. Vedenjakelu pyritään keskeyttämään korkeintaan yhdeksi tunniksi kerrallaan eri alueilla.

Korjaustarpeen selvitystyö tehdään pääasiassa 10.4.2017-…13.4.2017. Selvitystyöt ajoittuvat klo 07.00-15.30 väliselle ajalle. Vesikatkoksia/painevaihteluita saattaa esiintyä jo aikaisemminkin tarpeen vaatiessa.

Pahoittelemme huolto-/selvitystöistä sekä katkoksista johtuvaa häiriötä. Kun vesi kytketään päälle, saattaa verkoston paine vaihdella.
Huolehdi vesijohdoista ja -mittareista talvikaudella 


Vesilaitos

Käytössämme on kuusi omaa vedenottamoa. Verkostoon pumpattava talousvesi on erittäin laadukasta pohjavettä.  
Ostamme lisäksi Uudenkaupungin Vedeltä vettä, joka johdetaan Kalannin pohjavedenottamolta yhdysvesijohtoa pitkin.

Verkostoon jaettavasta talousvedestä poistamme hiekka-/maasuodatuksella rautaa ja mangaania, ja kalvosuodatuksella (käänteisosmoosilla) liiallisen fluoridin. PH:ta säädämme suodattamalla vettä kalkkikivirouhekerroksen läpi.

Viemärilaitos

Johdamme kaikki jätevedet siirtoviemärillä Uuteenkaupunkiin. Vakka-Suomen Vesi käsittelee jätevedet Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla, joka on biologinen aktiivilietelaitos. Fosforin saostus tapahtuu kemiallisesti. 
Viemäriverkoston ja lukuisten jätevesipumppaamoiden kunnossapito ja uudisrakennus kuuluu meille.

Yhteystiedot

Työpäällikkö Markus Hautala
puh. 02 8501 6359, 050 342 8753
sähköposti markus.hautala@laitila.fi
- vesihuoltolaitoksen johto, rakennuttaminen

Vesihuoltosihteeri Leena Grönholm
puh. 02 8501 6350
sähköposti leena.gronholm@laitila.fi
-vesilaskutus, liittymissopimukset

Laitosmiehet Henri Nurmi ja Antti Virtanen
puh. 02 8501 8363, 050 550 1363 
- liitostyöt, päivystys 24 h
- päivystäjä puh. 050 550 1363 (Henri Nurmi, Antti Virtanen tai Kristian Sukari)

Työohjelma

Vuoden 2017 tärkeimmät työkohteemme:
- Hinnerjoki - Laitila -vesijohdon rakentaminen
- Linjasaneeraukset ja -rakentamiset tarpeen mukaan


Vesitorni.jpgVikailmoitukset

Vesi- ja viemäriverkostojen toimintahäiriöt:
Päivystys 24 h 050 550 1363


Toiminta-aluekartta