Vesihuoltolaitos

Ajankohtaista

Maanantaina 8.10.2018 vesijohdon korjaustyömaa Kappalaisentiellä


Perintä 

Laitilan kaupunki on siirtänyt saatavien muistutus- ja perintäpalvelun Taitoa Kuntaperintä Oy:lle v. 2018 aikana. Tämä koskee myös vesihuoltolaitoksen laskuja.

Perintätoimisto lähettää asiakkaalle 2 maksumuistutusta ja 2 maksuvaatimusta (joista toinen voi olla katkaisuvaroitus). Vesihuoltolaitos lähettää edelleen kirjeen vedenjakelun keskeytysajankohdasta. Jatkossa asiakas saa siis jopa 5 perintäkirjettä. Perintätoimisto hoitaa tarvittaessa oikeudellisen perinnän (haastehakemus, ulosotto). 

Taitoa Kuntaperinnän lähettämän muistutuksen jälkeen lasku ja kulut pitää maksaa perintätoimiston tilille eikä Laitilan kaupungin tilille. Lisämaksuajasta yms. sovitaan myös perintätoimiston kanssa.

Perintätoimiston veloittamat perimispalkkiot:
- maksumuistutus  5 € / kpl (yritykset 10 €)
- 1. maksuvaatimus 14 € (saatava alle 100 €), 24 € (saatava 101-1000 €) tai 50 € (saatava yli 1000 €)
- 2. maksuvaatimus/katkaisuvaroitus; puolet ensimmäisestä maksuvaatimuksesta

Viranomaismaksut:
- käräjäoikeuden ja ulosoton hinnaston mukaiset

Vesihuoltolaitoksen perintämaksu:
- katkaisukirje 5 € / kpl

Viivästyskorko on korkolain mukainen.


Öinen putkirikko saatiin nopeasti hallintaan 

(julkaisu pe 24.8.18 klo 9.30)

Suuri vesivuoto Palttilan runkovesijohtolinjassa saatiin välittömästi paikallistettua klo 1.00 jälkeen yöllä.
Vuotokohdan korjaustyöt Pappilantien alueella (sahan läheisyydessä) sujuivat nopeasti eikä kiinteistöjen vedensaantiin tullut katkoksia.

Putkirikkojen jälkeen verkostovesi saattaa olla sameaa, mutta se kirkastuu juoksuttamalla. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.Vesimittareiden 10-vuotisvaihto alkanut

Kiinteistöjen vesimittarit vaihdetaan n. 10 vuoden välein niiden toimivuuden takaamiseksi. Tänä vuonna vaihdetaan n. 140 kiinteistön mittarit. Mukana on omakotitaloja, liike- ja teollisuusrakennuksia, rivitaloja ja kerrostaloja sekä vapaa-ajanrakennuksia.  Vaihdon ajaksi kiinteistön vesi kytketään pois päältä. Mittarinvaihto on kiinteistölle maksuton. 

Vuoden 2018 vesimittarivaihtajaksi on tarjousten perusteella valittu Länsi-Suomen Vesi & Lämpö Oy. Yrityksen asentajat käyvät kiinteistöllä tai ottavat yhteyttä puhelimitse sopiakseen ajan vaihtotyölle.

Lisätietoja saatte tarvittaessa vesihuoltolaitoksen henkilökunnalta.


Virheellinen näyte aiheutti bakteeriepäilyn talousvedessä, verkostovedessä ei ongelmia (lue lisää . . .) 


Vesilaskujen maksaminen kaupungintalon käteiskassaan 

Asiointipiste Avituksen käteiskassa on lopetettu 1.1.2018.
Vesilaskuja ei voi siis maksaa enää käteistä rahaa käyttäen.
Pankkikorttimaksut ovat edelleen mahdollisia.

(Huom. Muista tarkistaa Avituksen aukioloajat)
Vesilaitos

Käytössämme on kuusi omaa vedenottamoa. Verkostoon pumpattava talousvesi on erittäin laadukasta pohjavettä.  
Ostamme lisäksi Uudenkaupungin Vedeltä vettä, joka johdetaan Kalannin pohjavedenottamolta yhdysvesijohtoa pitkin.

Verkostoon jaettavasta talousvedestä poistamme hiekka-/maasuodatuksella rautaa ja mangaania, ja kalvosuodatuksella (käänteisosmoosilla) liiallisen fluoridin. PH:ta säädämme suodattamalla vettä kalkkikivirouhekerroksen läpi.

Viemärilaitos

Johdamme kaikki jätevedet siirtoviemärillä Uuteenkaupunkiin. Vakka-Suomen Vesi käsittelee jätevedet Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla, joka on biologinen aktiivilietelaitos. Fosforin saostus tapahtuu kemiallisesti. 
Viemäriverkoston ja lukuisten jätevesipumppaamoiden kunnossapito ja uudisrakennus kuuluu meille.

Yhteystiedot

Työpäällikkö Markus Hautala
puh. 02 8501 6359, 050 342 8753
sähköposti markus.hautala@laitila.fi
- vesihuoltolaitoksen johto, rakennuttaminen

Vesihuoltosihteeri Leena Grönholm
puh. 02 8501 6350
sähköposti leena.gronholm@laitila.fi
-vesilaskutus, liittymissopimukset

Laitosmiehet Henri Nurmi, Antti Virtanen ja Juhani Helkkula
puh. 050 550 1363 
- liitostyöt, päivystys 24 h
- päivystäjä puh. 050 550 1363 (Henri Nurmi, Antti Virtanen, Juhani Helkkula tai Kristian Sukari)

Työohjelma

Vuoden 2018 tärkeimmät työkohteemme:
- Hinnerjoki - Laitila -vesijohdon rakentaminen ja käyttöönotto
- Tuunanpolun vesihuoltolinja
- Linjasaneeraukset ja -rakentamiset tarpeen mukaan


Vesitorni.jpgVikailmoitukset

Vesi- ja viemäriverkostojen toimintahäiriöt:
Päivystys 24 h 050 550 1363


Toiminta-aluekartta