Vesihuoltolaitos

Ajankohtaista

Vedenjakelun keskeytys to 2.5.2019 klo 22.00 alkaen - pe 3.5.2019 aamuun n. klo 9.00 asti

Vesihuoltolaitos uusii keskustan alueen vanhoja ja epäkuntoisia venttiilejä. Saneerauksella parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta. Työn ajaksi vedenjakelu keskeytetään hyvin laajalta alueelta, melkein koko verkostosta. Tutustu ehdottomasti vaikutusaluekarttaan!

Vesihuollon tiedotteesta saa lisätietoa asiasta. Tiedotteesta löytyy
- kartta vedenjakelun keskeytysalueesta
- kartta kaivuukohdista
- kartat liikennejärjestelyistä

Pyydämme kaikkia varautumaan vesikatkoon ottamalla vettä varastoon yön, aamun ja aamupäivän ajaksi.
Katkoksen jälkeen vesi saattaa olla sameaa, värjäytynyttä ja siinä voi olla ilmaa.

Pahoittelemme haittaa, jonka vesikatkos aiheuttaa asiakkaillemme.

TIEDOTE JA KARTAT (yht. 6 sivua)  (tiedote päivitetty 17.4.19; muutoksia liikennejärjestelyissä)

Toivomme, että puhelinyhteydenottoja vältetään 2.5.19 klo 22 - 3.5.19 klo 9, jotta vaihtotyö saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.___________________________________________________________________

Unohtuiko vesimittarilukeman ilmoittaminen 1.1.2019?
Myöhästyneetkin ilmoitukset otetaan vastaan. Saat tasauksen seuraavaan laskuusi.

______________________________________________________________________________________________________

Tiedätkö, mitä pihanurmesi alla piilee? Lue Vesilaitosyhdistyksen tiedote.

_____________________________________________________________________________________________________


Perintä 

Laitilan kaupunki on siirtänyt saatavien muistutus- ja perintäpalvelun Taitoa Kuntaperintä Oy:lle v. 2018 aikana. Tämä koskee myös vesihuoltolaitoksen laskuja.

Perintätoimisto lähettää asiakkaalle 2 maksumuistutusta ja 2 maksuvaatimusta (joista toinen voi olla katkaisuvaroitus). Perintätoimisto lähettää myös kirjeen vedenjakelun keskeytysajankohdasta. Jatkossa asiakas saa siis jopa 5 perintäkirjettä. Perintätoimisto hoitaa tarvittaessa oikeudellisen perinnän (haastehakemus, ulosotto). 

Taitoa Kuntaperinnän lähettämän muistutuksen jälkeen lasku ja kulut pitää maksaa perintätoimiston tilille eikä Laitilan kaupungin tilille. Lisämaksuajasta yms. sovitaan myös perintätoimiston kanssa.

Perintätoimiston veloittamat perimispalkkiot:
- maksumuistutus  5 € / kpl (yritykset 10 €)
- 1. maksuvaatimus 14 € (saatava alle 100 €), 24 € (saatava 101-1000 €) tai 50 € (saatava yli 1000 €)
- 2. maksuvaatimus/katkaisuvaroitus; puolet ensimmäisestä maksuvaatimuksesta

Viranomaismaksut:
- käräjäoikeuden ja ulosoton hinnaston mukaiset

Vesihuoltolaitoksen perintämaksu:
- 5 € / perintäkirje

Viivästyskorko on korkolain mukainen.


Vesilaskujen maksaminen kaupungintalon käteiskassaan 

Asiointipiste Avituksen käteiskassa on lopetettu 1.1.2018.
Vesilaskuja ei voi siis maksaa enää käteistä rahaa käyttäen.
Pankkikorttimaksut ovat edelleen mahdollisia.

(Huom. Muista tarkistaa Avituksen aukioloajat)


Vesilaitos

Käytössämme on kuusi omaa vedenottamoa. Verkostoon pumpattava talousvesi on erittäin laadukasta pohjavettä.  
Ostamme lisäksi Euran kunnan vesihuoltolaitokselta talousvettä, joka johdetaan Hinnerjoki-Laitila yhdysvesijohtoa pitkin.  Uudenkaupungin Veden toimittaman veden osto päättyi loppuvuonna 2018.

Verkostoon jaettavasta talousvedestä poistamme hiekka-/maasuodatuksella rautaa ja mangaania, ja kalvosuodatuksella (käänteisosmoosilla) liiallisen fluoridin. PH:ta säädämme suodattamalla vettä kalkkikivirouhekerroksen läpi.

Viemärilaitos

Johdamme kaikki jätevedet siirtoviemärillä Uuteenkaupunkiin. Vakka-Suomen Vesi käsittelee jätevedet Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla, joka on biologinen aktiivilietelaitos. Fosforin saostus tapahtuu kemiallisesti. 
Viemäriverkoston ja lukuisten jätevesipumppaamoiden kunnossapito ja uudisrakennus kuuluu meille.

Yhteystiedot

Työpäällikkö Markus Hautala
puh. 050 342 8753
sähköposti markus.hautala@laitila.fi
- vesihuoltolaitoksen johto, rakennuttaminen

Vesihuoltosihteeri Leena Grönholm
puh. 040 653 8746
sähköposti leena.gronholm@laitila.fi
-vesilaskutus, liittymissopimukset

Laitosmiehet Henri Nurmi, Antti Virtanen ja Juhani Helkkula
puh. 050 550 1363 
- liitostyöt, päivystys 24 h
- päivystäjä puh. 050 550 1363 (Henri Nurmi, Antti Virtanen, Juhani Helkkula tai Kristian Sukari)

Työohjelma

2019:
- Palttilan vesilaitoksen runkolinjan uusiminen
- keskustan venttiilien vaihtotyö
- Untamalan toiminta-alueen viemäröinnit
- verkostojen rakentamiset/laajennukset uusille alueille kadun rakentamisen mukaan


2018:
- Hinnerjoki - Laitila -vesijohdon rakentaminen ja käyttöönotto
- Tuunanpolun vesihuoltolinja
- Linjasaneeraukset ja -rakentamiset tarpeen mukaan


Vesitorni.jpgVikailmoitukset

Vesi- ja viemäriverkostojen toimintahäiriöt:
Päivystys 24 h 050 550 1363


Toiminta-aluekartta