Päivähoitopaikan hakeminen ja irtisanominen

Lapsen subjektiivinen päivähoito-oikeus muuttui 1.8.2016. Uuden lain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on oikeus lapsella, jonka vanhempi tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen. Varhaiskasvatukseen haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos päivähoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, hoitopaikkaa on haettava välittömästi ja kunnalla on velvollisuus järjestää hoitopaikka kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Hakeminen sähköisesti

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tehdään sähköisesti. Voit hakea hoitopaikkaa vain, jos lapsella on suomalainen henkilötunnus.

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka pitää irtisanoa kirjallisesti. Päivähoitopaikan voi irtisanoa milloin tahansa kalenterikuukauden aikana, ei kuitenkaan takautuvasti. Kirjallinen päivähoitopaikan irtisanominen päättää päivähoitolaskutuksen. Irtisanomislomake toimitetaan päiväkodin johtajalle tai päivähoidon ohjaajalle. Lomakkeen löydät täältä.

Myönnetyn päivähoitopaikan peruminen

Jos perhe ei ota vastaan myönnettyä päivähoitopaikkaa on asiasta ilmoitettava kirjallisesti päiväkotipaikan myöntäneelle viranhaltijalle niin pian kuin mahdollista. Tämä on tehtävä ennen päätöksessä olevaa alkamisajankohtaa. Jos paikkaa ei peruuteta, peritään puolet kuukausimaksusta