Esiopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmakokonaisuus käsittää esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja kuntakohtaisen esiopetuksen opetussuunnitelman. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016.