Erityisvarhaiskasvatus

Kasvun ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana on lapsen vanhempien ja päivähoidon henkilöstön havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. He laativat yhdessä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen oppimissuunnitelman, johon kirjataan lapsen yksilölliset tavoitteet ja mahdolliset tukitoimet, joita lapsi tarvitsee kehittyäkseen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti.


Tukitoimet ovat päivähoidon tietoista tehostamista sekä suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan muokkaamista lapsen tarpeiden mukaiseksi. Tukitoimet toteutuvat lapsen arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa lapsiryhmissä ja osallistuu esiopetuksesta kouluun- nivelvaiheeseen.


Varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Jaana Ruoho p. 044 585 3701 tai jaana.ruoho@laitila.fi