Työllistymistä edistävät hankkeet

Työllisyyden kuntakokeilu 

Kuntakokeilun logo

Laitilan kaupunki on yksi työllisyyden kuntakokeilua toteuttavista kunnista.

Kuntakokeilun piiriin siirretään seuraavat TE-palveluiden asiakkaat:

 • työnhakijaksi ilmoittautuneet
 • työttömät, lomautetut, työllistetyt tai työllistämistä edistävässä palvelussa olevat
 • henkilö kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:
  • ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vaan saa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
  • äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuus on muu kuin Suomi
  • alle 30-vuotias

Mikä on kuntakokeilu ja mitä sillä tavoitellaan?

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan asettanut yhdeksi tavoitteeksi työllisyysasteen nostamisen. Hallitusohjelman mukaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Kokeilun tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilulla pyritään myös selvittämään, työllistyisivätkö asiakkaat paremmin, jos valtion ja kuntien voimavarat yhdistettäisiin. Kuntakokeilua toteutetaan 1.3.2021-30.6.2023.

Mitä kuntakokeilun asiakkaan tulee tehdä?

Asiakkuus siirretään automaattisesti TE-toimistosta kuntakokeiluun. Henkilö saa siitä tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta. TE-palvelujen Oma asiointi (asiointi.mol.fi/omaasiointi) on normaaliin tapaan asiakkaan käytössä.

Kuntakokeilun piiriin asiakkaaksi tuleminen ei siis vaadi asiakkaalta itseltään toimenpiteitä.

Hyödyllisiä linkkejä asiakkaille:

Ota yhteyttä:

 • Uraohjaaja Heli Nurminen, p. 0295044703, heli.i.nurminen@laitila.fi


Osatyökykyisten työllistämishanke

Sosiaali- ja terveysministeriön sivutTyökykyohjelman logo

Laitilan kaupunki osallistuu osatyökykyisten työllistämishankkeeseen, joka on osa hallituksen työkykyohjelmaa.

Työkykyohjelman tarkoituksena on  

 • tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä,
 • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä
 • lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Ota yhteyttä:

Työkykykoordinaattori Pia Vesa, p. 040 158 1089,  pia.vesa@laitila.fi

Hanketyöntekijä Tanja Virtanen, p. 040 543 4741,  tanja.virtanen@laitila.fi


Nuorten Reitti