Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutuksen yhdyshenkilönä terveyskeskuksessa toimii Maarit Heino-Lindroos, puh. 040 730 0834

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea henkilöt, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusta voi hakea ympärivuotisesti

Kuntoutukseen hakevan asiakkaan tulee täyttää rintamaveteraanien kuntoutushakemuslomake, joita saa hoitajilta potilastoimistosta ja yhdyshenkilöltä.

Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta. 

Mikäli hakijalla on kiinteä hoitosuhde kunnan terveyskeskukseen, ei käyntiä lääkärin vastaanotolla välttämättä tarvita. Lääkärinlausunto saa olla enintään vuoden vanha.

Hakemus toimitetaan yhdyshenkilölle.

 

Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat päiväkuntoutus, fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian ja muun terapian yksilölliset hoitosarjat, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus sekä erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit.

Laitoskuntoutus toteutetaan valtionkonttorin hyväksymissä kuntoutuslaitoksissa tai kunnan terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidon laitoksessa. 


Veteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa (toimintakykyluokassa 3 10 päivää, toimintakykyluokissa 1-2  14 päivää). Myös aviopuolison hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. 


Kuntoutuksen kustannusten korvaus:

Rintamaveteraanille ja hänen puolisolleen ei aiheudu kuntoutuksesta kustannuksia. Kunta maksaa rintamaveteraanin kuntoutuskustannukset (ja valtionkonttori korvaa kunnalle) ja kansaneläkelaitos korvaa kuntoutusmatkoista aiheutuvat kulut.