Toimintaterapia
Toimintaterapeutin vastaanotto, vanha puoli 2. kerros (Sairaalantie 8)

Toimintaterapian tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman itsenäisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa.

Lasten toimintaterapia on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on ilmennyt kehitykseen liittyviä asioita tai havaittu viivettä iänmukaisten taitojen oppimisessa. Toimintaterapiaan pääsee terveydenhuollon lähetteellä (esim. terveydenhoitajan, lääkärin tai psykologin lähete). Lähetteet käsitellään moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä. Kuntoutustyöryhmän päätöksen jälkeen toimintaterapeutti ottaa yhteyttä asiakkaaseen.  

Toimintaterapia-arviointijakso sisältää yleensä 4 kertaa, joista kolme toteutetaan vastaanottokäynteinä ja neljäs käynti on terapeutin havainnointikäynti päiväkodissa/koulussa. Yksi arviointikerta kestää n. 60 min. Toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta arvioidaan erilaisilla standardoiduilla testeillä, haastattelemalla sekä havainnoimalla asiakasta hänen omassa elinympäristössään. Tarvittaessa toimintaterapeutti on vanhempien luvalla yhteydessä muihin lasta hoitaviin tahoihin, kuten päiväkodin henkilökuntaan, puheterapeuttiin, psykologiin ja lastenneuvolaan. 

-   karkeamotoriikka

-   hienomotoriikkaa

-   näönvaraista hahmottamista

-   kehonhahmotusta

-   aistitiedon käsittelyä

-   leikkitaitoja

-   tarkkaavaisuutta

-   omatoimisuutta arjen toiminnoissa

Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita, kuten:

Arvioinnin perusteella suunnitellaan tarvittaessa toimintaterapia joko seurantakäynteinä tai lyhyinä toimintaterapiajaksoina. Toimintaterapia voi olla myös ohjausta ja konsultaatioita lähiympäristön ihmisille, jotta ympäristö oppii toimimaan asiakkaan toimintakykyä tukevalla tavalla. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin (esim. psykologille, puheterapeutille, fysioterapeutille, erikoislääkäreille, erikoissairaanhoitoon tai apuvälinepalveluihin).

Toimintaterapian arvio- ja kuntoutuskäynnit toteutuvat yleensä tiiviinä jaksoina, jolloin perheen tulee sitoutua lapsen kuljettamiseen terapiaan arkisin ja virka-aikoina (klo 8-16).

Peruutuksesta tulee ilmoittaa heti kun on tiedossa, ettei käynnille päästä. Peruutuksesta voi jättää ilmoituksen myös toimintaterapeutin puhelinvastaajaan tai vaihtoehtoisesti tekstiviestin avulla. Peruuttamattomat poisjäännit sovituilta toimintaterapiakäynneiltä voivat johtaa hoidon keskeytymiseen. Peruuttamattomasta käynnistä veloitamme 51,50 € 18 vuotta täyttäneiltä.

Toimintaterapiakäynti on maksuton alle 18-vuotiaille.