Puheterapia


Puheterapeutin vastaanotto, vanha puoli 2. kerros (Sairaalantie 8)

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapian toteutusmuotoja ovat tutkimus, ohjaus, neuvonta, terapia ja seuranta. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös yleisen tiedon antaminen kommunikaatiohäiriöistä.

Puheterapiassa asiakas saa puheen-, kielen- sekä vuorovaikutuksen taitoja kartoittavan puheterapeutin arvion sekä tarvittaessa sen perusteella laaditun puheterapiasuunnitelman. Puheterapiatarpeen arviointi toteutetaan yleensä 1-3 kerran arviointijaksona, jossa haastattelun, havainnoinnin ja erilaisten testien avulla pyritään luomaan kuva asiakkaan puheesta, kielellisistä taidoista sekä kommunikointikyvystä ja sen vaikutuksesta arjessa selviytymiseen. Vanhemman tai lapselle läheisen aikuisen on tärkeää olla lapsen puheterapian arvio- ja kuntoutuskäynneillä mukana.

Kuntouttavana toimintana on mahdollista saada lyhyitä puheterapiajaksoja sekä ohjausta ja konsultaatioita asiakkaan lähiympäristölle, jotta ympäristö oppii toimimaan asiakkaan kommunikointia tukevalla tavalla. Tarvittaessa asiakas ohjataan jatkotutkimuksiin (esim. psykologille, toimintaterapeutille, fysioterapeutille, erikoislääkäreille, erikoissairaanhoitoon tai apuvälinepalveluihin). Puheterapian päämääränä on saavuttaa mahdollisimman suuri omatoimisuus erilaisissa kommunikointiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen liittyvissä tilanteissa.

Milloin puheterapiaan?

Puheterapiaan pääsee terveydenhuollon lähetteellä (esim. terveydenhoitajan, lääkärin tai psykologin lähete) puheen, kielen tai vuorovaikutuksen pulmien vuoksi. Jos olet huolissasi lapsesi kielen tai puheen kehityksestä, ota yhteys neuvola- tai kouluterveydenhuoltoon. Lähetteet käsitellään moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä.

Lähettämisen syynä voi olla muun muassa:

-   äännevirhe

-   puheen epäselvyys

-   puheen tai kielenkehityksen viivästymä

-   epäily poikkeavasta puheen- tai kielenkehityksestä

-   kontaktin/vuorovaikutuksen pulma

-   äänen häiriö tai äänenkäytön ongelma

-   änkytysoireet

-   syömisen tai nielemisen haasteet

-   lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet

-   oppimisvaikeudet, joiden taustalla epäillään kielenkehityksen häiriötä.

Kuntoutustyöryhmän päätöksen jälkeen puheterapeutti ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Puheterapeutti toimii usein yhteistyössä lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa niissä asioissa, joissa lapsen puheterapeuttinen hoito sitä vaatii. Lastenneuvolan tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitaja on luonnollinen yhteistyökumppani lähetteen tekijänä. Tarvittaessa puheterapeutti toimii yhteistyössä myös muiden lapsen hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden kanssa perheen luvalla. Esimerkiksi päiväkodin henkilökunta, kiertävä lastentarhanopettaja, psykologi, luokanopettaja koulussa, koulun erityisopettaja ja koulupsykologi voivat olla henkilöitä, joiden kanssa yhteistyöstä sovitaan.

Puheterapian arvio- ja kuntoutuskäynnit toteutuvat yleensä tiiviinä jaksoina, jolloin perheen tulee sitoutua lapsen kuljettamiseen terapiaan arkisin ja virka-aikoina (8-16). Puheterapeutin vastaanotolle ei tuoda sairastunutta lasta. Kuume, vatsatauti, voimakas nuha yms. tarttuvat sairaudet ovat este puheterapiakäynnille. Sairaana lapsi ei hyödy puheterapiakäynnistä.

Peruutuksesta tulee ilmoittaa heti kun on tiedossa, ettei käynnille päästä. Peruutuksesta voi jättää ilmoituksen myös puheterapeutin puhelinvastaajaan tai vaihtoehtoisesti tekstiviestin avulla. Peruuttamattomat poisjäännit sovituilta puheterapiakäynneiltä voivat johtaa hoidon keskeytymiseen. Peruuttamattomasta käynnistä veloitamme 15 vuotta täyttäneiltä asiakkailta 51,50 €.

Perusterveydenhuollon puheterapiakäynnit ovat kaikille maksuttomia. 

Puheterapeutti Tuula Palviainen

puh. 040 357 8527


Hyödyllisiä linkkejä:

Puheterapeuttiliitto www.puheterapeuttiliitto.fi

Aivoliitto  www.aivoliitto.fi

Suomen änkytysyhdistys ry  www.ankytys.fi

Autismiliitto ry www.autismiliitto.fi

Käypä hoito suositus: Kehityksellinen kielihäiriö www.kaypahoito.fi/hoi50085

Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät (AAC):

Suvi-viittomat  suvi.viittomat.net/index.php

Papunet  papunet.net/

Tukiviittomat  papunet.net/tietoa/tukiviittomat-kommunikoinnissa

Kuntoutusohjelmat:

Ekapeli www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli

Papunetin pelisivut  papunet.net/pelit/

KELA

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus  www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemisohjeet www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet?inheritRedirect=true

Vammaistuen hakeminen www.kela.fi/vammaistuki-lapselle-nain-haet?inheritRedirect=true

Palveluntuottajahaku  asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/?inheritRedirect=true