Mielenterveys- ja päihdepalvelutUusien asiakkaiden ajanvaraus ma-pe klo 12-12.30, puh. 050 331 8303.  

Työntekijöiden puhelinaika ma-pe klo 11.00-11.30. Lääkärien puhelinaika vastaanottopäivinä varausten perusteella.


Yhteystiedot:

- Johtava psykologi Jaana Haapasalo, puh. 044 585 3620 

- sairaanhoitaja Piia Mustonen (työvapaalla), sijaisena sairaanhoitaja Pilvi Ahderinne, puh. 044 585 3621

- sairaanhoitaja Nina Rosvall, puh. 044 585 3625

- sairaanhoitaja Maarit Pirinen (työvapaalla), sijaisena sairaanhoitaja Riikka Ruohola, puh. 044 585 3624

- psykiatrian erikoislääkäri Taina Lehtonen, puhelinaikavaraukset päivystävän hoitajan kautta 

- terveyskeskuslääkäri Annu Toivanen, puhelinaikavaraukset päivystävän hoitajan kautta


Mielenterveysyksikkö sijaitsee Laitilan keskustassa osoitteessa Vihtorinkatu 7.

Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö toimii ilman lähetettä ns. matalan kynnyksen tutkimus- ja hoitopaikkana, jonne asiakas voi oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä. Yksikköön voi tulla myös lähetteellä, esim. erikoissairaanhoidon hoitolaitoksen, terveyskeskuslääkärin tai sosiaalityöntekijän lähettämänä.

Mielenterveysyksikössä toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu kolme sairaanhoitajaa, psykologi, yleislääkäri (terveyskeskuslääkäri) sekä psykiatrian erikoislääkäri.

Mielenterveysyksikkö tarjoaa apua mielenterveyden häiriöiden ja ongelmien selvittelyssä kaikille yli 13-vuotiaille asiakkaille. Selvittely voi sisältää muutaman käyntikerran liittyen ajankohtaisessa elämäntilanteessa ilmeneviin lyhytkestoisiin kriiseihin. Yksikkö tarjoaa myös pitkäaikaisten elämänongelmien ja eriasteisten mielenterveyden häiriöiden sekä varsinaisten psykiatristen sairauksien tutkimusta ja hoitoa.

Hoitomuotoina ovat yksilökeskustelut, pari- ja perhetapaamiset sekä tarvittaessa lääkehoito.

-------------

Osana mielenterveysyksikön palveluja toimii yli 13 vuotta täyttäneiden päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä neuvonta, ohjaus ja hoito. 

Katkaisuhoitoa tarvittaessa asiakas ohjataan terveyskeskuksen vuodeosastolle tai terveyskeskuksen polikliiniseen, ns. avokatkaisuun. Mahdolliset päihdehoidon laitoskuntoutusjaksot päihdehuollon laitoksessa suunnitellaan yhteistyössä aikuissosiaalityöntekijän kanssa. Laitoskuntoutuksen jälkeen hoito voi jatkua avohoitona mielenterveysyksikössä tai asiakkaalle suunnitellaan hänelle soveltuva jatkohoito.

Mielenterveys- ja päihdehoidon käynnit ovat asiakkaille maksuttomia. 

-------------

Perhepolku®-verkkokurssit Laitilan pikkulapsiperheille (0-6v), koululaisten perheille (7-11 v) ja teini-ikäisten perheille (12-16 v)


  • Vaaditko itseltäsi liikaa vanhempana?
  • Tahdotko oppia lisää itsemyötätuntoa?

Perhepolku®-verkkokurssit ovat Jyväskylän yliopiston kehittämiä kursseja ja osa Laitilan kaupungin tarjoamia digitaalisia palveluja. Kurssien tavoitteet ovat kolmitahoisia:

  • vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan
  • tukea parisuhteen myötätuntoista vuorovaikutusta
  • vahvistaa myötätuntoista vanhemmuutta

Laitilan kaupunki tarjoaa alueensa lapsiperheiden käyttöön ilmaisen verkkokurssin 15.9.2021-31.12.2022 väliseksi ajaksi. Pilottijakson jälkeen päätetään kurssin tarjoamisen jatkosta. Kurssi löytyy osoitteesta: www.perhepolku.fi/verkkokurssi