Koronajohtoryhmän tiedotteet

Uusin tiedote on pääsivulla, tällä sivulla aiemmat tiedotteet, joissa on voimassa olevaa ohjeistusta.


Palkeen tilat suljettuna (Laitilan koronajohtoryhmän tiedote 15.12.2021)

Koronatilanne Laitilan kaupungin alueella on kääntymässä nopeasti heikompaan suuntaan ja Omikron -virusmuunnos on kaupungin tartuntatilastoissa vaikuttamassa merkittävästi heikkenevään tilanteeseen.  Tartuntojen määrä on lisääntynyt merkittävästi ja jäljitystyö on ruuhkautunut.
 
Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta on kokoontunut 15.12.2021 ja päättänyt sulkea välittömästi seuraavat tilat 7.1.2022 saakka:

  • Monipalvelukeskus Palke 5 & 7

Rajoitustoimenpiteillä pyritään turvaamaan perusterveydenhuollon toimintakyky sekä asiakkaiden terveys ja turvallisuus. 

Myös Apilaniityn päiväkodissa on havaittu useita koronavirustartuntoja ja -altistumisia. Huoltajia tiedotetaan asiasta erillisellä viestillä.

Kaikkien Apilaniityn päiväkodin lapsien huoltajia pyydetään seuraamaan lastensa vointia ja mahdollisten vähäistenkin oireiden ilmaannuttua jäämään kotiin ja hakeutumaan koronatestiin.

Koronajohtoryhmä pyytää kaupunkilaisia huomioimaan kaupungin koronatilanteen nopea huonontuminen ja kiinnittämään erityistä huomiota terveysturvalliseen käyttäytymiseen.


Yleisötilaisuuksiin rajoituksia, koronapassi laajamittaisesti käyttöön (Laitilan koronajohtoryhmän tiedote 10.12.2021)

Lounais-Suomen AVIN:n määräyksen (9.12.2021) mukaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötilojen käyttö on järjestettävä siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnan riskit. Rajoitus on voimassa 10.–31.12.2021. Koronapassi on vaihtoehto yleisötilaisuuksien rajoituksille laissa määritellyissä tiloissa.

Koronapassin voi ottaa käyttöön seuraavissa tiloissa:

  • yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat
  • kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.
Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Koronapassia ei edellytetä alle 16-vuotiailta.


Laitilan kaupungissa otetaan koronapassi käyttöön laajamittaisesti kaupungin toiminnassa. Koronapassia ei edellytetä sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Tällaisia tiloja ovat kaupungissa esimerkiksi kirjasto ja nuorisotoimen tilat, pois lukien tiloissa mahdollisesti järjestettävät yleisötilaisuudet.

Seuroja, yhdistyksiä sekä muita yhteistyökumppaneita, jotka toimivat kaupungin tiloissa, tullaan ohjeistamaan AVI:n määräyksen johdosta. Tämä saattaa aiheuttaa muutoksia toiminnan järjestämiseen. Linjauksia tulee noudattaa ohjeistuksen mukaisesti.

Kaupungin uudenvuoden ilotulitus tullaan järjestämään terveysturvallisuus huomioiden. Mikäli paikallinen epidemiatilanne heikkenee, muutokset ovat mahdollisia. Kaupunki päivittää ohjeistuksia valtakunnallisten ja alueellisten ohjeistusten mukaisesti tai paikallisen tilanteen niin vaatiessa.


Koululaisia koskeva maskisuositus (Korona-johtoryhmän tiedote 8.12.2021)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on eilen 7.12.2021 päivittänyt tiedotettaan. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuus kasvaa koko ajan. 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on nyt 298. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 275. Ensimmäistä kertaa epidemian aikana alle 12-vuotiaiden rokottamattomien lasten ja nuorten 14 vuorokauden ilmaantuvuus on suurempi kuin rokottamattomilla aikuisilla. Suurin ikäryhmä tartunnan saaneista on 0–14-vuotiaita, jotka muodostavat lähes 40 prosenttia kaikista tartunnan saaneista.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä muutti koulujen ja oppilaitosten maskisuositusta koskemaan peruskoulua 3. luokasta lähtien. Epidemiatilanteen niin vaatiessa maskisuositusta voidaan ulottaa koskemaan kunta- tai koulukohtaisesti myös 1.-2. vuosiluokkien oppilaita, tarvittaessa myös ennaltaehkäisevästi. Koko tiedote on luettavissa alla olevasta linkistä:

https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

Tilanne on huolestuttava ja virus leviää nyt erityisesti lasten keskuudessa. Kaupungin koronajohtoryhmä on tänään 8.12.2021 kokoontunut ja päättänyt, että valitsevan tilanteen vuoksi Laitilassa otetaan käyttöön maskisuositus ennaltaehkäisevästi myös vuosiluokille 1-2. Maskisuositus koskee kaikkia perusopetuksen oppilaita vuosiluokilla 1-9 sekä lukion opiskelijoita. Koulukuljetusten aikana suositus koskee kaikkia oppilaita.

Ennaltaehkäisevällä maskien käytöllä pyrimme turvaamaan lasten ja nuorten mahdollisuuden lähiopetukseen myös viimeiset viikot ennen joululomalle siirtymistä. Myös vapaa-ajalla tulisi edelleen kiinnittää huomiota terveysturvalliseen käyttäytymiseen. Sairaana tai oireisena tulisi muistaa jäädä kotiin sairastamaan. 

Tilanne vaatii nyt meiltä kaikilta sinnikkyyttä ja luottamusta myös siihen, että epidemiatilanne saataisiin hallintaan, eikä rajoituksia ja sulkuja tarvitsisi enempää tehdä.


Laaja etätyösuositus kaupunkiorganisaatiossa (Korona-johtoryhmän linjaukset 24.11.2021)

Laitilan kaupunki noudattaa sairaanhoitopiirin laajaa etätyösuositusta. Asioiminen tulee pääasiallisesti pyrkiä hoitamaan puhelimitse tai sähköpostitse. Kasvokkain tapahtuvasta asioimisesta tulee sopia aika etukäteen. Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden yhteystiedot löytyvät netistä laitila.yhteystiedot.fi ja puhelinvaihteen kautta puh. 02 85 011. Kaupunki suosittelee käyttämään kasvomaskia kaikissa tilanteissa, sekä sisällä, että ulkona, joissa ei pystytä pitämään tarpeeksi etäisyyttä. Tämä koskee myös rokotettuja henkilöitä. Linjaukset astuvat heti voimaan ja ovat toistaiseksi voimassa.


Laitilan kaupungin ohjeistus koronatodistuksen käytöstä 17.11.2021 alkaen

Laitilan kaupunki ottaa omassa toiminnassaan käyttöön koronatodistuksen kaikissa sisätapahtumissaan aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti (todistusta vaaditaan 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta).

Koronatodistusta edellytetään esimerkiksi Laitilan lukion vanhojen tansseihin, Vakka-Suomen musiikkiopiston järjestämiin konsertteihin, sivistystoimen yhdistysiltaan ja kaupungin itsenäisyyspäiväjuhlaan osallistuvilta yleisön jäseniltä. Ohjeistus koskettaa kaikkia sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia, jotka järjestetään 17.11.-16.12.2021. Tapahtumajärjestäjät tiedottavat järjestelyistä tarkemmin omissa kanavissaan (esim. Wilman tai nettisivujen kautta).

Kaikki tilaisuudet tulee järjestää terveysturvallisesti: käytetään kasvomaskeja ja käsidesit tulee olla saatavilla sekä huomioidaan turvavälit.

Koronatodistusta ei kuitenkaan oteta käyttöön kaupungin ulkoilmatapahtumissa, jotka pystytään järjestämään terveysturvallisesti, eikä harrastustoiminnassa. Niidenkin osalta osallistujia kehotetaan saapumaan paikalle ainoastaan terveenä ja oireettomana.

Lisäksi Laitilan kaupunki suosittelee yksityisiä toimijoita ottamaan koronatodistuksen käyttöön kaikissa lainsäädännön mahdollistamissa tilaisuuksissa ja palveluissa aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti.