Sairaanhoidon jonotiedote

Hoitotakuu tarkoittaa terveyskeskuksien ja sairaaloiden kiireettömän hoidon ja kiireettömien tutkimusten määräaikoja.

Terveyskeskukseen on saatava arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Potilaan hoidon tarve voidaan arvioida usein jo puhelimessa, ja sen voi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri. Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Terveyskeskuksessa hoito aloitetaan tavallisesti jo ensimmäisellä käyntikerralla. Jos näin ei voida tehdä, hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa.  Erikoissairaanhoitoon on päästävä viimeistään kuudessa kuukaudessa.

 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksessa 1.6.2022:

- puhelinyhteys terveyskeskukseen: välitön

- hoidon tarpeen määrittely: alle 3 vrk

- lääkäreiden vastaanotto: 30 vrk

- sairaanhoitajan vastaanotto: 5 vrk

- astmahoitajan vastaanotto: 23 vrk

- hammaslääkärin vastaanotto:  108 vrk

- suuhygienistin vastaanotto: 142 vrk

- fysioterapian vastaanotto: 8 vrk, selkä-suoravastaanotto 8 vrk

- mielenterveys- ja päihdeyksikkö:

  * psykiatrinen sairaanhoitaja 12 vrk, lääkäri 14 vrk, psykiatri 16 vrk

- ehkäisevä terveydenhoito:

   * terveydenhoitajat 1 vrk, neuvolalääkäri 46 vrk, äitiys- ja ehkäisyneuvola 21 vrk, koululääkäri 14 vrk