Apuvälineiden saatavuusperusteet

Kaikkien myönnettävien apuvälineiden saatavuusperusteet löytyvät alla

olevasta sivustosta. 

Saatavuusperusteet ovat yhtenevät koko Varsinais-Suomen aleella.


http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/tp1/Documents/valpas.pdf