Fysioterapia

Aukioloajat: Arkisin 8.30 - 10.00
Sähköposti: etunimi.sukunimi@laitila.fi
Puhelin: 040 730 0834
Puhelin: Terveyskeskus 2. krs

Apuvälinelainaukset tm. asioinnit ma-pe klo 8.30-10 tai puhelimitse 040 7300 834.


Fysioterapiaosaston kuntosali fysioterapian asiakkaille auki. Käytäthän maskia (ota kotoa mukaasi). Ja muistathan tulla vain terveenä treenaamaan ja hyvän käsihygienian.


* vastaava fysioterapeutti  Terhi Saloniemi, puh. 050 5595 777

* fysioterapeutti  Susanna Lamminsivu  (myös kouluterveydenhuolto) 

* kuntohoitaja/lymfaterapeutti Maarit Heino-Lindroos (osastokuntoutus)

Fysioterapiakäynnin hinta yli 18-vuotiailta on á 11,50€.

Peruuttamattomasta käynnistä veloitamme 50,80 €/15-vuotta täyttäneiltä.

Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.

Fysioterapiapalvelut

* neuvolan ja kouluterveydenhuollon konsultaatiot terveydenhoitajan tai lääkärin lähettämänä 

* lääkinnällisen kuntoutuksen arviot, terapiat ja apuvälineet

* leikkausten jatkohoidot erikoissairaanhoidon lähettämänä

* ryhmätoimintaa erityisryhmille  

Lääkinnällinen kuntoutus ja saatavuusperusteet

Lääkinnällinen kuntoutus on lakisääteistä. Terveydenhuoltolain 29 §:n mukaan kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus

2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi

3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia

4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet

5) apuvälinepalvelut

6) sopeutumisvalmennus

7) 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. 

Lymfaterapia

Lymfaterapiaa voidaan lääkinnällisenä kuntoutuksena tilapäisesti myöntää 10-15 kertaa vuodessa. Terapiat tehdään omana toimintana. Perusteena on tällöin;

1) sädehoidon tai kirurgisen toimenpiteen aiheuttama vaikea imunesteturvotus, joka aiheuttaa vaikean kivun ja toimintahäiriön

2) synnynnäiset turvotusta aiheuttavat tilat, joiden seurauksena on raajan vaikea kipu ja toimintahäiriö  

3) vaikeavammaisuuden aiheuttama alttius mekaaniselle, tulehdukselliselle tai verisuoniperäiselle turvotukselle. Tavoitteena on jatkaa hoitoa myöhemmin painesukka, -hiha ym. vastaavana hoitona. Vain synnynnäisissä turvotustiloissa lymfaterapiaa voidaan jatkaa pidempiä aikoja tai pysyvästi.

Jalkahoidot

Jalkahoitoa voidaan myöntää lääkinnällisenä kuntoutuksena lääkärin määrittämän riskiluokituksen perusteella diabeetikoille ja reumaatikoille, joilla on jalkaterän ja/tai nilkan rakenteellista virheasentoa ja asiakas ei pysty itse hoitamaan jalkojaan.

Terveyskeskuksessa ei ole omaa jalkahoitajaa, vaan palvelut hankitaan maksusitoumuksella  ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Omavastuuosuus yli 15-vuotiailta 11,50 €/kerta.