Fysioterapia

Aukioloajat: Arkisin 8.30 - 10.00
Sähköposti: etunimi.sukunimi@laitila.fi
Puhelin: 040 730 0834
Puhelin: Terveyskeskus 2. krs

Apuvälinelainaukset tms. asioinnit ma-pe klo 8.30-10 tai puhelimitse 040 7300 834


Fysioterapian kuntosalin omatoiminen harjoittelumahdollisuus on päättynyt . Kuntosalimme on käytössä arkisin fysioterapian asiakkaille vain henkilökuntamme valvonnassa.

* fysioterapeutti  Terhi Saloniemi, puh. 050 5595 777

* fysioterapeutti  Susanna Lamminsivu  (myös kouluterveydenhuolto) 

* kuntohoitaja/lymfaterapeutti Maarit Heino-Lindroos (osastokuntoutus)

Fysioterapiakäynnin hinta yli 18-vuotiailta on á 11,60€.

Peruuttamattomasta käynnistä veloitamme 51,50 € 18 vuotta täyttäneiltä.

Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.

Fysioterapiapalvelut

* neuvolan ja kouluterveydenhuollon konsultaatiot terveydenhoitajan tai lääkärin lähettämänä 

* lääkinnällisen kuntoutuksen arviot, terapiat ja apuvälineet

* leikkausten jatkohoidot erikoissairaanhoidon lähettämänä

* ryhmätoimintaa erityisryhmille  

Lääkinnällinen kuntoutus ja saatavuusperusteet

Lääkinnällinen kuntoutus on lakisääteistä. Terveydenhuoltolain 29 §:n mukaan kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus

2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi

3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia

4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet

5) apuvälinepalvelut

6) sopeutumisvalmennus

7) 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. 

Lymfaterapia

Lymfaterapiaa voidaan lääkinnällisenä kuntoutuksena tilapäisesti myöntää 10-15 kertaa vuodessa. Terapiat tehdään omana toimintana. Perusteena on tällöin:

1) sädehoidon tai kirurgisen toimenpiteen aiheuttama vaikea imunesteturvotus, joka aiheuttaa vaikean kivun ja toimintahäiriön

2) synnynnäiset turvotusta aiheuttavat tilat, joiden seurauksena on raajan vaikea kipu ja toimintahäiriö  

3) vaikeavammaisuuden aiheuttama alttius mekaaniselle, tulehdukselliselle tai verisuoniperäiselle turvotukselle. Tavoitteena on jatkaa hoitoa myöhemmin painesukka, -hiha ym. vastaavana hoitona. Vain synnynnäisissä turvotustiloissa lymfaterapiaa voidaan jatkaa pidempiä aikoja tai pysyvästi.

Jalkahoidot

Jalkahoitoa voidaan myöntää lääkinnällisenä kuntoutuksena lääkärin määrittämän riskiluokituksen perusteella diabeetikoille ja reumaatikoille, joilla on jalkaterän ja/tai nilkan rakenteellista virheasentoa ja asiakas ei pysty itse hoitamaan jalkojaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen jalkahoitojen palveluntuottajat ovat muuttuneet. Palveluntuottajina toimivat Marjaana Uotila ja Laitilan Terveyskoti Oy.  Omavastuu yli 18-vuotiailta 11,60 e/kerta.