Lastenneuvola

Ajankohtaista:

Vesirokkorokotetta tarjotaan 1.9.2017 alkaen kaikille 1½-11-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa. Rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja se on maksuton. Rokotukset annetaan neuvolan ja koulun ikäkausitarkastuksissa. Rokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. 

Lisää aiheesta https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/ajankohtaista/vesirokko_ja_vesirokkorokotukset 


------------------------------------------------------------------------------


Lastenneuvolan toiminta: 

Terveydenhoitaja Varjonen Arja, p. 040 6541 025 klo 8-9 ajanvaraus ja puhelinneuvonta.

Terveydenhoitaja Josefiina Raiskinmäki, p. 040 6536 381 klo 8-9 ajanvaraus ja puhelinneuvonta.

Lääkärin vastaanotolle ajanvaraus terveydenhoitajien kautta puhelinaikana. 

Lastenneuvolassa tuetaan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään. Tavoitteena on turvata lapsen normaali kasvu ja kehitys ennaltaehkäisemällä sairauksia terveysneuvonnan ja rokotuksien keinoin sekä havaitsemalla poikkeavuudet terveydentilassa riittävän ajoissa.

Lastenneuvolassa ohjataan perhettä yksilöllisesti erilaisissa kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Myös lapsen sairastuessa tai perhekriisin kohdatessa voi ottaa yhteyttä omaan terveydenhoitajaan. Neuvolassa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista perheeseen liittyvistä asioista. Koko perheen ja vanhempien hyvinvointi erityisesti voimavaroja vaativissa tilanteissa on neuvolan perustehtäviä. 


Terveystarkastukset:

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti terveystarkastusohjelman sekä lapsen että perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana käyntejä on yleensä 10 ja leikki-iässä noin kuusi. Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi on käytettävissä eri alojen asiantuntijoita.


Terveystarkastukset lapsen iän mukaan:

Terveydenhoitajan tarkastukset 3-4 vko, 2 kk, 3 kk, 5 kk, 6 kk, 10 kk tarvittaessa, 1-v, 2-v, 3-v, 4-v, 5-v ja 6-v.

Lääkärin ja terveydenhoitajan tarkastukset 6 vko, 4 kk, 8 kk, 1½-v ja 4-v.

Laajat terveystarkastukset 4 kk, 1½-v ja 4-v.

Osa määräaikaisista terveystarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia 1.1.2011 lähtien.

Laajat terveystarkastukset sisältävät terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot ja joihin kutsutaan molemmat vanhemmat.

Laajojen terveystarkastusten tarkoituksena on yhteistyössä vanhempien kanssa vahvistaa perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita, kuten hyviä terveystottumuksia, voimavaroja ja vanhemmuutta ja tunnistaa perheen ja perheenjäsenten tuen tarpeet mahdollisimman varhain. Tarkastuksiin valmistaudutaan etukäteen pohtimalla omia ja koko perheen voimavaroja ja terveystottumuksia. Laajaan 4-vuotiaan terveystarkastukseen pyydetään myös päivähoidon ja vanhempien yhdessä laatima kuvaus lapsesta vanhempien luvalla, mikäli lapsi on päivähoidossa. 

 

Katso myös linkit:

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/etusivu

www.imetys.fi

http://www.mll.fi

https://www.perheaikaa.fi

http://www.suomenmonikkoperheet.fi/monikko2008