Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot

- Kappelimäki, Itäkulman koulu, Soukainen ja Untamala 

  terveydenhoitaja Sari Hyytiä, p. 050 310 2993

- Kodjala, Kovero, Suontaka ja Bovallius-ammattiopisto + työttömien terveystarkastukset 

  terveydenhoitaja Josefiina Raiskinmäki, p. 050 518 2075

- Varppeen koulu ja lukio terveydenhoitaja Marja Sederholm, p. 050 388 1579

Kouluterveydenhuollossa toimivat myös koululääkäri Janne Ketola ja fysioterapeutti Susanna Lamminsivu. 

Ehkäisevä suun terveydenhuolto koulukeskuksen hammashoitolassa.

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhuoltoa, jonka tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijaa opiskelukyvyn ylläpitämisessä, itsehoidossa, riittävässä elämän hallinnassa sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.


- kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat säännölliset terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset, joissa painottuu terveysongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

- tarvittaessa oppilas ohjataan tarkempiin tutkimuksiin, esim. erikoissairaanhoitoon

- oppilaan vanhempien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja heitä tavataan laajojen terveystarkastusten   

  yhteydessä sekä tarpeen mukaan

- terveydenhoitaja antaa oppilaille rokotusohjelman mukaiset rokotukset

- kouluilla terveydenhoitaja ja lääkäri hoitavat koulupäivän aikana sairastuneet oppilaat sekä tapaturmat, 

  varsinainen sairaanhoito kuuluu terveyskeskukseen

- kouluterveydenhoitaja osallistuu koulun terveydellisten olojen edistämiseen ja seurantaan sekä 

  oppilashuoltotyöryhmän työskentelyyn


Terveystarkastukset tehdään kouluterveydenhuollossa joka vuosi, myös kesällä tarkastetaan oppilaita, ainakin uudet 1. ja 7. luokan oppilaat.

Luokilla 1, 5 ja 8 on kaikilla oppilailla sekä terveydenhoitajan että lääkärin suorittama laaja terveystarkastus, johon kutsutaan vanhemmat/vanhempi mukaan. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu myös opettajan arviointi oppilaan selviytymisestä vain niiltä osin, kun se on välttämätöntä oppilaan tuen ja hoidon järjestämisessä. Arvioinnin antamiseen on oltava vanhempien kirjallinen suostumus.

Laajassa terveystarkastuksessa 8. luokalla tarkastellaan oppilaan terveydentilaa myös jatko-opiskelun ja ammatinvalinnan kannalta. Kaikille 8. luokan oppilaille kirjoitetaan lääkärintarkastuksen yhteydessä "Nuorison terveystodistus". Todistus kannattaa säilyttää kotona hyvin, koska se on voimassa 1-5 vuotta ja oppilas saa neljä todistusta itselleen.   

Opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset tehdään lukiolaisille ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Terveystarkastukset perustuvat vuonna 2009 annettuun valtakunnalliseen asetukseen