Äitiysneuvola

Terveydenhoitaja Sari Seikola, p. 040 6537 261 klo 8-9 ajanvaraus ja puhelinneuvonta        

Lääkärin vastaanotto äitiysneuvolassa kerran viikossa tiistaisin, ajanvaraukset terveydenhoitajien kautta. 

Äitiysneuvolassa tuetaan äidin, vauvan ja koko perheen hyvinvointia sekä vanhemmuuteen valmistautumista säännöllisin terveystarkastuksin ja perhevalmennuksen keinoin.

Sekä terveydenhoitajien että lääkärin vastaanotolla voi keskustella kaikista raskauteen liittyvistä asioista, myös masennuksesta, perhe- ja parisuhdeongelmista, päihteistä, peloista sekä tietysti  myös mukavista asioista.

Ota yhteys äitiysneuvolaan heti raskauden alussa, kun kuukautiset ovat jääneet pois. Ensimmäinen käynti terveydenhoitajan vastaanotolle ajoittuu 8-10 raskausviikolle.

Synnytyssairaala on TYKS. Raskausajan uä-tutkimukset tehdään VSS:ssa. 

Raskauden aikaiset käynnit:

Raskausviikot                Neuvola                                                                             Äitiyspoliklinikka

6-8                                  Esitiedot ja kuulumiset, 

                                        sähköinen äitiyskortti Ipana

8-10                                Ensikäynti                                                                        Uä + seula 10-13 viikolla

13-18                              Laaja th/kätilö ja laaja lääkäri

22-24                              Th/kätilö                                                                            Rakenne-uä 18-20 viikolla

26-28                              Th/kätilö

30-32                              Th/kätilö tai kotikäynti ensisynn.

35-36                              Lääkäri                                                                              Tarvittaessa synnytystapa-arvio 

37-41                              2 vkon välein, tarvittaessa useammin


Laitilalaiset käyvät alkuraskauden ultraäänitutkimuksessa ja sikiöseulonnassa TYKS/VSS:ssa, missä samalla tehdään alkuraskauden lääkärin tutkimus, näin vältytään kahdelta lääkärillä käynniltä alkuraskaudessa. Synnytystapa-arvioon äitiyspoliklinikalle ensisynnyttäjä menee, jos neuvolan lääkäri 36 viikon käynnillä arvioi sen tarpeelliseksi.  

Synnytyksen jälkeiset äitiysneuvolakäynnit:

Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin niin ensisynnyttäjän kuin uudelleensynnyttäjänkin luona. Jälkitarkastuksen suorittaa terveydenhoitaja, erityistapauksissa lääkäri.

Laaja terveystarkastus (th ja lääkäri) 15-20 viikolla:

- parisuhteen ja perheen hyvinvoinnin kartoitus

- apuvälineinä mm. päihdekyselyt, masennusseulat, voimavaramittarit, mielikuvat vauvasta

- isä vastaanotolla, hänen terveydentilansa ja jaksamisensa yleisluonteinen kartoitus 

- pääsääntöisesti käynnit toteutetaan eri tapaamiskerralla terveydenhoitajalle ja lääkärille  


Perhevalmennus:

Asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetään, että moniammatillisesti suunniteltua ja toteutettua perhevalmennusta ja vanhempainryhmätoimintaa tulee järjestää vähintään ensimmäistä lasta odottaville. Myös muille perheille on suositeltavaa järjestää perhevalmennusta ja vanhempainryhmätoimintaa. Pienryhmissä lapsiperheet saavat tukea ja käytännön tietoa muilta perheiltä. Ensimmäistä lasta odottavia perheitä ovat myös perheet, joissa toinen puolisoista on tulossa ensimmäistä kertaa vanhemmaksi sekä maahanmuuttajaperheet Suomessa syntyvän lapsen osalta.

Laitilassa perhevalmennus toteutetaan kolmena tapaamiskertana kaikille ensisynnyttäjille sekä uusioperheille, joissa toiselle vanhemmalle lapsi on ensimmäinen. Perhevalmennuksen sisältönä ovat synnytys, lapsivuodeaika, parisuhde, vanhemmuus, seksuaalisuus, ehkäisy synnytyksen jälkeen ja vauvanhoito ja vanhemmuuteen tukeminen. Valmennuskerrat järjestetään raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Ensisynnyttäjien perheille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua "Kasvu vanhemmuuteen" -ryhmään vauvan syntymän jälkeen jatkona raskaudenaikaisille perhevalmennuskerroille. 

Neuvola sijaitsee kaupungintalon alakerrassa Keskuskatu 30 (sisäänkäynti Kaukolantien ja Keskuskadun välistä)