Äitiysneuvola

Terveydenhoitaja Monica Mäenpää, p. 040 145 4747 klo 8-9 ajanvaraus ja puhelinneuvonta

Terveydenhoitaja Sari Seikola, p. 040 6537 261 klo 8-9 ajanvaraus ja puhelinneuvonta        

Lääkärin vastaanotto äitiysneuvolassa kerran viikossa maanantaisin, ajanvaraukset terveydenhoitajien kautta. 

Äitiysneuvolassa tuetaan äidin, vauvan ja koko perheen hyvinvointia sekä vanhemmuuteen valmistautumista säännöllisin terveystarkastuksin ja perhevalmennuksen keinoin.

Sekä terveydenhoitajien että lääkärin vastaanotolla voi keskustella kaikista raskauteen liittyvistä asioista, myös masennuksesta, perhe- ja parisuhdeongelmista, päihteistä, peloista sekä tietysti  myös mukavista asioista.

Ota yhteys äitiysneuvolaan heti raskauden alussa, kun kuukautiset ovat jääneet pois. Ensimmäinen käynti terveydenhoitajan vastaanotolle ajoittuu 8-10 raskausviikolle.

Synnytyssairaala on TYKS. Raskausajan uä-tutkimukset tehdään VSS:ssa. 

Raskauden aikaiset käynnit:

Raskausviikot             Neuvola                                                       Äitiyspoliklinikka

6-8                                  puhelinarvio ja esikartoitus      

8-10                                ensikäynti                                                   uä + seula 10-13 viikolla

13-18                              laaja th/kät ja laaja lääkäri

22-24                              th/kät                                                           rakenne-uä 18-20 viikolla

26-28                              th/kät

30-32                              th/kät tai kotikäynti ensisynn. 

35-36                              lääkäri                                                          tarvittaessa synnytystapa-arvio 

37-41                              2 vkon välein, tarvittaessa useammin


Laitilalaiset käyvät alkuraskauden ultraäänitutkimuksessa ja sikiöseulonnassa TYKS/VSS:ssa, missä samalla tehdään alkuraskauden lääkärin tutkimus, näin vältytään kahdelta lääkärillä käynniltä alkuraskaudessa. Synnytystapa-arvioon äitiyspoliklinikalle ensisynnyttäjä menee, jos neuvolan lääkäri 36 viikon käynnillä arvioi sen tarpeelliseksi.  

Synnytyksen jälkeiset äitiysneuvolakäynnit:

Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin niin ensisynnyttäjän kuin uudelleensynnyttäjänkin luona. Jälkitarkastuksen suorittaa terveydenhoitaja, erityistapauksissa lääkäri.

Laaja terveystarkastus (th ja lääkäri) 18-26 viikolla:

- parisuhteen ja perheen hyvinvoinnin kartoitus

- apuvälineinä mm. päihdekyselyt, masennusseulat, voimavaramittarit, mielikuvat vauvasta

- isä vastaanotolla, hänen terveydentilansa ja jaksamisensa yleisluonteinen kartoitus 

- pääsääntöisesti käynnit toteutetaan eri tapaamiskerralla terveydenhoitajalle ja lääkärille  


Perhevalmennus:

Asetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetään, että moniammatillisesti suunniteltua ja toteutettua perhevalmennusta ja vanhempainryhmätoimintaa tulee järjestää vähintään ensimmäistä lasta odottaville. Myös muille perheille on suositeltavaa järjestää perhevalmennusta ja vanhempainryhmätoimintaa. Pienryhmissä lapsiperheet saavat tukea ja käytännön tietoa muilta perheiltä. Ensimmäistä lasta odottavia perheitä ovat myös perheet, joissa toinen puolisoista on tulossa ensimmäistä kertaa vanhemmaksi sekä maahanmuuttajaperheet Suomessa syntyvän lapsen osalta.

Laitilassa perhevalmennus toteutetaan neljänä eri kertana kaikille ensisynnyttäjille sekä uusioperheille, joissa toiselle vanhemmalle lapsi on ensimmäinen. Perhevalmennuksen sisältönä ovat synnytys, lapsivuodeaika, parisuhde, vanhemmuus, seksuaalisuus, ehkäisy synnytyksen jälkeen ja vauvanhoito ja vanhemmuuteen tukeminen. Kolme ensimmäistä valmennuskertaa järjestetään raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ja neuvolan perhetyöntekijä toteuttaa neljännen tapaamisen synnytyksen jälkeen kolmen kuukauden sisällä.

Laitilan on mukana MLL-hankkeessa Vahvuutta vanhemmuuteen 2010-2014. Perheryhmätoiminnan avulla Laitilan neuvola voi tarjota neuvola-asetuksen mukaan ensimmäistä lastaan odottaville perheille moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta. MLL kouluttaa hankkeen aikana kolme työntekijää perheryhmien vetäjäksi. Ks. tarkemmin neuvolan perhetyö.