Apuvälinepalvelut

Terveyskeskuksen 2. krs. Avoinna arkisin klo 8.30 – 10.00, puh. 050 5595 777 tai 040 7300 834. 

Huomioikaa asiointiaika, tällöin voimme palvella teitä parhaiten ja ohjata apuvälineen turvallisen käytön. Muina aikoina teemme potilastyötä tai siihen liittyviä kirjallisia töitä.

Asioinnista muina aikoina voi sopia erikseen.

Apuvälinetarve arvioidaan yksilöllisesti yhdessä apuvälineen käyttäjän ja apuvälinealan asiantuntijan kanssa. Apuvälinepalveluihin kuuluu tarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus, käytön opetus ja seuranta sekä huolto. Fysioterapiassa huolletaan vain Laitilan apuvälineitä.

Apuväline on toimintavajavuuden korjaamiseen tarkoitettu väline, laite tai vastaava, jota vajaakuntoinen henkilö tarvitsee selviytyäkseen päivittäisissä toiminnoissaan. Apuväline on henkilökohtainen.

Sairaanhoitoon liittyviä välineitä kuten leikkauksen jälkeisiä ortooseja tai tukisukkia ei ole apuvälinelainaamossa. Näitä voi kysyä leikkaavalta taholta.

Terveydenhuolto ei korvaa harrastuksessa käytettäviä välineitä. 

Tilapäisesti lainataan välttämättömät apuvälineet kotona pärjäämiseksi esim. leikkausten jälkeen tai sairaalasta kotiutumisen edellyttämät apuvälineet. Apuvälineen voi hakea lainaamon aukioloaikana. Asioinnista muina aikoina voi sopia erikseen.

Pitkäaikaiseen lainaan apuväline lainataan pitkäaikaissairaille, joilla on lääkinnällinen peruste. Apuvälinetarpeen arviointi tehdään kuntoutujan ja apuvälinealan asiantuntijan yhteistyönä. 

Asuntoon kiinnitettävät välineet ovat sosiaalitoimen vastuulla. Tiedustelut vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä (Anitta Keskitalo p.050 310 2995).

Apuvälineillä pyritään parantamaan ja ylläpitämään pitkäaikaissairaan kuntoutujan toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista jokapäiväisissä toiminnoissa. 

Perusapuvälineiden osalta se terveydenhuollon yksikkö, jossa kuntoutujalla on hoitovastuu, vastaa hänen apuvälinepalveluistaan. Hoitovastuuseen sisältyy kuntoutujan jatkohoito- ja kuntoutussuunnitelma. Apuvälineisiin ei ole subjektiivista oikeutta.

Tehostetussa palveluasumisessa asuvien apuvälineet: terveydenhuolto vastaa yksilöllisistä apuvälineistä, palvelutalot vastaavat normaalista välineistöstä kuten potilasnostimista, sängyistä, kävelytelineistä, pyörätuoleista, suihkutuoleista.

Lääkinnällinen kuntoutus ei vastaa välineistä, jotka ovat hoitohenkilökunnan ergonomian parantamiseksi vaan työtä keventävät apuvälineet hankkii hoitolaitoksen työnantaja (työturvallisuuslaki 738/2002).  

Alle 16-vuotiaiden lasten, näön, kuulon, hengityksen, kommunikoinnin ja tietokoneen käytön sekä sähköiset liikkumisen apuvälineet on keskitetty TYKS:n vastaaville klinikoille ja apuvälinekeskukseen.

Perusopetuslain mukaan opetustoimi vastaa vammaisen tai muuta erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen osallistumisen edellyttämät koulussa käytettävät koulu- ja luokkakohtaiset erityiset apuvälineet, joita tarvitaan liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa. Tämä koskee myös esikouluopetusta päiväkodissa. Oppilaan henkilökohtaisesti tarvitsemat lääkinnällisen kuntoutuksen välineet tulevat terveydenhuollon kautta.

Työstä tai opiskelusta suoriutumisen välttämättömät apuvälineet vaikeavammaiselle järjestää ja korvaa Kela, aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen.

Vakuutusyhtiöt, Valtionkonttori, työvoimahallinto, TE-keskus ja työnantajat ovat myös apuvälinepalveluissa korvaajina. Lisää apuvälineiden myöntämisperusteista: http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/tp1/Documents/valpas.pdf