Terveyskeskus


Huoltajat voivat jatkossa nähdä yli 10-vuotiaiden lasten tiedot OmaKannassa

Aiemmin OmaKannassa on ollut 10 vuoden ikäraja, eivätkä huoltajat ole voineet nähdä tätä vanhempien lasten terveys- tai reseptitietoja. Apulaisoikeuskanslerin kritisoitua ikärajaa OmaKantaan tehtiin vuonna 2020 teknisiä muutoksia, joiden myötä jokaisen kirjauksen näkymisestä huoltajille päätetään erikseen. Nyt potilastietojärjestelmä päivitetään versioon, jonka myötä huoltajat voivat nähdä yli 10-vuotiaiden lastensa merkintöjä OmaKannassa.

Päivityksen jälkeen järjestelmä kysyy erikseen työntekijältä alaikäisen käynnin merkintöjen näyttämisestä huoltajille. Useimmiten kirjaukset voidaan näyttää, joten jatkossa myös yli 10-vuotiaiden kertomukset näkyvät huoltajille. Ennen päivitystä tehdyt merkinnät eivät näy, eikä niitä käydä läpi takautuvasti.

Alaikäinen voi kieltää tietojen näyttämisen. Jos alaikäinen kieltää, ammattilaisen tehtävänä on arvioida alaikäisen ikää, kypsyyttä ja käynnin aihetta. Jos alaikäinen ei ammattilaisen mielestä pysty vielä ottamaan vastuuta omasta hoidostaan, tiedot voidaan silti näyttää huoltajille.

Jos alaikäinen kuitenkin on riittävän kypsä ja haluaa, etteivät huoltajat saa tietää, ammattilainen voi pyynnöstä laittaa käyntitekstiin merkinnän joka estää tietojen näkymisen huoltajille OmaKannassa. Tällöin käynti näkyy vain alaikäiselle itselleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. Jos kielto on asetettu, terveydenhuollon työntekijät eivät saa kertoa käynnistä huoltajille esimerkiksi puhelimitse tai ilmaista, että sellainen on ollut. Kiellon voi poistaa vain alaikäisen itsensä pyynnöstä. Kieltoa ei voi peruuttaa OmaKannan kautta, vaan pyyntö on osoitettava siihen terveyskeskukseen missä käynti on ollut.

Tietojen näyttämisen kielto kohdistuu aina kaikkiin huoltajiin eikä sitä voi rajata vain yhteen henkilöön.


Miten alaikäisten käynnit jatkossa kirjataan?

Päivityksen jälkeen kaikki alaikäisten käynnit arvioidaan seuraavin vaihtoehdoin:


1. Ammattilainen arvioi, ettei alaikäinen pysty päättämään itse hoidostaan

->  Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajalle

-> Käynnin tiedot näytetään huoltajille OmaKannassa ja ne voidaan luovuttaa huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa


2. Ammattilainen arvioi, että alaikäinen voi päättää hoidostaan itse, mutta alaikäinen sallii tietojen näkymisen huoltajille

 -> Päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille

-> Käynnin tiedot näytetään huoltajille OmaKannassa ja ne voidaan luovuttaa huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa


3. Ammattilainen arvioi, että alaikäinen voi päättää hoidostaan itse ja alaikäinen kieltää tietojen näkymisen huoltajille

-> Päätöskykyinen alaikäinen, kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille

-> Käynnin tietoja ei näytetä huoltajille OmaKannassa eikä niitä luovuteta huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa


4. Ammattilainen on hoitanut potilaan asiaa, mutta ei ole tavannut häntä itse tai ei ole voinut selvittää alaikäisen mielipidettä

-> Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille

-> Käynnin tietoja ei näytetä huoltajille OmaKannassa eikä niitä luovuteta huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa. Ammattilaisen on varmistettava alaikäisen päätöskyky ennen kuin tietoja voidaan luovuttaa huoltajille


Reseptit

Ylläolevat kypsyysarviot merkitään myös kaikkiin alaikäisten resepteihin ja lääkemääräyksiin.

Jos reseptillä ei ole aiemmin otettu kantaa päätöskykyisyyteen, lääkkeen määrääjän tulee kirjata tieto reseptiä uusittaessa. Lääkäri arvioi itse, voiko tilanteessa tehdä kirjauksen aikaisemman potilassuhteen tai potilasasiakirjojen perusteella. Tarvittaessa on oltava yhteydessä alaikäiseen asian selvittämiseksi.

Jos lääkkeen määrääjä valitsee vaihtoehdon Päätöskykyinen alaikäinen, kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille tai Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille, se estää reseptin näkymisen huoltajille OmaKannassa eikä apteekista anneta huoltajille tietoa siitä.

Apteekeissa ei tehdä korjauksia resepteille kirjattuihin tietoihin tai oteta niihin kantaa.


Käytännön vaikutukset

Päivityksen jälkeen yli 10-vuotiaidenkin käynnit näkyvät huoltajille OmaKannassa. Ennen päivitystä tapahtuneet käynnit eivät tule näkymään, koska niitä ei arvioida takautuvasti.

Alaikäiselle on vastaanotolla kerrottava tietojen saatavuudesta ja näkymisestä huoltajille iän mukaisesti. Iän myötä alaikäisen päätöskyky todennäköisesti kasvaa.

Alaikäisten päätöskyky arvioidaan tapauskohtaisesti jokaisella käynnillä. Toistaiseksi laissa ei ole tiettyä ikävuotta, jonka alittavat voitaisiin aina arvioida päätöskyvyttömiksi.

Jos alaikäinen ilmaisee, ettei hän halua käynnin tietojen näkyvän huoltajille, vastaanottaja arvioi pyyntöä. Jos hoidettava asia tai esimerkiksi sen vaatima lääkitys on ammattilaisen mielestä liian vaikea, hän voi harkintansa mukaan päättää että tiedot näkyvät huoltajille vaikka alaikäinen toivoisi muuta.

Jos vastaanotolla arvioidaan että alaikäinen on riittävän kypsä, alaikäisen kielto estää käynnin tietojen näkymisen OmaKannassa. Huoltajille ei myöskään tule luovuttaa alaikäisen kieltämää käyntitekstiä esimerkiksi tietopyynnössä. Vain alaikäinen itse voi muuttaa mielensä tietojen näyttämisestä.


Infektiopäivystyksen tilat muuttuvat

Perjantaista 23.9.2022  alkaen infektiopäivystyksen tilat (alakerta, eläinlääkärin viereinen ovi) siirtyvät uusiin tiloihin. Sisäänkäynti terveyskeskuksen yläpihalta, valkoisen rakennuksen (vanhan sairaalan) ovesta. Kaikki toiminta alakerran entisistä infektiotiloista (mm. koronanäytteenotto) siirtyy uusiin tiloihin.

Infektiopäivystyksessä ei ole suoravastaanottoa vaan ajanvaraus tehdään aina puhelimitse hoidon tarpeen arvioinnin kautta puh. 02 8501 8301.Pop-up koronarokotuksia ei järjestetä toistaiseksi

Voit varata ajan koronarokotukselle:
- Netistä osoitteessa https://laitila.terveytesi.fi (HUOM! Sivu ei toimi Internet Explorer-selaimella)
- Puhelimitse 02-85018307 (jätä ääniviestillä nimesi ja syntymäaikasi. Terveyskeskus lähettää viestin rokotus ajasta)


Vierailut Laitilan terveyskeskuksessa sekä sosiaalihuollon yksiköissä

Noudata yksiköstä saamia ohjeita vierailun ajankohdan ja suojautumisen suhteen. Saavu vierailulle vain terveenä. Mikäli sinulla on hengitystieoireita, sinun ei pidä saapua vierailulle. Käytä kokoajan kirurgista suu-nenäsuojainta kun liikut sosiaali- tai terveysyksikön asiakastiloissa. Desinfioi kätesi käsihuuhteella yksikköön tullessasi ja sieltä poistuessasi.Huomioithan terveyspalvelujen osalta:

Et voi tulla yksilövastaanotoille kipeänä. Mikäli sinulla on vähäänkään flunssan oireita, peruutathan vastaanottoaikasi. Tämä koskee KAIKKIA yksilövastaanottoja; lääkärikäynnit, hoitajien vastaanotot, fysioterapia, toimintaterapia, hammashuolto, mielenterveyspalvelut, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, sekä sosiaalipuolen vastaanotot.


Terveyskeskuksen yhteystietoja:

Lääkäreiden vastaanotto/päivystys  puh. 02 8501 8301

- soittoaika ma-pe klo 8-16

Sairaanhoitajan vastaanotto puh. 02 8501 8303

- soittoaika ma-pe klo 14.30 - 15.30

Diabeteshoitaja puh. 02 8501 8302

- soittoaika ma-ti ja to-pe klo 8-8.30 ja klo 12-13

Allergia- ja astmahoitaja puh. 8501 8305

- soittoaika ti ja to klo 12.15-12.45

Terveydenhoitaja, elämäntapaohjaus puh. 02 8501 8306

Muistihoitaja puh. 040 754 8811

- soittoaika ma, ke-pe klo 8-9

Terveyskeskusosasto puh. 040 658 3051

Suun terveydenhuolto puh. 02 8501 8304

- soittoaika ma-pe klo 8-16

Fysioterapia, apuvälinelainaamo puh. 040 730 0834

- soittoaika ma-pe 8.30-10

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö puh. 050 331 8303

- soittoaika ma-pe klo 8-14

Hoitotarvikejakelu puh. 040 656 9473

Laskutus puh. 040 671 1812

- soittoaika ma-pe klo 9-13

__________________________________________________________________________________________________

Päivystysvastaanotto:

Päivystys on tarkoitettu kiireellisen avun tarpeeseen. Päivystyshoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota ei voida siirtää seuraavaan päivään. 

Laitilan terveyskeskuksen päivystys ma-pe klo 8-16, puh. 02 8501 8301

Takaisinsoittojärjestelmän käyttöohjeet

Tämän ajan ulkopuolella soita aina ennen päivystykseen hakeutumista numeroon 02 313 8800, jolloin päivystys Vakka-Suomen sairaalassa joka päivä klo 20 asti ja sen jälkeen yöpäivystys TYKS/T-sairaalassa.  

Hätätilanteissa soita numeroon 112. 

____________________________________________________________________________________________________

Yhteispäivystys:

Katso oheisesta linkistä tarkemmat tiedot yhteispäivystykseen liittyen

www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/epll/

____________________________________________________________________________________________________

Reseptiuusinnat

Reseptit uusitaan terveydenhuollossa 8 vuorokauden kuluessa. Tiedon uusitusta reseptistä saa tekstiviestillä, jos asiakas on antanut matkapuhelinnumeron uusintapyynnön yhteydessä.

Mikäli reseptin uusimispyyntöä ei käsitellä ko. ajassa, uusimispyyntö vanhenee. Jos reseptiä ei voida uusia, asiakas saa siitäkin tiedon tekstiviestillä. Tekstiviestillä tulee tieto uusimispyynnön hylkäämisestä myös siinä tapauksessa, että lääkäri on kirjoittanut jostain syystä kokonaan uuden reseptin uusittavasta lääkkeestä.

Sähköinen potilastietojärjestelmä  www.kanta.fi 


pääterveysasemavarha_logo_fi.png

Laitilan kaupungin sote-palvelut siirtyivät vuodenvaihteessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) vastuulle. Sote-palvelujen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät jatkossa Varha.fi -sivustolta. 

https://www.varha.fi

Varhalle on avattu uudet puhelinvaihteet, jotka korvaavat kaupungin puhelinvaihteen hyvinvointialueelle soitettaessa: 

Sote-palveluiden vaihde p. 02 772 3111        
Tyks-sairaalapalveluiden vaihde p. 02 313 0000
Pelastuslaitoksen vaihde p. 02 263 3111. 

Sähköiset lomakkeet ovat löydettävissä Varhan sivuilta.