Toimeentulotuki

Toimeentulotukea Kelasta vuonna 2017

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään. Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.

Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.

Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Ohjeet kunnan myöntämiin tukiin:  Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukiohjeOhjausta ja neuvontaa kunnan myöntämiin tukiin antaa Anitta Keskitalo puh. 050 310 2995

Vuoden 2017 alusta voit hakea tukea verkossa www.kela.fi/asiointi. Verkkopalvelussa voit toimittaa myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella.

Hakeminen yksinkertaistuu, mutta toimeentulotuen myöntämisen perusteet eivät muutu uudistuksessa.

Kelalla on yleensä valmiiksi käytettävissään asiakkaan etuustietoja, jolloin tuen hakeminen helpottuu. Kelaan jätetyn hakemuksen liitteet ovat tarvittaessa myös kunnan käytettävissä.

Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot.

Lisätietoa http://www.kela.fi/toimeentulotuki