Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan vuoden 2001 alussa. Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoitus on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Laki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Laki täsmentää perusoikeuksien sisältöä sosiaalihuollossa ja määrittelee tietosuojaa koskevia kysymyksiä. Laki koskee sekä viranomaisen että yksityisen järjestämää sosiaalihuoltoa.

Asiakaslaki tuo asiakkaalle hänen käytössään olevien oikeusturvakeinojen lisäksi mahdollisuuden muistutuksen tekemiseen, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun sosiaalihuollossa. Muistutus tehdään toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa. Asiakkaalla on muistutusmenettelystä huolimatta edelleen käytössään normaalit sosiaalihuoltolain mukaiset muutoksenhakuväylät. Sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle lisätietoja muutoksen hakemisesta.

Lain mukaan joka kunnalla on sosiaaliasiamies, joka toimii sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon piirissä.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab, tuottaa Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaiset sosiaaliasiamiespalvelut seuraavien kuntien ja kaupunkien alueilla:

Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Taivassalo, Vehmaa, Sauvo, Somero, Raisio ja Rusko 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaalimiehen tehtävänä on:

  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle 

YHTEYSTIEDOT

Sosiaaliasiamiehenä toimii Kati Lammi, OTM. Asiakasyhteydenotot puhelimitse 050 559 0765 puhelinaikoina: ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11, pe ei puhelinaikaa. Ei yhteydenottoja tekstiviesti- tai muita pikaviestejä käyttäen.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös Asiointitilin kautta. Asiointitilin kautta voi lähettää viestejä ja asiakirjoja turvallisesti sähköisesti. Tästä pääsee tutustumaan, rekisteröitymään ja kirjautumaan Asiointitilille: https://asiointitili.suomi.fi/

Huom! Sähköpostiin etunimi.sukunimi(at)vasso.fi tulleisiin asiakkaan yhteydenottoviesteihin ei ole mahdollista tietoturvasyistä vastata sähköpostitse.

Postiosoite on Oy Vasso Ab/sosiaaliasiamies, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku.

Tapaamisista sovitaan erikseen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan kotikunnassa.