Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 1 §) Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelutyötä.

Lastensuojelu auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään silloin kun perheen omat voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviämiseen. Lastensuojelussa ensisijaista on lapsen edun toteutuminen. 

Lastensuojelulain lähtökohta on, että lapsen huoltajilla ja muilla huollosta vastaavilla henkilöillä on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Kunnan peruspalvelujen on huolehdittava siitä, että vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia tuetaan riittävän varhain ja tarkoituksenmukaisin tukitoimin.

Yhteiskunnan vastuu lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa alkaa jos lapsesta ei pidetä riittävän hyvää huolta. Sosiaalityöntekijällä on velvollisuus toimia myös tilanteissa, joissa ollaan asiakkaan kanssa erimielisiä palveluiden tarpeesta mutta lapsen etu vaatii toimenpiteitä. Ensisijaisesti pyritään toimimaan yhteistyössä lapsen sekä vanhempien kanssa.


Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä silloin, kun havaitsee tai saa tietää seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa alle 18-vuotiaan lapsen tai nuoren tilanteesta huolestunut henkilö. Yksityishenkilöllä on ilmoitusoikeus ja ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä joko puhelimitse tai kirjallisesti sosiaalitoimistoon.


sosiaalityöntekijä Teemu Melan, puh 044 765 0900

sosiaalityöntekijä Eliisa Sukari, puh 050 308 6672

sosiaalityöntekijä Pekka Kuru, puh 040 661 8579


johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm, puh 040 682 5721


pyyda-apua-final-300pikselia.pngPyydä Apua! -nappi on lapsi- ja perhepalvelujen matalan kynnyksen sähköinen neuvontapalvelu, joka tarjoaa ensivaiheen neuvontaa kuntalaisille/ammattilaisille tilanteissa, joissa he eivät löydä kunnan tai muun palvelunjärjestäjän palveluja tai haluavat kysyä neuvoa palveluista. Pyydä Apua! -nappi löytyy kaupungin internet-sivuilta, jota painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotakin mieltä painavasta asiasta. Palvelulupauksena on vastauksen saaminen viimeistään seuraavana arkipäivänä. Palvelua voi käyttää myös nimettömänä.