Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut lapsiperheille

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle voidaan myöntää seuraavia sosiaalipalveluita:

  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Ammatillinen tukihenkilö
  • Sosiaalityöntekijän ohjaus ja neuvonta
  • Perhetyö
  • Sosiaalinen kuntoutus
  • Taloudellinen tuki
  • Kasvatus- ja perheneuvonta


Tarkempia tietoja palveluista ja niihin ohjautumisesta saat perhepalveluiden 
palvelunumerosta 050 520 6475