Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, joka kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että siihen sovelletaan sosiaalihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. 

Kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa tulee huomioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana Palke 5:ssä sekä muissa kaupungin toimintayksiköissä. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan myös järjestää yhdistyksissä ja seurakunnalla. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamispaikka valitaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan yhdessä TE-toimiston kanssa.  Kuntouttava työtoimista edellyttää voimassaolevaa työnhaku TE- toimistossa.


http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/kuntouttava_tyotoiminta/

Monipalvelukeskus Palke