Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalihuoltoa toteutetaan sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat taloudelliset ja muut edellytykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista.

Asioiminen sosiaalitoimistossa on luottamuksellista; kaikkia sosiaalitoimen työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan asukkaille. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. Sosiaalipalveluja järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Palvelutarpeen arviointiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai perheneuvolaan.


Sosiaalityöntekijät

Johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm, puh 040-6825721

Vt. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Anu Mäkelä, puh 050-3086672 2.-3.9., 9.9. ja 16.9.

Sosiaalityöntekijä Teemu Melan, puh 044-7650900


Sosiaaliosaston kanslia ja asiakaspalvelu

Toimistosihteeri Tuija Setälä, puh 044-7667910

  • asiakaspalvelu
  • Kaukolankodin laskutus
  • terveyskeskuksen vuodeosastolaskutus sekä maksukattoasiat

Palvelusihteeri Marita Haarala, puh 040-7075288

  • asiakaspalvelu
  • kotipalvelulaskutus
  • iäkkäiden palvelut
  • ostoreskontra

Palvelusihteeri Johanna Koskinen, puh 050-5902608

  • asiakaspalvelu
  • tietosuojavastaava; sosiaalitoimen arkistovastaava

Johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo (Palke), puh 050-3102995

  • täydentävä toimeentulotuki


Sosiaali- ja terveysjohtaja
Jussi Mattila, puh 050-3365269

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö löytyy www.tietosuoja.fi -sivustolta kohdasta lomakkeet.