Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut


AJANKOHTAISTA: Käynti sosiaalitoimistoon tapahtuu jatkossa Kaukolantien puoleisesta ulko-ovesta. Sosiaalitoimisto sijaitsee edelleen kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa, käyntiovi vain on eri. Esteetön kulkumahdollisuus on sisäpihan kautta, sosiaalitoimiston kulmasta. Asiointi sosiaalitoimistossa vain ajanvarauksella.


Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalihuoltoa toteutetaan sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat taloudelliset ja muut edellytykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista.

Asioiminen sosiaalitoimistossa on luottamuksellista; kaikkia sosiaalitoimen työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan asukkaille. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. Sosiaalipalveluja järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Palvelutarpeen arviointiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai perheneuvolaan.


Sosiaalitoimisto ja asiakaspalvelu


toimistosihteeri Tuija Setälä, puh 044 766 7910

  • asiakaspalvelu
  • Kaukolankodin laskutus
  • terveyskeskuksen vuodeosastolaskutus sekä maksukattoasiat

palvelusihteeri Sonja Auerkari, puh 040 707 5288

  • asiakaspalvelu
  • kotipalvelulaskutus
  • iäkkäiden palvelut
  • ostoreskontra

palvelusihteeri Johanna Koskinen, puh 050 590 2608

  • asiakaspalvelu
  • tietosuojavastaava; sosiaalitoimen arkistovastaava

johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo (Palke), puh 050 310 2995

  • täydentävä toimeentulotuki


perhepalveluiden palvelunumero 050 520 6475

johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm, puh 040 682 5721

sosiaalityöntekijä Teemu Melan, puh 044 765 0900

sosiaalityöntekijä Eliisa Sukari, puh 050 308 6672

sosiaalityöntekijä Pekka Kuru, puh 040 661 8579


sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh 050 336 5269Sosiaalipäivystyksestä sekä kriisityöstä löydät tietoa linkkien takaaRekisteritietojen tarkastuspyynnöt tulee tehdä kaupungin verkkosivuilla olevilla tietopyyntölomakkeilla .