Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalihuoltoa toteutetaan sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat taloudelliset ja muut edellytykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista.

Asioiminen sosiaalitoimistossa on luottamuksellista; kaikkia sosiaalitoimen työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan asukkaille. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. Sosiaalipalveluja järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Palvelutarpeen arviointiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai perheneuvolaan.


Sosiaalityöntekijät

Erityissosiaalityöntekijä Teemu Melan, puh 044-7650900

Sosiaalityöntekijä Kati Askola, puh 050-3086672


Sosiaaliosaston kanslia ja asiakaspalvelu

Toimistosihteeri Tuija Setälä, puh (02) 8501 6404, 044-7667910

  • asiakaspalvelu
  • toimeentulotuki 
  • Kaukolankodin laskutus
  • terveyskeskuksen vuodeosastolaskutus sekä maksukattoasiat

Palvelusihteeri Marita Haarala, puh (02) 8501 6411, 040-7075288

  • asiakaspalvelu
  • kotipalvelulaskutus
  • iäkkäiden palvelut
  • ostoreskontra

Palvelusihteeri Johanna Koskinen, puh (02) 8501 6405, 050-5902608

  • asiakaspalvelu
  • tietosuojavastaava; sosiaalitoimen arkistovastaava


Sosiaali- ja terveysjohtaja
Jussi Mattila, puh 050-3365269

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö löytyy www.tietosuoja.fi -sivustolta kohdasta lomakkeet.