Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut


AJANKOHTAISTA: Käynti sosiaalitoimistoon tapahtuu jatkossa Kaukolantien puoleisesta ulko-ovesta. Sosiaalitoimisto sijaitsee edelleen kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa, käyntiovi vain on eri. Esteetön kulkumahdollisuus on sisäpihan kautta, sosiaalitoimiston kulmasta. Asiointi sosiaalitoimistossa vain ajanvarauksella.


Sosiaalihuollolla tarkoitetaan sosiaalipalveluja, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaalihuoltoa toteutetaan sellaisin toimintamuodoin, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen sekä luovat taloudelliset ja muut edellytykset selviytyä omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista.

Asioiminen sosiaalitoimistossa on luottamuksellista; kaikkia sosiaalitoimen työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan asukkaille. Arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. Sosiaalipalveluja järjestetään palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. Palvelutarpeen arviointiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai perheneuvolaan.


Sosiaalitoimisto ja asiakaspalvelu


toimistosihteeri Tuija Setälä, puh 044 766 7910

  • asiakaspalvelu
  • Kaukolankodin laskutus
  • terveyskeskuksen vuodeosastolaskutus sekä maksukattoasiat

palvelusihteeri Kirsi Laihinen, puh 040 707 5288

  • asiakaspalvelu
  • kotipalvelulaskutus
  • iäkkäiden palvelut
  • ostoreskontra

palvelusihteeri Johanna Koskinen, puh 050 590 2608

  • asiakaspalvelu
  • tietosuojavastaava; sosiaalitoimen arkistovastaava


Vammaispalvelut

johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo (Palke), puh 050 310 2995


Aikuissosiaalityö

sosiaalityöntekijä Sanna Vähä-Vahe, puh. 040 154 9768, (Mielenterveys- ja päihdeyksikkö, Urheilutie 2)

johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo (Palke), puh 050 310 2995


Perhepalvelut

perhepalveluiden palvelunumero 050 520 6475

johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm, puh 040 682 5721

sosiaalityöntekijä Teemu Melan, puh 044 765 0900

sosiaalityöntekijä Eliisa Sukari, puh 050 308 6672

sosiaalityöntekijä Pekka Kuru, puh 040 661 8579


sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, puh 050 336 5269Sosiaalipäivystyksestä sekä kriisityöstä löydät tietoa linkkien takaa

varha_logo_fi.png

Laitilan kaupungin sote-palvelut siirtyivät vuodenvaihteessa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) vastuulle. Sote-palvelujen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät jatkossa Varha.fi -sivustolta. 

https://www.varha.fi

Varhalle on avattu uudet puhelinvaihteet, jotka korvaavat kaupungin puhelinvaihteen hyvinvointialueelle soitettaessa: 

Sote-palveluiden vaihde p. 02 772 3111        
Tyks-sairaalapalveluiden vaihde p. 02 313 0000
Pelastuslaitoksen vaihde p. 02 263 3111. 


Asiakirja- ja tietopyynnöt löytyvät Varhan sivuilta