Muskarit

Vakka-Suomen musiikkiopisto
Muskariryhmät lukuvuonna 2022-2023


Haku muskareihin on käynnissä!
Hae paikkaa osoitteessa: vsmo.inschool.fi


Muskarit2023-2024.jpg

 


Lukukausimaksut
  • 30 min 80 € /lukukausi
  • 45 min 100 € / lukukausi 
  • 60 min 120 € / lukukausi Kevääksi ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Suoraan toimistoon tulee ilmoittaa vuodenvaihteessa, jos ei aio keväällä jatkaa.

Ryhmissä, jossa on 0-2-vuotiaita lapsia, huoltaja on tunnilla mukana. 3-vuotiaalle voi valita ryhmäksi 2-3v. ryhmän, johon huoltaja osallistuu lapsen kanssa, tai 3-4v. ryhmän johon lapsi osallistuu ilman huoltajaa..

Pystyt ilmoittamaan yhdellä lomakkeella yhden lapsen kerrallaan. Ilmoitathan siis perhemuskareihin kaikki lapset erikseen. Jokaisesta osallistuvasta lapsesta menee lukukausimaksu.

Ryhmiin otetaan osallistujia koko lukuvuoden ajan ryhmäkoon niin salliessa!


Vekaraork

Mikä on Vekaraorkesteri?

Vekaraorkesteri on uudenlainen tapa helppoon ja hauskaan musiikin oppimiseen. Orkesterissa soitetaan Vekara-soittimilla, jotka ovat käsintehtyjä laatusoittimia.

Vinkeä Vekaraorkesteri on lapsille suunnattu matalan kynnyksen bändimuskari, jossa yhdistyvät niin ohjattu bändisoitto, muskari kuin soitintutustuminen. Aikaisempaa osaamista ei tarvita eikä soitinvalinnastakaan tarvitse olla vielä varma – ensivaiheessa ideana on vaihdella instrumenttia ja tutustua erityisesti kitaran, basson ja rumpujen soittoon. Soittoon pääsee heti käsiksi helpposoittoisten Vekara-soitinten avulla. Yhdessä soittamalla on helppo innostua elinikäiselle musiikkimatkalle. Pääajatuksena on sytyttää ja vahvistaa kipinää soittoharrastukseen yhdessä tekemisen, soittamisen ja leikkimisen keinoin.

Lapsille kehitetyt laadukkaat Vekara-soittimet ovat tamperelaisen soitinrakentaja Harri Kauppilan käsialaa ja 100% kotimaista käsityötä. Soitinperheeseen kuuluvat kitara, basso ja rummut. Kitarassa on kolme kieltä, joita painetaan aluksi yhdellä sormella. Bassossa kieliä on yksi. Kätevä värikoodi auttaa hahmottamaan otelautaa ja helpottamaan soittoa. Rumpaleita orkesterissa voi olla yksi tai kaksi. Aluksi soitto voidaan aloittaa pelkästään joko jaloin tai käsin, rooleja toisen rumpalin kanssa vaihdellen. Taitojen kehittyessä rumpuja voidaan soittaa normaalin rumpusetin tavoin.

Vekara-orkesterissa käytetään musiikkiopiston omia Vekara-soittimia. Omat soittimet eivät ole välttämättömiä.

Vekaraorkesteriryhmät on suunnattu alle kouluikäisille lapsille.

Lukuvuoden opetus alkaa 14.8.2023 alkaen ja kestää toukokuun 2024 lopulle saakka. Opettajana ryhmissä on Meeri Kordelin ja Erika Eriksson.

Varhaisiän musiikkikasvatus on musiikkileikkikoulutoimintaa 0-6 v. ikäisten lasten parissa. Opetuksen tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä mahdollistaa, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Opetuksen avulla lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Muskarissa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin kuunnellen, lorutellen, laulaen, liikkuen ja soittaen.

Lukukausimaksujen laskuttamista koskevat periaatteet

Musiikkiopiston lukukausimaksujen ja muiden maksujen laskuttamisessa noudatetaan seuraavia Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan hyväksymiä periaatteita:

Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, erikseen syyslukukaudelta ja kevätlukukaudelta. Mikäli oppilas on ottanut oppilaspaikan vastaan ja aloittanut opintonsa musiikkiopistossa, mutta keskeyttää ne elokuun aikana, peritään lukukausimaksusta 25 %. Jos peruutus tapahtuu 31.8. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Mikäli oppilas keskeyttää opintonsa tammikuun 15. päivään mennessä, peritään lukukausimaksusta 25%. Jos peruutus tapahtuu 16.1. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Pitkäaikaisen sairauden (lääkärintodistus), oikeuden välivuoteen, muihin opintojen tilapäisiin katkoksiin perustellusta syystä tai paikkakunnalta muuton vuoksi opintonsa keskeyttävä oppilas voi anomuksesta saada alennusta lukukausimaksusta. Päätöksen näistä tekee musiikkiopiston rehtori. Oikeus tilapäiseen katkokseen voidaan myöntää vapaamuotoista kirjallista anomusta vastaan. Anomuksen voi oppilas/alaikäisen oppilaan huoltaja toimittaa sähköpostitse tai paperilla musiikkiopiston toimistoon. Päätöksen tästä tekee musiikkiopiston rehtori.