Muskarit

Muskariryhmät lukuvuonna 2018-2019

ILMOITTAUTUMINEN MUSKARIIN

UUTUUS SENIORIMUSKARI

seniorimuskari

Musiikkiopisto aloittaa seniorimuskarin! Se on suunnattu 60 v. täyttäneille ja sen toiminta-ajatus on sama kuin muskareissa ylipäätään: tutustua musiikkiin soittaen ja laulaen. Tulokulma on kuitenkin toisenlainen ottaen huomioon osallistujien karttuneen iän ja sen mukanaan tuoman kokemuspohjan. Seniorimuskarin tarkoituksena on avartaa osallistujien musiikkikokemusta ja syventää suhdetta musiikkiin. Osallistuminen siihen ei kuitenkaan vaadi tiettyjä taitoja tai osaamista musiikin saralla: avainasemassa on kiinnostus musiikkia kohtaan ja halu oppia ja kokeilla uutta. Seniorimuskari aloittaa 22.8. Kustaa Hiekan Lukutuvalla ja mukaan voi ilmoittautua osoitteessa vsmo.inschool.fi. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.00-16.45 ja sen lukukausimaksu on 90 €.

Muskarit Laitilassa (Kustaa Hiekan Lukutuvalla, Keskuskatu 8A)

  • 0-2-vuotiaiden muskari tiistaisin klo 17:00-17:30
  • 3-4-vuotiaiden muskari keskiviikkoisin klo 17:15-18:00 
  • 5-vuotiaiden muskari tiistaisin klo 17:45-18:30 
  • 6-vuotiaiden muskari keskiviikkoisin klo 18:05-19:05 

Muskarit Uudessakaupungissa (Raatihuoneella, Rauhankatu 10)

  • 3-4-vuotiaiden muskari maanantaisin klo 16:15-17:00
  • 0-2-vuotiaiden muskari maanantaisin klo 17:10-17:40
  • 6-vuotiaiden muskari maanantaisin klo 18:00-19:00

Muista myös uutuus: Vinkeä Vekaraorkesteri! Kokoontuu Laitilassa Kustaa Hiekan Lukutuvalla tiistaisin klo 16.00-16.45. Orkesteri on suunnattu alle kouluikäisille lapsille.

+ Uusi vekaraorkesteri! Tiistaisin 18.40-19.25 Laitilassa! Suuren kysynnän vuoksi perustettu

Vekaraork

Vekaraorkesteri on uudenlainen tapa helppoon ja hauskaan musiikin oppimiseen. Orkesterissa soitetaan Vekara-soittimilla, jotka ovat käsintehtyjä laatusoittimia.

Vinkeä Vekaraorkesteri on lapsille suunnattu matalan kynnyksen bändimuskari, jossa yhdistyvät niin ohjattu bändisoitto, muskari kuin soitintutustuminen. Aikaisempaa osaamista ei tarvita eikä soitinvalinnastakaan tarvitse olla vielä varma – ensivaiheessa ideana on vaihdella instrumenttia ja tutustua erityisesti kitaran, basson ja rumpujen soittoon. Soittoon pääsee heti käsiksi helpposoittoisten Vekara-soitinten avulla. Yhdessä soittamalla on helppo innostua elinikäiselle musiikkimatkalle. Pääajatuksena on sytyttää ja vahvistaa kipinää soittoharrastukseen yhdessä tekemisen, soittamisen ja leikkimisen keinoin.

Lapsille kehitetyt laadukkaat Vekara-soittimet ovat tamperelaisen soitinrakentaja Harri Kauppilan käsialaa ja 100% kotimaista käsityötä. Soitinperheeseen kuuluvat kitara, basso ja rummut. Kitarassa on kolme kieltä, joita painetaan aluksi yhdellä sormella. Bassossa kieliä on yksi. Kätevä värikoodi auttaa hahmottamaan otelautaa ja helpottamaan soittoa. Rumpaleita orkesterissa voi olla yksi tai kaksi. Aluksi soitto voidaan aloittaa pelkästään joko jaloin tai käsin, rooleja toisen rumpalin kanssa vaihdellen. Taitojen kehittyessä rumpuja voidaan soittaa normaalin rumpusetin tavoin.

Vekara-orkesterissa käytetään musiikkiopiston omia Vekara-soittimia. Omat soittimet eivät ole välttämättömiä.


Muskarihinnat:

0-2-vuotiaiden ryhmä / 30 min 70 € / lukukausi 

3-4-vuotiaiden ja 5-vuotiaiden ryhmät sekä Vekaraorkesteri / 45 min 90 € / lukukausi 

6-vuotiaiden ryhmä / 60 min 110 € / lukukausi 


Lukukausimaksujen laskuttamista koskevat periaatteet

Musiikkiopiston lukukausimaksujen ja muiden maksujen laskuttamisessa noudatetaan seuraavia Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan (17.4.2018) hyväksymiä periaatteita:

Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, erikseen syyslukukaudelta ja kevätlukukaudelta. Opintojen lopettamisesta tulee oppilaan/alaikäisen oppilaan osalta huoltajan ilmoittaa musiikkiopiston toimistoon viimeistään yksilösoiton/ryhmän (jos osallistuu vain ryhmäopetukseen) kunkin lukukauden toiseen kokoontumiskertaan mennessä, jonka ajalta peritään toimistomaksuna 25 €. Tämän jälkeen lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Jos oppilas tulee opetukseen mukaan kesken lukukauden, lukukausimaksun suuruus määräytyy prosentuaalisesti sen mukaan, paljonko opetuskertoja lukukaudessa on vielä jäljellä. Suuruus ilmoitetaan tapauskohtaisesti.

Oikeuden välivuoteen ja muihin opintojen tilapäisiin katkoksiin myöntää perustellusta syystä (esim. vaihto-oppilasvuosi, asevelvollisuuden suorittaminen) musiikkiopiston rehtori. Oikeus tilapäiseen katkokseen voidaan myöntää vapaamuotoista kirjallista anomusta vastaan. Anomuksen voi oppilas/alaikäisen oppilaan huoltaja toimittaa sähköpostitse tai paperilla musiikkiopiston toimistoon.

Lukuvuoden opetus alkaa 16.8.2018 alkaen. 

Muskariryhmien ja Vekara-orkesterin opettajana toimii Satu Kastell.


Varhaisiän musiikkikasvatus on musiikkileikkikoulutoimintaa 0-6 v. ikäisten lasten parissa. Opetuksen tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä mahdollistaa, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Opetuksen avulla lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Muskarissa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin kuunnellen, lorutellen, laulaen, liikkuen ja soittaen.