Lukukausimaksut

Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen (lukukausi tarkoittaa n. puolta vuotta)


Edeltävät opinnot 

Varhaisiän musiikkikasvatus

30 min 80,00 €

45 min 100,00 €

60 min 120,00 €

 


Valmentava opetus 

115,00 €

 


Oppilaspaikkamaksu

Perus- ja syventävät opinnot 240,00 €

Instrumenttiopetus 2. soitin (30 min/vko) 125,00 €

Vapaaehtoinen lisäopetus omaan instrumenttiin 15 min/vko 70,00 €

 


Avoin osasto

Yksilöopetus kertamaksu

30 min 38,00 €

45 min 50,00 € 


Sitoutuminen opetukseen koko lukuvuodeksi

30 min/viikossa 600,00 €

45 min/viikossa 800,00 €

 


Muut maksut/alennukset 

Soitinvuokra 50,00 € + ALV

Peruutusmaksu ja sisaralennus ks. alta

 


Ulkopuoliset maksut 

Ryhmäopetuksessa (muha, kuoro, orkesterit) 75,00 €


Lukukausimaksujen laskuttamista koskevat periaatteet 1.1.2022 alkaen

Musiikkiopiston lukukausimaksujen ja muiden maksujen laskuttamisessa noudatetaan seuraavia Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan hyväksymiä periaatteita:

Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, erikseen syyslukukaudelta ja kevätlukukaudelta. Mikäli oppilas on ottanut oppilaspaikan vastaan ja aloittanut opintonsa musiikkiopistossa, mutta keskeyttää ne elokuun aikana, peritään lukukausimaksusta 25 %. Jos peruutus tapahtuu 31.8. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Mikäli oppilas keskeyttää opintonsa tammikuun 15. päivään mennessä, peritään lukukausimaksusta 25%. Jos peruutus tapahtuu 16.1. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Pitkäaikaisen sairauden (lääkärintodistus), oikeuden välivuoteen, muihin opintojen tilapäisiin katkoksiin perustellusta syystä tai paikkakunnalta muuton vuoksi opintonsa keskeyttävä oppilas voi anomuksesta saada alennusta lukukausimaksusta. Päätöksen näistä tekee musiikkiopiston rehtori. Oikeus tilapäiseen katkokseen voidaan myöntää vapaamuotoista kirjallista anomusta vastaan. Anomuksen voi oppilas/alaikäisen oppilaan huoltaja toimittaa sähköpostitse tai paperilla musiikkiopiston toimistoon. Päätöksen tästä tekee musiikkiopiston rehtori.

 

Sisaralennusta koskevat periaatteet 1.8.2022 alkaen

Sisarusalennukset myönnetään vain perus- ja syventävien opintojen oppilaspaikoilla oleville, ei avoimen osaston eikä musiikin varhaiskasvatuksessa oleville. Perus- ja syventävissä opinnoissa oleva ja samassa taloudessa asuvien sisarusten alennus on 65 euroa perusmaksusta siten, että viides sisarus ja siitä eteenpäin ovat maksuttomia. Sisarusalennusta ei tarvitse erikseen anoa.

 

Vapaaoppilaspaikat 1.1.2023 alkaen

Vapaaoppilaspaikka myönnetään oppilaalle, joka/jonka perhe (oppilaan ollessa alaikäinen) saa toimeentulotukea tai on/ovat varattomia. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella joko lukuvuodeksi kerrallaan tai vaihtoehtoisesti syyslukukaudeksi 31.8. mennessä ja/tai kevätlukukaudeksi 31.1. mennessä. Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on kunnan sosiaalitoimiston antama todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee toimittaa musiikkiopiston toimistoon sähköpostitse tai paperilla 31.8. ja/tai 31.1. mennessä. Oppilailta, joille vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä lukukausimaksua, soitinvuokraa musiikkiopiston soittimen käytöstä eikä muita musiikkiopiston perimiä opiskeluun liittyviä maksuja. Vapaaoppilaspaikat eivät koske ryhmäopetukseen osallistuvia oppilaita eivätkä avoimella osastolla järjestettävää opetusta. Vapaaoppilaspaikat myöntää musiikkiopiston rehtori.