Lukukausimaksut

Lukukausimaksut (lukukausi tarkoittaa n. puolta vuotta)


Edeltävät opinnot 

Varhaisiän musiikkikasvatus 30 min 70,00 € / 45 min 90,00 € / 60 min 110,00 €

Valmentava opetus 

100 €

Oppilaspaikkamaksu

Perus- ja syventävät opinnot 200 €

Instrumenttiopetus 2. soitin (30 min/vko)  110,00 €

Avoin osasto

Yksilöopetus kertamaksu 30 min 30 € / 45 min 40 € 

Sitoutuminen opetukseen koko lukuvuodeksi 30 min/viikossa 500 € / 45 min/viikossa 675 € (kausimaksu)

Muut maksut/alennukset 

 Soitinvuokra  40,00 € + ALV

Peruutusmaksu ja sisaralennus ks. alta

Ulkopuoliset maksut 

Ryhmäopetuksessa (muha, kuoro, orkesterit) 60,00 €

 Vapaaehtoinen lisäopetus omaan instrumenttiin 15 min/vko 60,00 €


Lukukausimaksujen laskuttamista koskevat periaatteet

Musiikkiopiston lukukausimaksujen ja muiden maksujen laskuttamisessa noudatetaan seuraavia Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan (17.4.2018) hyväksymiä periaatteita:


Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, erikseen syyslukukaudelta ja kevätlukukaudelta. Opintojen lopettamisesta tulee oppilaan/alaikäisen oppilaan osalta huoltajan ilmoittaa musiikkiopiston toimistoon viimeistään yksilösoiton/ryhmän (jos osallistuu vain ryhmäopetukseen) kunkin lukukauden toiseen kokoontumiskertaan mennessä, jonka ajalta peritään toimistomaksuna 25 €. Tämän jälkeen lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Jos oppilas tulee opetukseen mukaan kesken lukukauden, lukukausimaksun suuruus määräytyy prosentuaalisesti sen mukaan, paljonko opetuskertoja lukukaudessa on vielä jäljellä. Suuruus ilmoitetaan tapauskohtaisesti.

Oikeuden välivuoteen ja muihin opintojen tilapäisiin katkoksiin myöntää perustellusta syystä (esim. vaihto-oppilasvuosi, asevelvollisuuden suorittaminen) musiikkiopiston rehtori. Oikeus tilapäiseen katkokseen voidaan myöntää vapaamuotoista kirjallista anomusta vastaan. Anomuksen voi oppilas/alaikäisen oppilaan huoltaja toimittaa sähköpostitse tai paperilla musiikkiopiston toimistoon.


Vapaaoppilaspaikat

Vapaaoppilaspaikka myönnetään oppilaalle, joka/jonka perhe (oppilaan ollessa alaikäinen) saa toimeentulotukea. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan ja se myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Uuden lukuvuoden ilmoittautumislomakkeen (ja vanhoille oppilaille jatkoilmoittautumislomakkeen) yhteydessä voi anoa vapaaoppilaspaikkaa. Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on kunnan sosiaalitoimiston antama todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee toimittaa musiikkiopiston toimistoon sähköpostitse tai paperilla viikon sisällä ilmoittautumisen jättämisestä.

Oppilailta, joille vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä lukukausimaksua, soitinvuokraa musiikkiopiston soittimen käytöstä eikä muita musiikkiopiston perimiä opiskeluun liittyviä maksuja. Vapaaoppilaspaikat eivät koske ryhmäopetukseen osallistuvia oppilaita eivätkä avoimella osastolla järjestettävää opetusta. Vapaaoppilaspaikat myöntää musiikkiopiston rehtori.


Sisarusalennus

Sisarusalennukset myönnetään vain perus- ja syventävien opintojen oppilaspaikoilla oleville, ei avoimen osaston eikä musiikin varhaiskasvatuksessa oleville. Perus- ja syventävissä opinnoissa oleva ja samassa taloudessa asuvien sisarusten alennus on 50,00 € perusmaksusta siten, että viides sisarus ja siitä eteenpäin ovat maksuttomia. Sisaralennusta ei tarvitse erikseen anoa.