Lukukausimaksut

Lukukausimaksut 1.8.2020 alkaen (lukukausi tarkoittaa n. puolta vuotta)


Edeltävät opinnot 

Varhaisiän musiikkikasvatus 30 min 75,00 € / 45 min 95,00 € / 60 min 115,00 €

 

Valmentava opetus 

105,00 €

 

Oppilaspaikkamaksu

Perus- ja syventävät opinnot 210,00 €

Instrumenttiopetus 2. soitin (30 min/vko) 115,00 €

 

Avoin osasto

Yksilöopetus kertamaksu 30 min 32,00 € / 45 min 42,00 € 

Sitoutuminen opetukseen koko lukuvuodeksi 30 min/viikossa 525,00 € / 45 min/viikossa 700,00 € (kausimaksu)

 

Muut maksut/alennukset 

Soitinvuokra 45,00 € + ALV

Peruutusmaksu ja sisaralennus ks. alta

 

Ulkopuoliset maksut 

Ryhmäopetuksessa (muha, kuoro, orkesterit) 65,00 €

Vapaaehtoinen lisäopetus omaan instrumenttiin 15 min/vko 65,00 €


Lukukausimaksujen laskuttamista koskevat periaatteet 1.8.2020 alkaen

Musiikkiopiston lukukausimaksujen ja muiden maksujen laskuttamisessa noudatetaan seuraavia Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan (11.2.2020) hyväksymiä periaatteita:

Lukukausimaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa, erikseen syyslukukaudelta ja kevätlukukaudelta. Mikäli oppilas on ottanut oppilaspaikan vastaan ja aloittanut opintonsa musiikkiopistossa, mutta keskeyttää ne elokuun aikana, peritään lukukausimaksusta 25 %. Jos peruutus tapahtuu 31.8. jälkeen, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Pitkäaikaisen sairauden (lääkärintodistus), oikeuden välivuoteen, muihin opintojen tilapäisiin katkoksiin perustellusta syystä tai paikkakunnalta muuton vuoksi opintonsa keskeyttävä oppilas voi anomuksesta saada alennusta lukukausimaksusta. Päätöksen näistä tekee musiikkiopiston rehtori. Oikeus tilapäiseen katkokseen voidaan myöntää vapaamuotoista kirjallista anomusta vastaan. Anomuksen voi oppilas/alaikäisen oppilaan huoltaja toimittaa sähköpostitse tai paperilla musiikkiopiston toimistoon. Päätöksen tästä tekee musiikkiopiston rehtori.

 

Sisaralennus

Sisarusalennukset myönnetään vain perus- ja syventävien opintojen oppilaspaikoilla oleville, ei avoimen osaston eikä musiikin varhaiskasvatuksessa oleville. Perus- ja syventävissä opinnoissa oleva ja samassa taloudessa asuvien sisarusten alennus on 50 euroa perusmaksusta siten, että viides sisarus ja siitä eteenpäin ovat maksuttomia. Sisarusalennusta ei tarvitse erikseen anoa.

 

Vapaaoppilaspaikat

Vapaaoppilaspaikka myönnetään oppilaalle, joka/jonka perhe (oppilaan ollessa alaikäinen) saa toimeentulotukea. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 31.8. mennessä ja se myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on kunnan sosiaalitoimiston antama todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee toimittaa musiikkiopiston toimistoon sähköpostitse tai paperilla 31.8. mennessä. Oppilailta, joille vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä lukukausimaksua, soitinvuokraa musiikkiopiston soittimen käytöstä eikä muita musiikkiopiston perimiä opiskeluun liittyviä maksuja. Vapaaoppilaspaikat eivät koske ryhmäopetukseen osallistuvia oppilaita eivätkä avoimella osastolla järjestettävää opetusta. Vapaaoppilaspaikat myöntää musiikkiopiston rehtori.