Sivistystoimen palvelusuunnitelma 2019-2021

Tiedote sivistystoimen palvelusuunnitelman valmistelusta

Laitilassa valmistellaan sivistystoimen palvelusuunnitelmaa - Osallistu ja vaikuta!


Palvelusuunnitelman on tarkoitus muodostaa pidemmän aikavälin synteesi Laitilan kaupunkistrategiasta, hyvinvointikertomuksesta, toimialan yleisistä tavoitteista sekä muista toimintaa ohjaavista suunnitelmista. Palvelusuunnitelmaa hyödynnetään talousarvion valmistelun työkaluna. 


Kaupunkistrategia


Henkilöstö halutaan osallistaa tehtävä- ja yksikkökohtaisten toimenpide-ehdotusten valmistelemiseen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa ja myös sitoutua tekemään yhdessä mainiompaa Laitilaa. 

Osallistumismahdollisuuksia järjestetään keväällä 2019. Näistä tiedotetaan teitä erikseen. 

Kuntalaisille järjestetään maaliskuussa sivistystoimen palvelusuunnitelman rakentamista koskeva kuntalaisilta, jossa kuullaan tehtävä- ja palvelukohtaisesti kuntalaispalautetta siitä, kuinka palveluitamme toivottaisiin kehitettävän. 

Palvelusuunnitelman on tarkoitus olla valmiina kesällä 2019 ja käytössä vuoden 2020 talousarvion valmistelussa sekä arvoina ja toimintatapoina osana päivittäistä yhteistä tekemistämme. 


Myönteisin kehittämisterveisin, 

Laitilan sivistystoimiLaitilan sivistystoimi haluaa kehittää omaa yhteistä ja sen sisäisten tehtäväalueiden toimintaa siten, että 2020-luvulla: 


  1. Lasten ja perheiden tulevaisuuden Laitilaa rakennetaan yhdessä

  2. Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään panostamalla ennaltaehkäisevään ja aktivoivaan työotteeseen

  3. Strategia- ja kehittämisosaamista sekä tiedolla johtamisen tapoja vahvistetaan 

  4. Monipuolisia ja virikkeellisiä vapaa-ajan palveluita tarjotaan elämänkaariajattelun mukaisesti kaikenikäisille