Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä (ohjausryhmä)


Laitilan lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä

Laitila


Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 14§:n sekä nuorisolain 9§:n mukainen oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoontuu Laitilassa 2-3 kertaa vuodessa. Kyseessä on oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja nuorisolain mukainen moniammatillinen ohjausryhmä, joka koostuu mm. eri alojen ammattilaisista oppilashuoltohenkilöstöstä lapsiperhepalveluihin ja poliisiin. Mukana on myös muita paikallisia toimijoita. Tavoitteena on edistää laitilalaisten nuorten hyvinvointia. 

Nuorisolaki (1285/2016) määrittää, että paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. 

Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Ohjausryhmä vastaa monialaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja arvioinnista opetuksen järjestäjän tasolla. Ohjausryhmä linjaa yhteiset tavoitteet opiskeluhuollon toiminnalle ja tukee niiden saavuttamista ja yhtenäisiä toimintatapoja. Lisäksi ohjausryhmä suunnittelee, kehittää ja arvioi kunnan opiskeluhuoltoa sekä ohjaa koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien toimintaa. 


Kannanotto pelisäännöistä ja kotiintulosuositukset


Laitilan kaupungin oppilashuollon sekä lasten ja nuorten palveluiden ohjausryhmä on 30.8.2018 keskustellut kotiintuloajan ja riittävän yöunen merkityksestä lapselle ja nuorelle. 

Kannanoton ja kotiintulosuositusten tarkoituksena on tukea huoltajia ja muita kasvattajia mm. lapsen/nuoren riittävän yöunen, jaksamisen, terveyden ja perheen keskinäisen yhteisen ajan suhteen.

 

SUOSITTELEMAMME KOTIINTULOAJAT:


ALAKOULUIKÄISET 

arki ja su klo 19.30 / pe ja la klo 20.30 

7.-8. LUOKKALAISET

arki ja su klo 21.00 / pe ja la klo 22.00

9. LK JA VANHEMMAT  

arki ja su klo 21.00

pe ja la klo 23.00


  • Kotiintuloaikojen tarkoituksena on turvata lapselle riittävästi aikaa yhdessäoloon perheen kanssa, iltatoimiin sekä lepoon. 
  • Lapsen kotiintuloaikojen ja lapsen menemisten ja tulemisten valvominen ei ole kyttäämistä, vaan välittämistä, luottamista, neuvottelemista, sopimusten tekemistä ja sopimusten pitämistä.