Koulumatkat ja -kuljetukset

Lisätietoja koulukuljetusasioista saat

  • sivistystoimesta, palvelusihteeri Sari Salmila p. 02 8501 6456
  • sekä suoraan kouluilta

Hakemus maksuttomaan oppilaskuljetukseen tai kuljetusavustus / korvausanomus on tehtävä ennen kuljetuksen alkamista.