Laitilan lukio

Laitilan lukio tarjoaa perusopetuksensa päättäneille nuorille laaja-alaista yleissivistävää koulutusta. Se antaa riittävät valmiudet lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on tarjota laitilalaisille perusopetuksen päättäneille oppilaille houkutteleva ja tasokas toisen asteen oppilaitos.


Laitilan lukio tarjoaa lukuvuodesta 2019-2020 eteenpäin aloittaville opiskelijoille tietokoneen lukio-opiskelujen aikaiseen käyttöön 50 euron omavastuuosuudella. Tietokoneen saa omakseen lukion päättötodistuksen suoritettuaan. Lukio tukee myös kaikkien opiskelijoiden kirjahankintoja (lisätietoja tulossa).


Laitilan lukiolle myönnetty kaupunginvaltuuston toimesta määräraha opiskelijoiden tukemiseen

Laitilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.11.2018 kokouksessaan vuoden 2019 talousarvion. Lukion osalta talousarviossa hyväksyttiin lisämääräraha opiskelijoiden tietokone- ja kirjahankintojen tukemiseen syyslukukaudesta 2019 alkaen. Kirjahankintojen tuki kohdistuu myös jo lukio-opintojaan Laitilassa suorittaville opiskelijoille ja tietokonehankintojen tuki vuonna 2019 lukio-opinnot aloittaville opiskelijoille. 


Lisätietoja tulossa! 


Laitilan lukion ja Laitilan Jyskeen yhteistyönä toteutettavat kurssit

Lukiossa järjestetään lukuvuodesta 2018-2019 alkaen liikunnan valmennuskursseja yhteistyönä Laitilan Jyskeen kanssa. Kurssien kohderyhmänä ovat erityisesti opiskelijat, jotka harrastavat kilpaurheilua. Opiskelija osoittaa valitsemansa urheiluharrastuksen parissa lajituntemustaan ja soveltaa tietojaan ja taitojaan osallistuessaan tällä kurssilla seuran (Laitilan Jyske) järjestämiin aamuharjoituksiin sekä oppii suunnittelemaan ja yhdistämään opiskelun ja urheiluharrastuksen omaan hyvinvointia ja oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi.


Lue lisää: Lukion kurssiselosteet


Uusi lukiolaki

Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019. Samoin ylioppilastutkintoa koskevat muutokset tulevat voimaan syksyn 2019 ylioppilaskirjoituksista lukien. 

Opintopistemitoitus ja siihen liittyvät opintojen rakenteiden muutokset, vahvempi korkeakouluyhteistyötä koskeva velvoite sekä opintojen ohjausta ja oppimisen tukea koskevat velvoitteet toteutuvat, kun uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.

Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

Usein kysyttyä lukiokoulutuksen uudistuksestaYlioppilaita