Nuorten palveluiden arviointipäivä 2.10.2019

Avoimen nuorisotyön arviointiväline
- Vuorovaikutteinen palveluiden arviointipäivä Laitilassa
 

2.10.2019 järjestettiin Laitilassa nuorten, päättäjien, virkamiesten sekä kolmannen sektorin ja seurakunnan yhteinen nuorten palveluiden arviointipäivä. Päivän aikana nuoret saivat kertoa ennakolta valittujen teemojen puitteissa, mitä mieltä he ovat asioista. Nuorilla oli myös mahdollisuus nostaa esiin omia teemoja keskusteluun.

Ennalta valitut teemat:

 • Oletko tyytyväinen nuorisotalon toimintaan Laitilassa?
 • Oletko tyytyväinen vapaa-ajan/harrastustoimintaan Laitilassa?
 • Oletko tyytyväinen nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin Laitilassa?
 • Oletko tyytyväinen nuorten terveyspalveluihin Laitilassa?

Osa nuorista keskusteli omista nostoista edellämainittujen lisäksi:

 • Oletko tyytyväinen palvelupisteeseen?
 • Oletko tyytyväinen ilmoituksiin & viestintään?

Tällä sivulla voit seurata asioiden etenemistä! Tutustu myös sivun oikean laidan liitteisiin. 

Nuorisotalo

 • 8.11 Nuorisotalolla järjestettiin talokokous, jossa nuoret äänestivät keväälle 2020 uudet aukioloajat, keskustelivat nuorisotalon kalusutksesta/sisustuksesta sekä ideoitiin kesätekemistä 2020.
 • syksyn ajan nuorisotalolla on testattu suunnitteluryhmiä, joissa nuoret ovat saaneet suunnitella toimintaa muille nuorille tai osallistua jonkun asian toteutukseen nuorisotalon avointen ovien ulkopuolella erillisenä aikana. Suunnitteluryhmät ovat kokoontuneet seuraavien teemojen parissa: halloween-disko, ehkäisevän päihdetyön kampanjointi, joulukuusen koristelu ja valotaideteos kustaa hiekan kulttuuriviikolle.


Vapaa-aika/harrastustoiminta

 • 29.10 nuorisovaltuusto teki aloitteen ns. pumptrack-skeittiradan hankkimisesta.
 • 21.11 sivistysvaliokunta käsitteli aloitteen jakamatta jääneen avustussumman käytöstä pumptrack-rataosien hankintaan. Sivistysvaliokunta ehdottaa tätä edelleen kaupunginhallitukselle. 

Vaikuttamismahdollisuudet

 • 8.11 nuorisotalolla järjestettiin talokokous, jossa nuoret saivat antaa näkemyksiä nuorisotaloa koskevissa asioissa
 • syksyn ajan nuorisotalolla on testattu suunnitteluryhmiä, joissa nuoret ovat saaneet suunnitella toimintaa muille nuorille tai osallistua jonkun asian toteutukseen nuorisotalon avointen ovien ulkopuolella erillisenä aikana. Suunnitteluryhmät ovat kokoontuneet seuraavien teemojen parissa: halloween-disko, ehkäisevän päihdetyön kampanjointi, joulukuusen koristelu ja valotaideteos kustaa hiekan kulttuuriviikolle.
 • vuoden 2020 alusta Laitilassa otetaan käyttöön nuortenideat.fi -verkkopalvelu, jossa kuka tahansa voi antaa ideoita ja toiveita palveluiden kehittämiseksi
Päivä järjestettiin keskustelupäivä-menetelmän avulla. Päivä alkoi nuorten omalla työskentelyllä, jossa ensin jokainen nuori kertoi oman mielipiteen kustakin aiheesta. Vastauksista pidettiin kirjaa, sekä punaisten ja vihreiden korttien avulla kukin ilmaisi onko tyytyväinen vai ei. Tämän jälkeen nuoret saivat valita yhden teemoista, jonka parissa kukin halusi jatkaa tarkemmin. Näissä ryhmissä nuoret valmistelivat päättäjille ja virkamiehistölle kysymyksen, väittämän ja/tai ehdotuksen, joka sitten esitettiin iltapäivän osuudessa läsnäolleille edustajille. Näistä keskusteltiin tunnin ajan. Keskustelussa sovitut etenemät kirjattiin etenemissuunnitelmaan ja pidetyt puheenvuorot pääpiirteittäin pöytäkirjattiin. Yhteiseen keskusteluun varattu aika oli lyhyt, eikä kaikkia teemoja valmisteltu puheenvuoroiksi. Kaikki päivän materiaalit ovat kuitenkin kirjattu tälle sivulle, jotta niitä voidaan huomioida päätöksenteon tukena.

nuoret

nuoret

nuoret


Nuorisotoimi on mukana Lounais-Suomen aluehallinviraston koordinoimassa hankkeessa, jossa pyritään kehittämään avoimeen nuorisotyöhön arviointimenetelmä, joka huomioisi myös laadullisen näkökulman. Hankkeessa pilotoimme neljää eri osa-aluetta pisteyttäen jokaisen: palvelun käyttöaste (20 %)palvelujen tarpeisiin vastaavuus (20 %), palvelun käyttäjien tyytyväisyys (20 %) ja heidän arvionsa vaikuttavuudesta (20 %). Yhdenvertaisuusnäkökulma (20%)  huomioidaan sekä erikseen että jokaisessa alueessa. Näiden osa-alueiden pisteet nivovat yhteen toiminnallisen tehokkuuden, joka kertoo meille miten olemme onnistuneet täyttämään palvelun (avoimet illat) tavoitteet. Lisää pilotista voit lukea esimerkiki Nuorisotutkimusseuran sivuilta.