Avustushaut 2018

NUORISOTOIMEN VUODEN 2018 KOHDEAVUSTUKSET HAETTAVINA 3.9.-10.12.2018 

Sivistysvaliokunta on päättänyt nuorisotoimen kohdeavustusten jaosta 28.8.2018. 

Avustukset haetaan käyttäen Timmi-ohjelmistoa tai hyödyntämällä oheista pdf-lomaketta. 

Rekisteröidy Timmiin tästä

Jos sinulla on jo tunnukset, voit kirjautua Timmiin täältä.

Ohjeita Timmin käyttöön.


Avustusten hakuajat: Nuorisotoimen kohdeavustusten hakuaika on 3.9.-10.12.2018. Toiminta tulee toteuttaa 23.12.2018 mennessä. 

Prosessi: Avustusta haetaan Timmi- ohjelman kautta tai oheisen pdf-lomakkeen avulla. Kohdeavustushaku on luonteeltaan jatkuvaa. Päätöksiä avustuksista tehdään hankeajan kuluessa siten, että yhdelle toimijalle myönnettävä avustus on korkeintaan 1 500 euroa. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten ja kohdeavustusselvityksen perusteella. 

Liitteet: Hakemuksessa on perusteltava, miten kyseinen toimintaa edistää nuorisotoimintaa Laitilassa. Lisäksi voidaan perustella kyseisen tapahtuman/toiminnan merkittävyyttä Laitilalle ja Laitilan näkyvyyden lisäämiselle. Kohdeavustushakemuksen tulee sisältää myös hankkeen kustannusarvio ja suunnitelma ko. hankkeen markkinoinnista laitilalaisille nuorille. 

Avustuksen maksatus: Avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten ja kohdeavustusselvityksen perusteella. Myös kohdeavustusselvityslomake on palautettava Timmiin, jos avustusta on hakenut sitä kautta. Muuten lomakkeet toimitetaan sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpäälle (puh. 0401984154, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi). 


Nuorisotoimen kohdeavustuksiin on varattu vuoden 2018 osalta 7 500 euroa. 

Kohdeavustusta jaetaan ensisijaisesti Laitilassa järjestettävään nuorille suunnattuun matalan kynnyksen toimintaan ja/tai tapahtumiin. Toiminto voi olla esimerkiksi hankkeita, produktioita, näyttelyitä, projekteja, kursseja, leirejä tai retkiä. 

Avustusta voivat hakea laitilalaiset nuorisoyhdistykset, rekisteröimättömät yhdistykset ja nuorten vapaat toimintaryhmät, jotka edistävät nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Haettavana on yhteensä 7 500 euroa. Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta enintään 1 500 euroa. 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää: 

  • Laitilassa järjestettäviin nuorisotapahtumiin, 
  • Laitilan nuorisotoimintaan liittyvän opintomatkan toteuttamiseen, 
  • Uusien nuorisotoimintamenetelmien kokeiluun Laitilassa, 
  • Laitilan nuorisotoimintaan liittyvän tutkimuksen tukemiseen (opinnäytetyöt) ja 
  • Laitilan nuorisotoimintaa tukeviin tarvikehankintoihin. 

Hakemuksessa on perusteltava, miten kyseinen toiminta edistää nuorisotoimintaa Laitilassa. Lisäksi voidaan perustella kyseisen tapahtuman/toiminnan merkittävyyttä Laitilalle ja Laitilan näkyvyyden lisäämiselle. Kohdeavustushakemuksen tulee sisältää myös hankkeen kustannusarvio ja suunnitelma ko. hankkeen markkinoinnista laitilalaisille nuorille.

Kohdeavustus maksetaan päätöksen ja hyväksytyn kohdeavustusselvityksen jälkeen. Selvitys tehdään erilliselle lomakkeelle ja siihen tulee liittää yhteenveto toteutuneista kuluista sekä hyväksyttävät maksutositteet. Kohdeavustusselvityksellä valvotaan sitä, että tapahtuma on järjestetty kohdeavustushaussa esitellyllä tavalla. Käyttöselvitys myönnetystä avustuksesta tulee toimittaa Laitilan sivistystoimeen välittömästi hankkeen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 2 kk:n kuluessa tapahtumasta. Vuoden lopussa (marras-joulukuussa) toteutuneiden projektien tilitys on kuitenkin tehtävä avustusten myöntämisvuoden loppuun mennessä.

Sivistystoimen palvelupäällikkö myöntää kohdeavustukset em. kriteerien mukaisesti toteutuneiden kustannusten ja kohdeavustusselvityksen perusteella. Myönteisiä avustuspäätöksiä tehdään avustuksen kriteerit täyttäville hakemuksille hakuajan sisällä (jatkuva haku). Myönnettäessä avustuksia rekisteröimättömille yhdistyksille ja nuorten vapaille toimintaryhmille on vastuuhenkilöinä avustuksen käytön samoin kuin tiliselvityksen suhteen hakemuksen allekirjoittajat.

Myönnettäessä avustusta nuorisotoimintaa palveleviin tarvikehankintoihin laaditaan nuorisotoimen kanssa erillinen sopimus siitä, miten tarvikkeiden kanssa menetellään toiminnan loppuessa.

Kohdeavustushaku toteutetaan sähköisesti Timmin kautta tai oheisilla pdf-lomakkeilla. 

Ohjeita Timmi-ohjelmiston käyttöön


Reskisteröidy TimmiinLisätietoja Timmi-ohjelmistosta antaa:

Liikuntasihteeri Elina Rautanen

puh. 050-518 0589

elina.rautanen(at)laitila.fi


Lisätietoja nuorisotoimen kohdeavustushausta: 

Sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpää

puh. 040-198 4154

tuomas.kankaanpaa(at)laitila.fi


Kohdeavustushakemuslomake 

(avustuksen hakeminen)


Kohdeavustusselvityslomake 

(avustuksen maksatus)


Palauta Timmissä tai sivistystoimen palvelupäällikölle (tuomas.kankaanpaa@laitila.fi) avustuksen maksatusta varten