Nuorisotoimen perus- ja kohdeavustukset


Nuorisotoimen perus- ja kohdeavustuksiin on varattu vuoden 2020 talousarviossa 15 000 euron määräraha. Nuorisotoimen avustukset ovat osa kaupungin ohjausjärjestelmää ja pohjautuvat niin hyväksyttyyn kaupunkisrategiaan kuin myös muiden ohjelmien ja suunnitelmien, kuten hyvinvointikertomuksen sisältöihin ja asetettuihin tavoitteisiin.


KOHDEAVUSTUKSET:

Kohdeavustuksiin on varattu vuodelle 2021 yhteensä 5 000 euroa.

Kohdeavustusten hakuaika on 1.3.-21.11.2021. Kohdeavustusta jaetaan ensisijaisesti Laitilassa järjestettävään ja nuorille suunnattuun toimintaan ja/tai tapahtumiin. Toiminta voi olla esimerkiksi nuorille tarkoitettu tapahtuma, hanke, näyttely, projekti, kurssi, leiri tai retki. Kohdeavustusta voidaan myöntää myös laitilalaisten nuorten hyvinvointia tukeviin hankintoihin. Kohdeavustusta ei myönnetä nuorisojärjestöjen perustoimintaan (vrt. perusavustushaku). Kohdeavustukset haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella.
Avustus pähkinänkuoressa:

  • Avustusta voivat hakea laitilalaiset nuorisoyhdistykset, rekisteröimättömät yhdistykset ja nuorten vapaat toimintaryhmät, jotka edistävät nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. 
  • Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta enintään 1 000 euroa. 
  • Kohdeavustushakemuksen tulee sisältää kustannusarvio ja selvitys siitä, kuinka toiminta vaikuttaa laitilalaisiin nuoriin ja/tai heidän hyvinvointiinsa. 
  • Kohdeavustuksen käytöstä hakija velvoitetaan täyttämään nuorisotoimelle toimitettava loppuraportti. Kaikki toimintaan liittyvät maksutositteet/kuitit tulee säilyttää ja liittää osaksi loppuraporttia. 
  • Projekti pitää toteuttaa ja raportti palauttaa viimeistään 4 kk kuluttua rahan myöntämisestä. 
Kohdeavustus maksetaan hyväksytyn kohdeavustuspäätöksen jälkeen, ellei toisin sovita.Nuorisotoimen tehtäväaluevastaava valmistelee ja sivistystoimenjohtaja myöntää kohdeavustukset em. kriteerien mukaisesti. Myönteisiä avustuspäätöksiä tehdään avustuksen kriteerit täyttäville hakemuksille hakuajan sisällä (jatkuva haku). Myönnettäessä avustuksia rekisteröimättömille yhdistyksille ja nuorten vapaille toimintaryhmille ovat vastuuhenkilöinä avustuksen käytön suhteen hakemuksen allekirjoittaja/t. 


PERUSAVUSTUKSET:

Perusavustuksiin varattu määräraha vuonna 2021 on 10 000 euroa.  

Perusavustusten hakuaika on 1.4.-30.4.2021. Perusavustusta myönnetään rekisteröidyn seuran tai yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen. Seuran tai yhdistyksen perustoiminnan tulee kuulua pääasiallisesti nuorisotoiminnan piiriin. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa myös yhdistyksen toiminta: osallistujamäärät, laajuus, monipuolisuus ja näkyvyys Laitilan nuorisotoiminnassa. Myöntämisen perusteina pidetään myös toimintakertomusta ja hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna, kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmia sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa. Perusavustusten jakamisesta päättää sivistysvaliokunta viimeistään kesäkuussa 2020.

Perusavustuksia haetaan Timmissä. Avustuksenjakoperiaatteet ovat Laitilan kaupungin sivistysvaliokunnan päätösten mukaisia. 

Lisätietoja nuorisotoimen perus- ja kohdeavustushausta: 

Noora Mantere
nuorisopäällikkö
puh. 040-717 7817

noora.mantere(at)laitila.fi


LOMAKKEET


Kohdeavustushakemus

Hakuaika 1.3.-22.11.2020


Kohdeavustusraportti (tulossa)

Toimitettava viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä kohdeavustuksen myöntämisestä


Perusavustushaku (Kirjaudu Timmiin)

Hakuaika 1.4.-30.4.2020
Lisätietoja nuorisotoimen perus- ja kohdeavustushausta: 

Noora Mantere

puh. 040-717 7817

noora.mantere(at)laitila.fi


Kohdeavustushakemusten täyttämiseen (nuorten ryhmät) apua myös nuoriso-ohjaajilta: