Nuorisotoimen perus- ja kohdeavustukset


Nuorisotoimen perus- ja kohdeavustuksiin on varattu vuoden 2019 talousarviossa 15 000 euron määräraha. Nuorisotoimen avustukset ovat osa kaupungin ohjausjärjestelmää ja pohjautuvat niin hyväksyttyyn kaupunkisrategiaan kuin myös muiden ohjelmien ja suunnitelmien, kuten hyvinvointikertomuksen sisältöihin ja asetettuihin tavoitteisiin.


PERUSAVUSTUKSET:

Perusavustuksiin varattu määräraha vuonna 2019 on 10 000 euroa.  

Perusavustusten hakuaika on 1.5.-31.5.2019. Avustusta hakevien nuorisojärjestöjen toiminnan arvioinnissa vaikuttavat nuorisotoimelle asetetut yleiset tavoitteet, hyvinvointikertomus, kaupunkistrategia sekä yleinen järjestöjen toiminnan vaikuttavuuden arviointi.

Perusavustuksia haetaan Timmissä. Avustuksenjakoperiaatteet ovat Laitilan kaupungin sivistysvaliokunnan päätösten mukaisia. 


KOHDEAVUSTUKSET:

Kohdeavustuksiin on varattu vuodelle 2019 yhteensä 5 000 euroa.

Toiminta voi olla esimerkiksi hankkeita, produktioita, näyttelyitä, projekteja, kursseja, leirejä tai retkiä. Avustusta voivat hakea laitilalaiset nuorisoyhdistykset, rekisteröimättömät yhdistykset ja nuorten vapaat toimintaryhmät, jotka edistävät nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta enintään 1 000 euroa. Kohdeavustuksia ei kuitenkaan myönnetä nuorisotyötä tekevien nuorisojärjestöjen perustoimintaan (vrt. perusavustushaku). 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää kertaluontoisiin projekteihin seuraavasti: 

1. Laitilassa järjestettäviin nuorisotapahtumiin, 

2. Laitilan nuorisotoimintaan liittyvän opintomatkan toteuttamiseen, 

3. Uusien nuorisotoimintamenetelmien kokeiluun Laitilassa, 

4. Laitilan nuorisotoimintaan liittyvän tutkimuksen tukemiseen (opinnäytetyöt) ja 

5. Laitilan nuorisotoimintaa ja nuorison hyvinvointia tukeviin tarvikehankintoihin.  


Lisätietoja nuorisotoimen perus- ja kohdeavustushausta: 

Noora Mantere

puh. 040-717 7817

noora.mantere(at)laitila.fi


Ohjeita Timmi-ohjelmiston käyttöön (perusavustushaku 1.5.-31.5.2019)
Reskisteröidy Timmiin

Lisätietoja Timmi-ohjelmistosta antaa:

liikuntasihteeri Elina Rautanen

puh. 050-518 0589

elina.rautanen(at)laitila.fi


LOMAKKEET


Kohdeavustushakemus

Hakuaika 1.3.-22.11.2019


Kohdeavustusraportti (tulossa)

Toimitettava viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä kohdeavustuksen myöntämisestä


Perusavustushaku (Kirjaudu Timmiin)

Hakuaika 1.5.-31.5.2019
Lisätietoja nuorisotoimen perus- ja kohdeavustushausta: 

Noora Mantere

puh. 040-717 7817

noora.mantere(at)laitila.fi


Kohdeavustushakemusten täyttämiseen (nuorten ryhmät) apua myös nuoriso-ohjaajilta: 


Riku Kuurne

nuoriso-ohjaaja
050 346 7874
riku.kuurne@laitila.fi