Nuorisotoimen perus- ja kohdeavustukset


Nuorisotoimen perus- ja kohdeavustuksiin on varattu vuoden 2019 talousarviossa 15 000 euron määräraha. Nuorisotoimen avustukset ovat osa kaupungin ohjausjärjestelmää ja pohjautuvat niin hyväksyttyyn kaupunkisrategiaan kuin myös muiden ohjelmien ja suunnitelmien, kuten hyvinvointikertomuksen sisältöihin ja asetettuihin tavoitteisiin.


PERUSAVUSTUKSET:

Perusavustuksiin varattu määräraha vuonna 2019 on 10 000 euroa.  

Perusavustusten hakuaika on 1.4.-29.4.2019. Avustusta hakevien nuorisojärjestöjen toiminnan arvioinnissa vaikuttavat nuorisotoimelle asetetut yleiset tavoitteet, hyvinvointikertomus, kaupunkistrategia sekä yleinen järjestöjen toiminnan vaikuttavuuden arviointi.


KOHDEAVUSTUKSET:

Kohdeavustuksiin on varattu vuodelle 2019 yhteensä 5 000 euroa.

Toiminta voi olla esimerkiksi hankkeita, produktioita, näyttelyitä, projekteja, kursseja, leirejä tai retkiä. Avustusta voivat hakea laitilalaiset nuorisoyhdistykset, rekisteröimättömät yhdistykset ja nuorten vapaat toimintaryhmät, jotka edistävät nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta enintään 1 000 euroa. Kohdeavustuksia ei kuitenkaan myönnetä nuorisotyötä tekevien nuorisojärjestöjen perustoimintaan (vrt. perusavustushaku). 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää kertaluontoisiin projekteihin seuraavasti: 

1. Laitilassa järjestettäviin nuorisotapahtumiin, 

2. Laitilan nuorisotoimintaan liittyvän opintomatkan toteuttamiseen, 

3. Uusien nuorisotoimintamenetelmien kokeiluun Laitilassa, 

4. Laitilan nuorisotoimintaan liittyvän tutkimuksen tukemiseen (opinnäytetyöt) ja 

5. Laitilan nuorisotoimintaa ja nuorison hyvinvointia tukeviin tarvikehankintoihin.  


NUORISOTOIMEN VUODEN 2019 KOHDEAVUSTUKSET JATKUVALLA HAULLA

Jatkuva kohdeavustushaku toteutetaan ajalla 1.3.-22.11.2019. Kohdeavustushakemuksen tulee sisältää hankkeen kustannusarvio ja selostus siitä, kuinka toiminta vaikuttaa laitilalaisiin nuoriin ja/tai heidän hyvinvointiinsa. Kohdeavustuksen käytöstä hakija velvoitetaan täyttämään nuorisotoimelle toimitettava loppuraportti. Projekti pitää toteuttaa ja raportti palauttaa viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä rahan myöntämisestä. Kaikki toimintaan liittyvät maksutositteet/kuitit tulee säilyttää ja liittää osaksi loppuraporttia. Kohdeavustus maksetaan hyväksytyn kohdeavustuspäätöksen jälkeen


NUORISOTOIMEN VUODEN 2019 PERUSAVUSTUKSET

Perusavustusten (10 000 euroa) hakuaika on 1.4-29.4.2019. Perusavustuksia haetaan Timmin kautta. 


LOMAKKEET


Kohdeavustushakemus

Hakuaika 1.3.-22.11.2019


Kohdeavustusraportti (tulossa)

Toimitettava viimeistään neljän (4) kuukauden sisällä kohdeavustuksen myöntämisestä

Lisätietoja nuorisotoimen perus- ja kohdeavustushausta: 

sivistystoimen palvelupäällikkö Tuomas Kankaanpää

puh. 040-198 4154

tuomas.kankaanpaa(at)laitila.fi


Kohdeavustushakemusten täyttämiseen (nuorten ryhmät) apua myös nuoriso-ohjaajilta: 


Noora Mantere

nuoriso-ohjaaja
040 717 7817
noora.mantere@laitila.fi
FB: Nuoriso-ohjaaja Noora Mantere


Ohjeita Timmi-ohjelmiston käyttöön (perusavustushaku 1.4.-29.4.2019)
Reskisteröidy Timmiin

Lisätietoja Timmi-ohjelmistosta antaa:

liikuntasihteeri Elina Rautanen

puh. 050-518 0589

elina.rautanen(at)laitila.fi