KORONARAJOITUKSET LIIKUNNASSA

Tälle sivulle tulee ajankohtaiset koronasta aiheutuvat ohjeet ja määräykset, jotka koskettavat liikuntaa ja liikunnan harrastamaista Laitilan kaupungin omistamissa liikuntapaikoissa. Ohjeet ja määräykset tulevat Lounais-Suomen Aluehallintovirstaolta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.


OHJEET AJALLE 15.-28.2.2022


YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi jatkossa järjestää myös sisätiloissa ilman osallistujamäärärajoitusta. Yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisä- ja ulkotiloissa pitää toiminta jatkossakin järjestää niin, että lähikontaktin aiheuttama tartuntariksi on mahdollisimman pieni. Tämän velvoitteen voi toteuttaa esim. rajaamalla osallistujamäärä tai osallistujien liikkumista tilassa, sijoittelemalla osallistujien paikat aiempaa väljemmin, edellyttämällä kasvomaskin käyttöä tai tehostamalla ilmanvaihtoa. (tartuntatautilaki 58 d §)

Kun rajoituksia puretaan, korostuvat tartuntojen välttämisessä yhä enemmän toimijoiden vastuu järjestää tapahtumat terveysturvallsesti eri tiloissa sekä osallistujien oma vastuu välttää lähikontakteja, huolehtia hygieniatoimista ja eristäytyä sairaana olleessaan.


KORONAPASSI

Koronaviruksen leviämisvaiheen alueilla koronapassin käyttöä rajataan yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa 28.2.2022 asti. Koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. (STM)

THL asioithan meillä vain terveenä.jpg