KORONARAJOITUKSET LIIKUNNASSA

Tälle sivulle tulee ajankohtaiset koronasta aiheutuvat ohjeet ja määräykset, jotka koskettavat liikuntaa ja liikunnan harrastamaista Laitilan kaupungin omistamissa liikuntapaikoissa. Ohjeet ja määräykset tulevat Lounais-Suomen Aluehallintovirstaolta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. 


OHJEET AJALLE 16.-28.1.2022 (ohjeita tarkennettu 18.1.2022)


LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA (2003 synt. ja nuoremmat)

Lasten ja nuorten ohjattu ryhmäharrastustoiminta voidaan jatkaa huomioiden terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.

Toimintaan ei saa tulla sairaana eikä karanteenin aikana


AIKUISTEN LIIKUNTA (2002 synt. ja vanhemmat)

KAIKKI AIKUISTEN SISÄTILOISSA TAPAHTUVA OHJATTU RYHMÄHARRASTUSTOIMINTA KIELLETTY 16.–28.1.2022. Yksilöllinen liikunnanharrastaminen, kuten kuntosali ja uinti, on sallittu. 

Urheilutalon punttisali on avoinna omatoimiseen harjoitteluun. Ei saa tulla sairaana eikä karanteenin aikana.


KILPAILU- JA URHEILUTOIMINTA

Ammattiurheilu on sallittu ja toimintaa voidaan jatkaa huomioiden terveysturvalliset käytännöt.

Toimintaan ei saa osallistua sairaana eikä karanteenin aikana


LAITILAN UIMAHALLI

Uimahalli on avoinna omatoimiseen harrastamiseen.

2003 syntyneiden ja nuorempien ohjattu harrastustoiminta on sallittu.

Toimintaan ei saa tulla sairaana eikä karanteenin aikana.


YKSITYIS TAI PERHE-ELÄMÄN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA

Laitilan kaupungin liikuntatiloja voidaan varata yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Liikuntatilan saa varata oman perheen käyttöön.

Yksityiselämänpiiriin (perheen ulkopuoliset) liikuntailan varaaminen on sallittu sellaisten henkilöiden kesken, joiden kanssa on muutenkin vapaa-ajallaan tekemisissä. Liikuntalajeista sallittuja ovat matalariskiset lajit, eli sellaiset, joissa voidaan tosiasiallisesti välttää kontakteja muihin osallistujiin.

Suositellaan käyttämään harkintaa perheen ulkopuolisissa kokoontumisissa, ja toimimaan terveysturvallisesti. 


Tilojen sulkemispäätös koskee sellaista harrastustoimintaa, johon aikuinen osallistuu yhdessä lapsen kanssa.


Ohjeet ovat voimassa 28.1.2022 asti. Seuraamme paikallista tilannetta, VSSHP:n ja Aluehallintoviraston ohjeita, ja muutokset toiminnassa voivat tarvittaessa olla nopeita. Tiedotamme mahdollisista muutoksista kaupungin verkkosivuilla ja Liikuntatoimen Facebook – sivustolla.


Mikäli käy ilmi, että ohjeita ei noudateta, voidaan kaikilta ohjeiden vastaisesti tehneiltä evätä pääsy Laitilan kaupungin liikuntatiloihin määräajaksi.


KORONAPASSI

Koronaviruksen leviämisvaiheen alueilla koronapassin käyttöä rajataan yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa 30.12.2021–31.1.2022. Koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. (STM)

THL asioithan meillä vain terveenä.jpg