Avustukset

VUODEN 2018 PERUSAVUSTUKSET, KOHDEAVUSTUKSET JA HAJA-ASUTUSALUEIDEN KENTTÄAVUSTUKSET

Sivistysvaliokunta päättää liikuntatoimen avustusten jakamisesta vuoden 2018 aikana.

Avustukset haetaan käyttäen Timmi-ohjelmistoa. 

Rekisteröidy Timmiin tästä

Jos sinulla on jo tunnukset, voit kirjautua Timmiin täältä.

Ohjeita Timmin käyttöön.


1. Liikuntatoimen talousarvioon on varattu 30 000 euron avustusmääräraha

Avustuksesta osa jaetaan perusavustuksena kaupunkilaisten liikuntatoiminnan edistämiseen ja osa kohdeavustuksena sivistysvaliokunnan tärkeiksi määrittelemiin kohteisiin. Avustusta voivat hakea laitilalaiset urheiluseurat ja yhdistykset, jotka edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Avustukset ovat osa kaupungin ohjausjärjestelmää ja pohjautuvat kaupunkistrategian kautta ohjelmien ja suunnitelmien sekä hyvinvointikertomuksen mukaiseen toimintaan. Kaupungin liikuntatoimen tehtävänä on olosuhteiden luominen sekä tasavertaisen liikuntatoiminnan koordinointi liikuntapaikoille ja alueille. Liikuntatoimi pyrkii elämänkaarimallin avulla tuomaan liikunnan oikeuden kaikille kaupunkilaisille ja kaiken ikäisille tasavertaisesti. Tulevaisuuden kaupungin keskiössä onkin toiminnan vieminen ihmisten luokse. Toiminnan keskiössä ovat kolmannen sektorin toimijat ja näiden toimijoiden verkostoituminen. Määrälliset ja laadulliset kriteerit on määritelty HyTeLi-kertoimen avulla, jota käytetään avustuksia jaettaessa.

Toiminnan ohjaajina käytetään valtakunnallisia ohjelmia:

  • Ilo kasvaa liikkuen
  • Liikkuva koulu
  • KKI
  • Voimaa Vanhuuteen

Perusavustuksen painopistealueena on kaupunkilaisten kokonaisvaltaisen terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja toimijoiden aktiivinen osallistuminen liikuntatoimen virallisten ohjelmien toteuttamiseen ja monipuoliseen yhteistyön tekemiseen.


2. Kenttäavustuksiin on varattu 5000 euron avustusmääräraha

Tätä avustusta voivat hakea kaikki haja-asutusalueilla toimivat yhdistykset ja yhteisöt, jotka toteuttavat omalla panoksellaan kunnossapitohankkeita ja näin ylläpitävät elinvoimaisuutta alueella.

 

Avustusten hakuajat: Liikuntatoimen perusavustusten ja kenttä-avustusten hakuaika on 7.-25.5.2018 ja liikuntatoimen kohdeavustuksien hakuaika on 1.-18.10.2018

Prosessi: Avustusta haetaan Timmi- ohjelman kautta, toimijoille järjestetään asiasta koulutusta to 3.5.2018 klo 17 kaupungintalon valtuustosalissa ja tarjotaan käytännön apua avustusten hakemisessa ensimmäisellä kerralla. Toimijoille myönnetään avustukset kesäkuussa.

Liitteet: Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, sekä toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 toimitetaan sähköisesti hakemuksen mukana järjestelmään. Kenttäavustusten kohdalla liitteeksi tulee toimittaa suunnitelma ja kustannusarvio kehittämiskohteesta. Kohdeavustuksia anotaan tositteita vastaan tai esittämällä etukäteen mahdollinen kohdeavustettava toiminta. Esim. koulutus, kilpailumatka, leiri tms.

 

URHEILIJOIDEN HUOMIOITSEMISET 2018

Viimevuotiseen tapaan valittaviksi ja pikkustipendein palkittaviksi tulevat seurojen/lajijaostojen ehdotusten tai lautakunnan jäsenten ehdotusten pohjalta:

1) Vuoden urheilija
2) Vuoden joukkue
3) Vuoden tulokas
4) Vuoden vetäjä

Valintojen lähtökohtana on laitilalaisuus. Joukkueeseen voi kuulua myös muiden paikkakuntien edustajia.

Edelleen lautakunta huomioi vuoden lopulla pienimuotoisin palkintoesinein kuluvana vuonna SM-kisoissa tai arvokkaammissa kisoissa kolmen parhaan joukkoon sijoittuneet laitilalaiset urheilijat. Varmista oman seurasi/jaostosi SM-mitalistien huomioiminen ilmoittamalla menestyneet urheilijat yhteystietoineen liikuntatoimistoon myös perjantaihin 9.11.2018 klo 12.00 mennessä.

Sääntöjen mukaan kaupungin SM-menestyshuomioiminen ulotetaan 14-vuotiaista veteraanisarjoihin asti.

Jos seuranne/jaostonne harrastamassa lajissa on tiedossanne muiden paikkakuntien seuroissa SM-mitaleille yltäneitä laitilalaisia, niin ilmoittanette myös heistä liikuntatoimistoon. Huomioikaa myös, että maaotteluedustus rinnastetaan SM-mitalin veroiseksi.

 

VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄ 2018

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on yhteistyössä kaupungin kanssa palkinnut kuntakohtaisesti vuoden seuratyöntekijän jo 21 kertaa. Seuratyöntekijä on henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen vapaaehtoisesti merkittävää liikunnan taustatyötä paikkakunnalla. Henkilö voi siis olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, nuorisovetäjä/-ohjaaja, lipunmyyjä, järjestysmies jne. Aktiiviurheilijat (siis kilpa- ja huippu-urheilijat) eivät tule kysymykseen.

Seurojen/jaostojen tulee ilmoittaa vuoden seuratyöntekijäehdokkaansa perusteluineen liikuntatoimistoon myös perjantaihin 9.11.2018 klo 12.00 mennessä.


Lisätietoja Elina Rautanen, puh. 050 5180 589 tai elina.rautanen@laitila.fi

Laitilassa 26.4.2018