Avustukset

VUODEN 2021 PERUSAVUSTUKSET, KOHDEAVUSTUKSET JA HAJA-ASUTUSALUEIDEN KENTTÄAVUSTUKSET

Sivistysvaliokunta päättää liikuntatoimen avustusten jakamisesta.

Avustukset haetaan käyttäen Timmi-ohjelmistoa. 

Rekisteröidy Timmiin tästä

Jos sinulla on jo tunnukset, voit kirjautua Timmiin täältä.

Ohjeita Timmin käyttöön.

Laitilan kaupungin liikuntatoimen vuoden 2021 talousarvioon on varattu 30 000 euron määräraha paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseen. Perus- ja kohdeavustuksia myönnetään pääseuralle, joka jyvittää seuran sisäisesti avustukset eri jaostoille, omien toimintaperiaatteiden ja kaupungin linjaamien painotustensa mukaisesti. 

Tästä linkistä löydät sivistysvalikunnan päätöksen koskien liikuntatoimen avustuksia vuodelle 2021: § 5 Liikuntatoimen avustusten haku ja jakoperusteet vuonna 2021

HAKUAJAT

Kohdeavustus 1.-31.3.2021 ja 1.-31.10.2021

Perusavustus 1.-30.4.2021

Kenttämääräraha 1.-30.4.2021


AVUSTUSTEN HAKU JA JAKOPERUSTEET 

Avustusta haetaan Timmistä, sähköisen hakemuksen laadinnassa tarjotaan edelleen apua. 

Hakijan tulee olla rekisteröity yhdistys ja hakemus tehdään sähköisesti. Siihen liitetään seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020. Huom! Hakemus hylätään, jos se on puutteellinen! 

Perusavustusta myönnentään seuran tai yhdistyksen perustoiminnan kustannusten kattamiseen painottaen lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Perusavustukseen hyväksyttäviä kustannuksia eivät kuitenkaan ole Laitilan kaupungin liikuntatiloista syntyvät kustannukset.

Kohdeavustusten painotukset

  • Lasten ja nuorten harrastustoiminnan lisääminen haja-asutusalueilla
  • Soveltavan liikunnan kehtiääminen ja lisääminen
  • Varttuneenväen liikunnan lisääminen
  • Koronan torjumisesta syntyneet materiaali (esim. käsidesi) -kustannukset

Kenttämäärärahaa jaetaan haja-asutusalueiden liikunta- ja harrastusolosuhteiden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kenttämäärärahaa voivat hakea mm. kyläyhdistykset tai vanhempainyhdistykset jne. Haku Timmissä tai vapaamuotinen avustushakemus sähköpostilla. 


AVUSTUSTEN KÄYTÖN RAPORTOINTI

Avustusta saaneet seurat ja järjestöt raportoivat lyhyesti vapaa-aikapäällikölle avustuksen käytöstä 31.3.2022 mennessä.