Liikuntapalvelut

Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on tuottaa liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukea liikuntajärjestöä niiden toiminnassa. Laitila tarjoaakin mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan, liikuntapaikat ovat kunnossa ja seurojen ohjelmassa parisenkymmentä lajia.

Liikuntatoimi huolehtii liikuntapaikkojen kehittämisestä ja kunnossapidosta ja järjestää lapsille uimakouluja ja urheilukouluja, aikuisväestölle vesijumppaa, puulaakitoimintaa ja monenlaista kunto- ja terveysliikuntaa.

Keskeisenä osana palvelujen tuottamisessa on yhteistyö eri toimijoiden kanssa.Liikuntatoimen henkilosto 2013.jpgLiikuntasihteeri
Ilkka Simola, p. 02 8501 6450,
050 518 0589

Liikunta-alueiden vastaava hoitaja
Kari Huunonen, p. 02 855 682,
050 555 4282

Liikunta-alueiden hoitaja
Kari Elo

Liikunta-alueiden hoitaja
Sami Vaskelainen

Liikunta-alueiden hoitaja / puistotyöntekijä
Jouni HautanenFinnlamex-halli