Liikuntapalvelut

Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on tuottaa liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukea liikuntajärjestöä niiden toiminnassa. Laitila tarjoaakin mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan, liikuntapaikat ovat kunnossa ja seurojen ohjelmassa parisenkymmentä lajia.

Liikuntatoimi huolehtii liikuntapaikkojen kehittämisestä ja kunnossapidosta ja järjestää lapsille uimakouluja ja urheilukouluja, aikuisväestölle vesijumppaa, puulaakitoimintaa ja monenlaista kunto- ja terveysliikuntaa.

Keskeisenä osana palvelujen tuottamisessa on yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Koronarajoitukset 5.-24.1.jpgLiikuntasihteeri
Emilia Andersson, p. 050 518 0589

Liikuntapaikkamestari
Sami Vaskelainen, p. 040 182 3396

Liikunta-alueiden hoitaja
Jouni Hautanen

Liikunta-alueiden hoitaja
Matias Virtanen

Liikunta-alueiden hoitaja
Niina Korjonen ja Risto Toivonen

Liikuntapaikkahoitajien toimisto
p. 02 855 682, 040 352 5812

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)laitila.fi


Finnlamex-halli