Liikuntapalvelut

Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on tuottaa liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukea liikuntajärjestöä niiden toiminnassa. Laitila tarjoaakin mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan, liikuntapaikat ovat kunnossa ja seurojen ohjelmassa parisenkymmentä lajia.

Liikuntatoimi huolehtii liikuntapaikkojen kehittämisestä ja kunnossapidosta ja järjestää lapsille uimakouluja ja urheilukouluja, aikuisväestölle vesijumppaa, puulaakitoimintaa ja monenlaista kunto- ja terveysliikuntaa.

Keskeisenä osana palvelujen tuottamisessa on yhteistyö eri toimijoiden kanssa.Liikuntatoimen henkilosto 2013.jpgLiikuntasihteeri
Elina Rautanen, p. 050 518 0589

vt. Liikunta-alueiden vastaava hoitaja
Kari Elo, p. 02 855 682, 050 555 4282

Liikunta-alueiden hoitaja
Sami Vaskelainen

Liikunta-alueiden hoitaja / puistotyöntekijä
Jouni Hautanen

Liikunta-alueiden vastaava hoitaja
Kari Huunonen (vuosilomalla 31.1.2019 asti)Finnlamex-halli