LiikuntapalvelutKoronaohjeet kuva 1 25.5..jpg

Koronaohjeet kuva 2 25.5..jpg


Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on tuottaa liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä tukea liikuntajärjestöä niiden toiminnassa. Laitila tarjoaakin mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan, liikuntapaikat ovat kunnossa ja seurojen ohjelmassa parisenkymmentä lajia.

Liikuntatoimi huolehtii liikuntapaikkojen kehittämisestä ja kunnossapidosta ja järjestää lapsille uimakouluja ja urheilukouluja, aikuisväestölle vesijumppaa, puulaakitoimintaa ja monenlaista kunto- ja terveysliikuntaa.

Keskeisenä osana palvelujen tuottamisessa on yhteistyö eri toimijoiden kanssa.