Ytönkorven kulttuuriseura

www.ytonkorpi.fi

Ytönkorven kulttuuriseura ry on vuonna 2009 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on vakkasuomalaisen kyläkulttuurin kartoittaminen ja vaaliminen, maaseudun rakennemuutoksen tutkiminen, muistitiedon tallentaminen Laitilan Ytön kylässä ja sen lähiympäristössä sekä tähän liittyvä museotoiminta.

Yhdistys julkaisi vuonna 2014 kirjan Kiakauksi, kököi ja kurklavoi. Sitä on saatavana mm. Laitilan Kirjakaupasta.

Yhdistys ottaa mielihyvin vastaan uusia jäseniä. Myös kaikenlaiset toimintaa tukevat avustukset, pienetkin, ovat erittäin tervetulleita.