Kulttuuripalvelut

Kansallispuku_1.JPG


Laitilan kaupungin kulttuuritoimesta vastaa sivistyslautakunta. Kulttuuriasioista vastaa kulttuurisihteeri, FM Jukka Vehmas.

Kaupungin kulttuuritoimen toiminta-ajatus on vahvistaa identiteettiä vanhoin ja uusin aineksin, luoda kaupunkilaisille edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistaa Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuoda siihen vaihtoehtoja. Vaalitaan vanhaa ja kokeillaan uutta!
Laitilan kansallispuvun suunnitteli Tyyni Vahter 1930-luvulla.