Kotoutuminen

Kotoutumisen edistämisen kohdeavustusta myönnetään voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille, toimintaryhmille laitilalaisiin ja Laitilassa asuviin kohdistuvaan toimintaan sekä erityisesti toimijoiden yhteistyössä toteuttamaan toimintaan. Avustuskohde voi olla esimerkiksi projekti, tilaisuus tai hankinta. Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta viranhaltijapäätöksellä enintään 1 000 euroa. Yli 1 000 € kohdeavustukset päätetään elinvoimajaostossa. 

Elinvoima jaoston myöntämät kohdeavustukset ovat haettavana jatkuvassa haussa kuitenkin siten, että hakemukset liitteineen tulee palauttaa viimeistään 1.11.2023.

Ensisijaisesti avustuksia myönnetään:

  • kotoutumista edistävään toimintaan
  • osallisuuden edistämiseen
  • yhteisöllisyyden edistämiseen
  • suomen kielen opiskelun tukemiseksi
  • maahanmuuttajien järjestämiin tapahtumiin

TÄYTÄ AVUSTUSANOMUS SÄHKÖISESTI TÄÄLLÄ

Kohdeavustushakemuksen tulee sisältää kustannusarvio ja selvitys siitä, kuinka toiminta edistää kotoutumista. Kohdeavustuksen käytöstä hakija velvoitetaan tekemään loppuraportti. Kaikki toimintaan liittyvät maksutositteet/kuitit tulee säilyttää ja liittää osaksi loppuraporttia. Loppuraportti tulee toimittaa 4 kk projektin päättymisestä tai hankinnan toteutuksesta.  Kohdeavustus maksetaan hyväksytyn kohdeavustuspäätöksen jälkeen, loppuraportin tarkastamisen yhteydessä avustusta voidaan kuitenkin periä takaisin, jos todelliset kustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.  Loppuraporttiin pohjautuen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan todellisten, todennettavissa olevien kulujen perusteella syntyneet kustannukset. 
 
Myönteisiä avustuspäätöksiä tehdään avustuksen kriteerit täyttäville hakemuksille hakuajan sisällä (jatkuva haku). Myönnettäessä avustuksia rekisteröimättömille yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille ovat vastuuhenkilöinä avustuksen käytön suhteen hakemuksen allekirjoittajat. Mikäli avustuksen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu, on siitä tehtävä ilmoitus viipymättä asiaa käsittelevälle viranhaltijalle.  

Avustuksia myönnetään määrärahojen puitteissa.

Hakija sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Avustushakemukset tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisen linkin kautta tai osoitteeseen hallinto@laitila.fi  tai postiosoitteella Laitilan kaupunki/elinvoimajaosto, PL 25, 23801 Laitila (tai Keskuskatu 30, 23800 Laitila).

Avustusten jakoperiaatteet (liite)

Lisätietoja:

Työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö

Eila Pappila

puh. 040 515 9352

eila.pappila@laitila.fi