Kirjasto kotiin – kirjaston kotipalvelu

Kirjaston kotipalvelu toimittaa kirjaston aineistoa kotiin asiakkaille, jotka eivät sairauden, vamman, liikuntaesteen tai korkean iän takia pysty itse vierailemaan kirjastossa.

Kirjasto valitsee asiakkaalle aineistoa lainattavaksi asiakkaan omien toiveiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Käytettävissä on koko Vaski-kirjastojen kokoelma. Kauno- ja tietokirjojen lisäksi lainattavissa on myös aikakauslehtiä, äänikirjoja, isotekstisiä kirjoja, selkokirjoja, musiikkia ja elokuvia.

Kirjaston henkilökunta kokoaa kirjakassit, tuo ne asiakkaan kotiin säännöllisin väliajoin ja noutaa samalla palautukset. Laina-ajat sovitaan käyntikertojen mukaan eikä myöhästymismaksuja peritä.

Kun kirjastovirkailija tulee ensimmäiselle vierailulle, täytetään Kirjasto kotiin –palvelun ilmoittautumislomake ja kirjataan muistiin asiakkaan toiveet ja mielenkiinnon kohteet kirjojen ja muun aineiston suhteen. Asiakkaalta pyydetään myös lupa tallentaa lainaustiedot, jotta samaa aineistoa ei tulisi lainaksi useampaan kertaan.

Kun olet kiinnostunut kirjaston kotipalvelusta, ota yhteyttä kirjastoon puh. 040 662 6893.