Maastomittaus

Teemme maastomittaukset pääosin omana työnä. 

Rakennusluvan mukaisten rakennusten mittaukset tulee tilata hyvissä ajoin, koska suuren määrän vuoksi työt ruuhkautuvat kiireisimpään aikaan keväällä.

Kaavan pohjakartta, joka käsittää keskustaajaman, on uusittu 2001. Pohjakarttaa täydennetään vuosittain.

Laitilan haja-asutusalueen osoitekarttaa on saatavissa Yhteispalvelupiste Avituksesta kaupungintalolta.

MittausMittaus ja kartta-asiat

Maankäyttöinsinööri Mika Rostedt

puh. 050 5182 071
mika.rostedt@laitila.fi


Kartta-asiat

Palvelusihteeri Tiina Vuoti

puh. 040 632 4602
tiina.vuoti@laitila.fi