Maastomittaus

Teemme maastomittaukset pääosin omana työnä. 

Rakennusluvan mukaisten rakennusten mittaukset tulee tilata hyvissä ajoin, koska suuren määrän vuoksi työt ruuhkautuvat kiireisimpään aikaan keväällä.

Kaavan pohjakartta, joka käsittää keskustaajaman, on uusittu 2001. Pohjakarttaa täydennetään vuosittain.

Laitilan haja-asutusalueen osoitekarttaa on saatavissa Yhteispalvelupiste Avituksesta kaupungintalolta.

MittausMittaus ja kartta-asiat

Rakennusten paikalle mittaukset heinäkuussa

Maanmittausharjoittelija Elvis Lehmuskallio

puh. 044 556 7633

elvis.lehmuskallio@laitila.fi


Maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso
puh. 050 518 2071
mika.palmulaakso@laitila.fi


Kartta-asiat

Kartanpiirtäjä Tiina Vuoti
puh. 040 587 3211
tiina.vuoti@laitila.fi