Yksityistiet

Yhteyshenkilö

Työpäällikkö
Pekka Mäki-Tasku
050 342 8753
pekka.maki-tasku@laitila.fi


Yksityistiekunnat voivat hakea avustusta kaupungilta joko tulostamalla tämän sivun alalaidassa olevan lomakkeen tai hakemalla lomakkeen kaupunginvirastosta. Hakemusta ei enää postiteta. Laitilan kaupunki edellyttää avustuksen saamisen ehtoina, että

  • Yksityistielle tulee olla perustettuna tiekunta. Sen voi perustaa maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse omassa perustamiskokouksessa.

  • Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasaisina maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

  • Avustettavan tien varrella tulee olla vakituista asutusta
  • Tiekunnan on kokoonnuttava vuosittain, tai vähintään joka 4. vuosi.
  • Hakemus on täytettävä asiallisesti ja allekirjoitettava (hoitokunta: puheenjohtajan ja hoitokunnan jäsenen allekirjoituksilla / ei hoitokunta; toimitsijamiehen allekirjoituksella.)
  • Hakemukseen on liitettävä jäljennös viimeisen tilikauden tilinpäätöksestä.
  • Palautus Laitilan kaupunginvirastoon viimeistään 30.4.

  • Avustushakemuksen voi jättää sähköisenä tai teknisen toimen postilaatikkoon, joka sijaitsee kaupungintalon sisäpihalla (laatikossa lukee tekninen toimi ja vesilaitos). 
  • Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Yksityistie