Yksityistiet

Yhteyshenkilö

Tekninen työnjohtaja
Teppo Paavola
050 518 2072
teppo.paavola@laitila.fi


Laitilan kaupungissa on yksityisteitä (järjestäytyneet tiekunnat) 468 km, joista avustuksen kriteerit täyttäviä on 149 kpl (331,7 km).
Yksityisteiden hallintoa hoitavat tiekunnat. Kaupunki valvoo avustettavien teiden kunnossapidon tasoa. Teknisen lautakunnan tiejaosto hoitaa lakisääteisen tielautakunnan tehtävät YksTL 52§.
Yksityistiekunnat voivat hakea avustusta kaupungilta joko tulostamalla tämän sivun alalaidassa olevan lomakkeen tai hakemalla lomakkeen kaupunginvirastosta. Hakemusta ei enää postiteta. Laitilan kaupunki edellyttää avustuksen saamisen ehtoina, että

  • avustettavan tien varrella tulee olla vakituista asutusta
  • tiekunnan on kokoonnuttava vuosittain
  • hakemus on täytettävä asiallisesti ja allekirjoitettava (hoitokunta: puheenjohtajan ja hoitokunnan jäsenen allekirjoituksilla / ei hoitokunta; toimitsijamiehen allekirjoituksella)
  • hakemukseen on liitettävä jäljennös viimeisen tilikauden tilinpäätöksestä
  • palautus Laitilan kaupunginvirastoon viimeistään 30.4.
  • myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida

Yksityistie