Perustietoa kaavoituksesta

Asemakaava

Keskustaajama on pääosin asemakaavan piirissä. Asemakaava-alueella on tehty kymmeniä detaljikaavamuutoksia. Asemakaavojen ajantasaistaminen on aloitettu ja se jatkuu osa-alue kerrallaan. Kaavamuutoksia tehdään tarpeen niin vaatiessa. Asemakaavan hyväksyy uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaupunginvaltuusto.

Ranta-asemakaavoja on vahvistettu seuraavilla alueilla:
- Vallijärven eteläosa
- osalla Hilttiöjärveä
- osalla Kaarni-, Lammin-, Luku-, Musta-, Pitkä- ja Särkijärviä.

Keskustan osayleiskaava

Hyväksytty osayleiskaava (pdf) 
Osayleiskaavaselostus (06.04.09)
Osayleiskaavaselostus liitteet

Yleiskaavoitus

Kakonjärven alueen tuulivoimaosayleiskaava: Kaavoitettava alue sijaitsee Laitilan ja Pyhärannan rajalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.8.2012 lähtien. Hanke vaatii lisäselvityksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteystiedot

Maankäyttöinsinööri 
puh. 050 518 2071

Tekninen johtaja Mika Raula
puh. 0500 596 127

Palvelusihteeri Tiina Vuoti
puh. 040 587 3211