Laadinnassa olevat kaavat


 

 1. Valtatie 8:n muutoksiin liittyvien asemakaavamuutosten vireilletulo

  Kuulutus
  Valtatien muutokseen liittyvien asemakaavamuutosten aluerajaukset

  Hartikkalan kortteleiden 5021, 5022 ja 5023 asemakaavan muutos
  Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 5021, kortteleita 5022 ja 5023 sekä virkistysaluetta, yleisen tien alueita ja katualueita. Muutosalueena on valtatien 8 ja kantatien 43 risteyksen etelän puoleiset korttelialueet.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Valtatien 8 pohjoispuoleisten alueiden asemakaavan muutos
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita tai osia kortteleista 11, 12, 19, 30, 36, 399, 421, 422, 427 ja 429 sekä niihin liittyviä erityisalueita, maa- ja metsätalousaluetta, liikennealueita ja katuja ja kevyen liikenteen katuja. Muutosalueena on ydinkeskustan aluetta valtatien pohjoispuolella sekä valtatiehen rajoittuvia alueita kantatien itäpuolella.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Meijerin alueen asemakaavan muutos
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita tai osia kortteleista 610 ja 614-617 sekä niihin liittyviä erityis-, virkistys- ja katualueita sekä liikennealueita. Muutosalueena on valtatien eteläpuolelle ja Kantatien länsipuolelle rajautuvaa Meijerin aluetta.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Valtatien 8 pohjoisen risteyksen alueen asemakaavan muutos
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita tai osia kortteleista 30, 610 ja 220 sekä niihin liittyviä erityis- ja maa- ja metsätalousalueita, katualueita sekä liikennealueita. Muutosalueena on valtatien, Erik Sorolaisen tien ja Kaukolantien risteys lähiympäristöineen.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Liite 4

  Erik Sorolaisen tien kiertoliittymän asemakaavan muutos
  Asemakaavan muutos koskee korttelin 5017 tonttia 3 sekä yleisen tien aluetta. Muutosalueena on kantatien, Erik Sorolaisen tien ja Kodjalantien risteys ja sen lähialue, johon suunnitellaan kiertoliittymää.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Kortteleiden 5002, 5026 ja 442 asemakaavan muutos
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita tai osaa kortteleista 5002, 5026 ja 442 sekä erityisaluetta, maa- ja metsätalousaluetta, yleisen tien alueita ja katualueita. Muutosalueena on valtatien 8 lähiympäristöä Kreulantiestä Turun suuntaan ns. Vierumäen risteyssiltaan asti.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 2. Laessaaren asemakaavan muutos ja laajennus:
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 700-705 ja niihin liittyviä virkistysalueita ja katualueita. 
  Asemakaavan laajennus koskee tiloja tai osaa tiloista 400-427-1-156, 400-427-1-185, 400-427-1-186,  400-427-1-214, 400-427-1-222, 400-427-1-262, 400-419-7-132, 400-419-7-142,-400-419-77-3, 400-419-10-47-sekä Sirppujokea 400-419-876-1 ja Salontietä 400-895-1-2489.
  Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostetaan korttelit 695-709 ja niihin liittyvät virkistys-, maa- ja metsätalous, suojelu- ja erityisalueet, katualueet ja vesialue.
  Kuulutus
  Kaavaluonnos
  Kaavamerkinnät
  Selostusluonnos
  Ote voimassaolevasta kaavasta (Liite 1)
  Voimassa olevan asemakaavan merkinnät ja määräykset (Liite 2)
  Luontoselvitys (Liite 3)
  Luontoselvityksen tarkistus (Liite 4)
  Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma (Liite 5)
  Rakennusselvitys (Liite 6)


 3. Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutos: Asemakaavan muutos koskee korttelia 13 ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen AL1 -alue liikerakentamisen tarkoituksiin ja pienentää AL/S -tonttia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Laitilan kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikana 16.2.2016 alkaen. Luonnos on ollut nähtävissä 16.2.-29.2.2016.