Laadinnassa olevat kaavat


 1. Laessaaren asemakaavan muutos ja laajennus:
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 700-705 ja niihin liittyviä virkistysalueita ja katualueita. 
  Asemakaavan laajennus koskee tiloja tai osaa tiloista 400-427-1-156, 400-427-1-185, 400-427-1-186,  400-427-1-214, 400-427-1-222, 400-427-1-262, 400-419-7-132, 400-419-7-142,-400-419-77-3, 400-419-10-47-sekä Sirppujokea 400-419-876-1 ja Salontietä 400-895-1-2489.
  Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostetaan korttelit 695-709 ja niihin liittyvät virkistys-, maa- ja metsätalous, suojelu- ja erityisalueet, katualueet ja vesialue.
  Kuulutus
  Kaavaluonnos
  Kaavamerkinnät
  Ote voimassaolevasta kaavasta (Liite 1)
  Voimassa olevan asemakaavan merkinnät ja määräykset (Liite 2)
  Luontoselvitys (Liite 3)
  Luontoselvityksen tarkistus (Liite 4)
  Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma (Liite 5)
  Rakennusselvitys (Liite 6)


 2. Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutos: Asemakaavan muutos koskee korttelia 13 ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen AL1 -alue liikerakentamisen tarkoituksiin ja pienentää AL/S -tonttia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Laitilan kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikana 16.2.2016 alkaen. Luonnos on ollut nähtävissä 16.2.-29.2.2016.

 3. Niron alueen asemakaavan muutos ja laajennus: Niron alue sisältää Meijerin asemakaavan korttelin 609 (jätevedenpuhdistamo ja sen eteläpuoli) sekä aluetta eteläpuolelta kortteliin 618 (Perusrakenne Oy:n halli) saakka. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan jätevedenpuhdistamon tontille kaupallisia toimintoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtäville 30.10.2007 lähtien. Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Hämeenlinna. Alueelle on valmisteltavana ympäristöselvitys, liikenneselvitys sekä kauppapaikkaselvitys asemakaavatyön täydennysaineistoksi. Asemakaavan luonnos oli nähtävillä 26.11.-10.12.2010. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 10.4.-9.5.2012 välisen ajan. Kaavatyö odottaa VT8:n suunnitelmien vahvistamista.

 4. Meijerin alueen asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 614, 615 ja 616 sekä niihin liittyviä katualueita.
  Asemakaavan muutoksen ensisijaisena tavoitteena on järjestää katuyhteydet uudelleen valtatie 8:n eritasoliittymäjärjestelyjen edellyttämällä tavalla. Asemakaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 4.12.2009. Suunnitelmaa täydennetään asemakaavatyön edistymisen mukaan. Asemakaavatyön luonnos oli nähtävillä 28.5.-8.6.2010. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 10.4.-9.5.2012 välisen ajan. Kaavatyö odottaa VT8:n suunnitelmien vahvistamista. 

 5. Valtatien 8 parantamiseen liittyvät asemakaavan muutokset. Asemakaavan muutos koskee:
  - osaa kortteleista 11 ja 30 (Keskuskadun linjaus kortteleiden kohdalla)
  - osaa kortteleista 399, 421, 425, 429, 5002 ja 5022
  - kortteleita 422 ja 427, sekä niihin liittyviä katuja (Ilomäentie, Ilomäenvahe, Ilomäenkuja, Kreulantie ja Keskuskatu), yleisen tien alueita sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta.
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 29.12.2009. Luonnos asemakaavojen muutoksista oli nähtävillä 24.8.-6.9.2010. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 10.4.-9.5.2012 välisen ajan. Kaavatyö odottaa VT8:n suunnitelmien vahvistamista.