Laadinnassa olevat kaavat


KOLSA-JUVANSUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 2.8. - 31.8.2021
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


VT8 parantaminen 

Laitilan kaupunki on teettänyt havainnekuvan alueesta, ks. linkki  http://www.skjkl.fi/Laitila/tiesuunnitelma/    

 1.  Koveronummen teollisuusalueen asemakaavan muutos 
  Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.5.2021 § 35
  Suunnittelualue sijaitsee Koveronnummen teollisuusalueella noin kaksi kilometriä Laitilan keskustasta Turun suuntaan. Alueen pohjoisosa rajautuu Turuntiehen (vt8) ja eteläosa Vierumäentien ja Verstastien katualueisiin sekä Niinisuontien päähän.
  Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 910,  korttelia 912 sekä  maa- ja metsätalousaluetta,  suojaviheraluetta ja  katualuetta.
  Asemakaavan muutoksella muodostuus osa korttelista 910 sekä suojaviheraluetta ja katualuetta.
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Asemakaavaselostus
  Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Liite 2 Poistuva kaava
  Liite 3 Vastineet luonnosvaiheesta
  Liite 5 Asemakaavan seurantalomake


 2. VALTATIE 8:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMUUTOKSET

  Valtatien muutokseen liittyvien asemakaavamuutosten aluerajaukset

  Hartikkalan kortteleiden 5021, 5022 ja 5023 asemakaavan muutosehdotus
  Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.4. - 10.5.2021
  Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 5021, kortteleita 5022 ja 5023 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita ja maantien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelin 5021 tontti 1, korttelit 5022, 5023, 5031 ja 5032 sekä niihin liittyvät erityis-, virkistys- ja katualueet, yleinen pysäköintialue ja maantien alueet.
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Kaavaselostus
  Liite 1
  Liite 2
  Liite 3
  Liite 4
  Liite 5
  Liite 6
  Liite 7

  Valtatien 8 Pohjoispuoleisten alueiden asemakaavan muutos 

  Asemakaavaehdotus on nähtävillä 03.06. - 02.07.2021
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 12, 19, 399, 422, 427 ja  osaa kortteleista 11, 30, 36, 421 ja 429 sekä niihin liittyviä katualueita, virkistysalueita, maantien aluetta, autopaikkojen korttelialueita, erityisalueita ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta.
  Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelit 12, 19, 399, 422, 427, 427b ja osat kortteleista 11, 30, 36, 421 ja 429 sekä  niihin liittyvät katualueet, virkistysalueet, maantien alueet, autopaikkojen korttelialue ja erityisalueet.
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Asemakaavaselostus
  Liite 1, Ote voimassa olevasta asemakaavasta (kantatien ympäristö, Ilomäenkuja)
  Liite 2, Ote voimassa olevasta asemakaavasta (korttelissa 12)
  Liite 3; Ote voimassa olevasta asemakaavasta (Keskuskadun ympäristö)
  Liite 4, Ote voimassa olevasta asemakaavasta (kortteli 36)
  Liite 5; Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Liite 6; Maisemallisia vaikutuksia
  Liite 7, Meijerinsilta, tavoitteita toteutukseen
  Liite 8, Kaavaluonnosvaiheen vastineet
  Liite 9, Tilastolomake

  Meijerin alueen asemakaavan muutosehdotus
  Asemakaavaehdotus on nähtävillä 04.05. - 03.06.2021
  Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 610 ja 614 ja kortteleita 615-617 sekä niihin liittyviä erityis-, virkistys- ja katualueita sekä maantien liikennealueita.
  Asemakaavan muutoksella muodostetaan osa kortteleista 610 ja 614, korttelit 615-617 sekä niihin liittyvät erityis-, virkistys- ja katualueet sekä maantien liikennealueet.
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Asemakaavaselostus
  Liite 1 Maisemallisia vaikutuksia
  Liite 2 Siltavaihtoehtojen vaikutuksia
  Liite 3 Ote voimassa olevasta asemakaavasta (Palken alue)
  Liite 4 Ote voimassa olevasta asemakaavasta (Meijerin alue)
  Liite 5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Liite 6 Kaavaluonnosvaiheen vastineet
  Liite 7 Meijerinsilta, tavoitteita toteutukseen
  Liite 8 Tilastolomake

  Valtatien 8 Pohjoisen risteyksen alueen asemakaavan muutos 
  Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä  29.01. - 01.03.2021
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita tai osia kortteleista 30, 609, 610 ja 220 sekä niihin liittyviä erityisalueita,  maa- ja metsätalousaluetta, vesialuetta,  katualueita sekä maantien aluetta. 
  Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelin 30 tontit 1,  6, ja 11, korttelin 609 tontti 1, korttelin 610 tontit 1 ja 2, korttelin 220 tontit 9 ja 10 sekä niihin liittyvät erityis-, virkistys- sekä maa- ja metsätalousalueet, autopaikkojen korttelialue, maantien alue ja katualueet.
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Asemakaavamerkinnät
  Asemakaavaselostus
  Liite 1 ; voimassa oleva kaava Meijeri
  Liite 2; voimassa oleva kaava LWT
  Liite 3; voimassa oleva kaava korttelissa 30
  Liite 4; voimassa oleva kaava puukerrostalot
  Liite 5; Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Liite 6; maisemallisia vaikutuksia
  Liite 7; maastoleikkaus A
  Liite 8; maastoleikkaus B
  Liite 9; Vastineet kaavaluonnosvaihe
  Liite 10; Tilastolomake


  Erik Sorolaisentien kiertoliittymän asemakaavan muutosehdotus
  Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.2.2021 § 9
  Asemakaavan muutos koskee korttelin 5017 tonttia 3 sekä maantien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelin 5017 tontti 3 ja maantien aluetta.
  Asemakaavamuutosehdotus
  Asemakaavamerkinnät
  Asemakaavaselostus

  Kortteleiden  5002, 5026 ja 442 asemakaavan muutosehdotus
  Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.2.2021 § 8
  Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 442 ja kortteleita 5002 ja 5026, maantien aluetta, erityisaluetta, katualueita sekä maa- ja metsätalousaluetta.  Asemakaavan muutoksella muodostetaan osa korttelista 442 sekä korttelit 5002 ja 5026, maantien aluetta, katualuetta ja erityisalueita. .
  Asemakaavamuutosehdotus
  Asemakaavamerkinnät
  Asemakaavaselostus


 1. Laessaaren asemakaavan muutos ja laajennus
  Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.10. - 23.11.2020
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 700-705 ja niihin liittyviä virkistysalueita ja katualueita. 
  Asemakaavan laajennus koskee tiloja tai osaa tiloista 400-427-1-156, 400-427-1-185, 400-427-1-186,  400-427-1-214, 400-427-1-222, 400-427-1-262, 400-419-7-132, 400-419-7-142,-400-419-77-3, 400-419-10-47-sekä Sirppujokea 400-419-876-1 ja Salontietä 400-895-1-2489.
  Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostetaan korttelit 695-709 ja niihin liittyvät virkistys-, maa- ja metsätalous, suojelu- ja erityisalueet, katualueet ja vesialue.
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Asemakaavamerkinnät
  Asemakaavaselostus
  Ote voimassaolevasta kaavasta (Liite 1)
  Voimassa olevan asemakaavan merkinnät ja määräykset (Liite 2)
  Luontoselvitys (Liite 3)
  Luontoselvityksen tarkistus (Liite 4)
  Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma (Liite 5)
  Rakennusselvitys (Liite 6)
  Laessaari, Niittymäki koekaivaus (Liite7)
  Tilastolomake (Liite 8)
  Rakentamistapaohje kortteleihin 695-699 ja 706-708 (Liite 9)


 2. Kauppakadun ja kirkkotien risteyksen asemakaavan muutos: Asemakaavan muutos koskee korttelia 13 ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen AL1 -alue liikerakentamisen tarkoituksiin ja pienentää AL/S -tonttia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Laitilan kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikana 16.2.2016 alkaen. Luonnos on ollut nähtävissä 16.2.-29.2.2016.