Laadinnassa olevat kaavat


KOLSA-JUVANSUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 29.8. - 27.09.2022
Kuulutus
Osayleiskaavan kaavaluonnos
Osayleiskaavan selostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 1. Samppanummen teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 921, 922 ja 925 sekä katu- ja virkistysalueita.
  Kuulutus
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 2. Koveronummen teollisuusalueen asemakaavan muutos 
  Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.5.2021 § 35
  Voimaantulokuulutus  29.6.2021.
  Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 910,  korttelia 912 sekä  maa- ja metsätalousaluetta,  suojaviheraluetta ja  katualuetta.
  Asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelista 910 sekä suojaviheraluetta ja katualuetta.
  Hyväksytty asemakaava

 3. Pappilan alueen asemakaavan muutos
  Asemakaavan muutos koskee korttelia 211, lähivirkistysaluetta, autopaikkojen korttelialuetta ja katualueet.
  Kuulutus
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 4. Hartikkalan asemakaavan korttelin 5006 muutos
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Asemakaavaselostus
  Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
  Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Liite 3 Kaavakartta ja määräykset

 5. Välimetsän asemakaavan muutoksen vireilletulo ja ehdotuksen nähtävilläolo
  Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 400-408-2-232 ja 400-408-2-548 korttelissa 324. Asemakaavan muutoksella muodostuu osakortteli 324.
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Asemakaavaselostus
  Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
  Liite 2 Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset


 1. VALTATIE 8:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMUUTOKSET

  Valtatien muutokseen liittyvien asemakaavamuutosten aluerajaukset

  Panimosillantien asemakaava
  Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.09.2022 § 225
  Voimaantulokuulutus 11.11.2022
  Asemakaavan muutos koskee tiloja 400-419-77-3 ja 400-427-1-246.
  Asemakaava liittyy valtatien 8 parantamiseen (Alue 7)
  Asemakaavalla muodostetaan katualue ja maisemallisesti arvokas peltoalue.
  Asemakaava

  Hartikkalan kortteleiden 5021, 5022 ja 5023 asemakaavan muutos
  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.09.2021 § 96
  Voimaantulokuulutus 12.11.2021
  Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 5021, kortteleita 5022 ja 5023 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita ja maantien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelin 5021 tontti 1, korttelit 5022, 5023, 5031 ja 5032 sekä niihin liittyvät erityis-, virkistys- ja katualueet, yleinen pysäköintialue ja maantien alueet.
  Hyväksytty asemakaavamuutos

  Valtatien 8 Pohjoispuoleisten alueiden asemakaavan muutos 

  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.09.2021 § 95
  Päätös ei ole lainvoimainen.
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 12, 19, 399, 422, 427 ja  osaa kortteleista 11, 30, 36, 421 ja 429 sekä niihin liittyviä katualueita, virkistysalueita, maantien aluetta, autopaikkojen korttelialueita, erityisalueita ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta.
  Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelit 12, 19, 399, 422, 427, 427b ja osat kortteleista 11, 30, 36, 421 ja 429 sekä  niihin liittyvät katualueet, virkistysalueet, maantien alueet, autopaikkojen korttelialue ja erityisalueet.
  Hyväksytty asemakaavamuutos
  Asemakaavaselostus
  Liite 1
  Liite 2
  Liite 3
  Liite 4
  Liite 5
  Liite 6
  Liite 7
  Liite 8
  Liite 9
  Liite 10

  Meijerin alueen asemakaavan muutos
  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.09.2021 § 93
  Päätös ei ole lainvoimainen.
  Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 610 ja 614 ja kortteleita 615-617 sekä niihin liittyviä erityis-, virkistys- ja katualueita sekä maantien liikennealueita.
  Asemakaavan muutoksella muodostetaan osa kortteleista 610 ja 614, korttelit 615-617 sekä niihin liittyvät erityis-, virkistys- ja katualueet sekä maantien liikennealueet.
  Hyväksytty asemakaavamuutos
  Asemakaavaselostus
  Liite 1
  Liite 2
  Liite 3
  Liite 4
  Liite 5
  Liite 6
  Liite 7
  Liite 8
  Liite 9
  Liite 10

  Valtatien 8 Pohjoisen risteyksen alueen asemakaavan muutos 
  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.09.2021 § 94
  Voimaantulokuulutus 12.11.2021
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita tai osia kortteleista 30, 609, 610 ja 220 sekä niihin liittyviä erityisalueita,  maa- ja metsätalousaluetta, vesialuetta,  katualueita sekä maantien aluetta. 
  Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelin 30 tontit 1,  6, ja 11, korttelin 609 tontti 1, korttelin 610 tontit 1 ja 2, korttelin 220 tontit 9 ja 10 sekä niihin liittyvät erityis-, virkistys- sekä maa- ja metsätalousalueet, autopaikkojen korttelialue, maantien alue ja katualueet.
  Hyväksytty asemakaavamuutos


  Erik Sorolaisentien kiertoliittymän asemakaavan muutos
  Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.2.2021 § 9
  Voimaantulokuulutus 26.3.2021.
  Asemakaavan muutos koskee korttelin 5017 tonttia 3 sekä maantien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelin 5017 tontti 3 ja maantien aluetta.
  Hyväksytty asemakaavamuutos

  Kortteleiden  5002, 5026 ja 442 asemakaavan muutos
  Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.2.2021 § 8
  Voimaantulokuulutus 26.3.2021.
  Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 442 ja kortteleita 5002 ja 5026, maantien aluetta, erityisaluetta, katualueita sekä maa- ja metsätalousaluetta.  Asemakaavan muutoksella muodostetaan osa korttelista 442 sekä korttelit 5002 ja 5026, maantien aluetta, katualuetta ja erityisalueita. 
  Hyväksytty asemakaavamuutos

 1. Laessaaren asemakaavan muutos ja laajennus
  Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.10. - 23.11.2020
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 700-705 ja niihin liittyviä virkistysalueita ja katualueita. 
  Asemakaavan laajennus koskee tiloja tai osaa tiloista 400-427-1-156, 400-427-1-185, 400-427-1-186,  400-427-1-214, 400-427-1-222, 400-427-1-262, 400-419-7-132, 400-419-7-142,-400-419-77-3, 400-419-10-47-sekä Sirppujokea 400-419-876-1 ja Salontietä 400-895-1-2489.
  Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostetaan korttelit 695-709 ja niihin liittyvät virkistys-, maa- ja metsätalous, suojelu- ja erityisalueet, katualueet ja vesialue.
  Kuulutus
  Asemakaavaehdotus
  Asemakaavamerkinnät
  Asemakaavaselostus
  Ote voimassaolevasta kaavasta (Liite 1)
  Voimassa olevan asemakaavan merkinnät ja määräykset (Liite 2)
  Luontoselvitys (Liite 3)
  Luontoselvityksen tarkistus (Liite 4)
  Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma (Liite 5)
  Rakennusselvitys (Liite 6)
  Laessaari, Niittymäki koekaivaus (Liite7)
  Tilastolomake (Liite 8)
  Rakentamistapaohje kortteleihin 695-699 ja 706-708 (Liite 9)


 2. Kauppakadun ja Kirkkotien risteyksen asemakaavan muutos: Asemakaavan muutos koskee korttelia 13 ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa nykyinen AL1 -alue liikerakentamisen tarkoituksiin ja pienentää AL/S -tonttia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Laitilan kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikana 16.2.2016 alkaen. Luonnos on ollut nähtävissä 16.2.-29.2.2016.