Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnan vireillä olevista ja lähiaikoina tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).

Kuulutus
Kaavoituskatsaus 2023