Joukkoliikenne

Laitilan kaupunki tarjoaa erilaisia kuljetuspalveluita.

Lakisääteisiä palveluita ovat 

  • Koulukuljetukset
  • Sosiaalitoimen asiakaskuljetukset 
  • Asiointiliikenne

Kaikki kuljetukset on kilpailutettu hankintalain mukaisesti vuonna 2014.

Sopimuskausi kuljetuksista on voimassa ajalla 1.8.2014-31.7.2017. Lisäksi on mahdollista hyödyntää yhden vuoden optio.

Koulukuljetukset

Koulukuljetuksista lisätietoa löytyy Sivistystoimen sivuilta kohdasta Koulumatkat ja -kuljetukset.

Sosiaalitoimen asiakaskuljetukset

Sosiaalitoimen asiakaskuljetuksista lisätietoa löytyy sosiaalitoimen sivuilta kohdasta ikäihmisten palvelut tai sivuilta vammaispalvelut.

Asiointilinja

Laitilan kaupungin asiointilinjaliikennettä hoitaa Linja-autoliikenne J. Salminen.

Ostopalveluliikenne on kaikille avointa palveluliikennettä Laitilan alueella. Liikenne on tarkoitettu palvelemaan eläkeläisiä, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, kehitysvammaisia ja muita asukkaita, joille linja-auton käyttö on vaikeaa. Palveluliikenne voi tehdä pieniä poikkeuksia reitiltä. 

Asiointiliikennettä hoidetaan pienemmällä 12 paikkaisella autolla.

Kiireetön palvelulinja kuljettaa liikuntarajoitteiset tai ikäihmiset päivittäisille kauppa- tai pankkiasioille Laitilan alueella, sopimuksen mukaan arkisin 8-16 välisenä aikana. 

Kuljetuksista liikennöitsijällä on oikeus periä liikenne-ja viestintäministeriön vahvistaman joukkoliikennetaksan mukainen korvaus.

Asiointivuorossa käytetään kilometripohjaista hinnastoa, joka perustuu Matkahuollon hinnastoon. Hinnasto löytyy sivun oikeasta reunasta.

Lisätietoa voit kysyä palvelulinjan numerosta 045 350 8181.

Asiointilinjan reitit ja aikataulut löytyy sivun oikeasta reunasta.