Vanhusneuvosto

Laitilan vanhusneuvosto
 

Laitilan vanhusneuvosto on Laitilan kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvostoon kuuluu kuusi jäsentä. Laitilan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti seuraavat tahot nimeävät jäsenen vanhusneuvostoon:

  •      Laitilan sotaveteraanit ry
  •      Laitilan Vanhaintuki ry
  •      Eläkeliiton Laitilan yhdistys
  •      Laitilan Seudun Seniorit
  •      Laitilan kaupunginhallitus
  •      Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Vanhusneuvoston tehtävänä on:      

  •  edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa
  •  seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa heille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien  järjestämiseksi
  •  antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa  


Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Heikki Peltola. Sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori Anna Dauksch puh. 040 6537 075.


Laitilan vanhusneuvoston pöytäkirja 16.9.2022

Laitilan vanhusneuvoston pöytäkirja 8.4.2022

Laitilan vanhusneuvoston pöytäkirja 20.10.2021

Laitilan vanhusneuvoston pöytäkirja 25.11.2020

Laitilan vanhusneuvoston pöytäkirja 11.11.2019